Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 5

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 5

 

Břevský rybník

Břevský rybník byl dříve v letních měsících oblíbeným koupalištěm místních i pražských návštěvníků.

Název „Břve“ dokládá původní charakter okolní krajiny. Vznikl totiž podle břeven, pokládaných jako chodníky do rozsáhlých bažin a mokřin, které zde bývaly ve velkém množství.

 

Hospodaření na rybnících

Rybníky jsou intenzivně rybářsky využívány. Kromě kapra je zde vysazován i lín, cejn, amur, úhoř, candát, štika a sumec.

Popis: image004

Často můžete na břehu rybníka vidět hromady vápna, které rybáři používají jak k neutralizaci zvýšené kyselosti vody, tak i k desinfekčním účelům.

 

Geologie

Geologická stavba území do značné míry určuje celkové přírodní poměry krajiny, a tím i podmínky pro život.

Území Hostivice leží na rozhraní Barrandienu a české křídové tabule. Litovický potok zde vytváří široké mělké údolí, jehož dno tvoří hlavně prvohorní (ordovické) břidlice. Vyvýšená místa a náhorní plošiny představují druhohorní (křídové) pískovce a na sever od Hostivice i opuky. Většina vyvýšenin na území Hostivice je tedy tvořena pískovci. Typickou ukázkou je např. vrch Krahulov, který se rozkládá na východním okraji Břevského rybníka.

Právě pískovce se staly zásobárnou podzemní vody, jejíž prameny a skryté vývěry napájely potoky a udržovaly tím dostatek vody v mnoha močálech a bažinách. Některé močály byly později vysušeny nebo přeměněny na rybníky. Postupně tak vznikla Vám již dobře známá rybniční soustava.

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 5

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení