Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 2

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 2

 

Savci u rybníků

Ze savců, jejichž výskyt je vázaný na vodu, můžete nejčastěji u rybníků zahlédnout velké zvíře (až 40 cm) s tmavohnědou srstí a dlouhým ocasem. Jde o  ondatru pižmovou. Mezi prsty na zadních nohou má krátké plovací blány a při plavání jí vyčnívá celá vrchní část těla z vody.

Ondatra patří mezi hlodavce a jejím původním domovem byla Severní Amerika. Na počátku 20. století bylo přivezeno deset párů do Čech, konkrétně do Dobříše. Odtud se ondatra rychle rozšířila po celém našem území i za jeho hranice. Hlavní potravou ondatry jsou vodní a vlhkomilné rostliny jako např. rákosí, orobinec a puškvorec. V některých oblastech je ale ondatra donucena přeorientovat se na živočišnou potravu, a loví tak raky a škeble.

 

Popis: image048

Ondratra pižmová

 

Za teplých letních večerů Vám zde bude přeletovat nad hlavou řada netopýrů. Jenom u Litovického rybníka byl zaznamenán výskyt 7 druhů netopýrů z 21 druhů žijících v ČR. Konkrétně šlo o netopýra vodního, rezavého, večerního, ušatého, dlouhouchého, řasnatého a hvízdavého.

 

Houby

Oblast kolem rybníků je bohatá i na houby. Pokud se budete pozorně dívat, můžete si všimnout např. pečárky zápašné s křídově bílou plodnicí, která při poranění intenzivně žloutne. Skoro celý rok lze nalézt na odumřelých větvích bezu černého jedlé, hnědě zbarvené ucho Jidášovo a kdykoli po celý rok ohňovec obecný, jehož dřevnaté plodnice hojně rostou na „smutečních“ vrbách u Litovického rybníka.

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 2

 

Předchozí zastaveníDalší zastavení