Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 1

 

Předchozí zastavení – Další zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 1

 

Z historie rybniční soustavy

První zmínky o rybnících v okolí Hostivice pocházejí ze 14. století. Za doby vlády císaře Rudolfa II. byla soustava na Litovickém potoce rozšířena a využita jako zdroj užitkové vody pro zahrady Pražského hradu. Po přestěhování císařského dvora do Vídně poklesl její význam a některé rybníky úplně zanikly.

Renesance rybniční soustavy nastala až ve 20. a 30. letech 20. století, kdy došlo k důkladné opravě zbývajících rybníků a k obnově Litovického rybníka, na jehož hrázi se nacházíte. Volné plochy kolem rybníků byly zalesněny, a tak vznikl např. lesopark zvaný Stromečky.

 

Přírodní památka Hostivické rybníky

Důležitou událostí v historii hostivické rybniční soustavy bylo v roce 1996 vyhlášení rybníků a území v jejich blízkém okolí přírodní památkou.

Přírodní památka je kategorie maloplošného chráněného území, které podléhá režimu danému zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přírodní památka Hostivické rybníky zahrnuje rybníky Litovický, Kala a Břevský, dále mokřady Chobot, Nekejcov, Břevskou rákosinu a přilehlé porosty okolo rybníků. Jde o území, které si přes svoje těsné sousedství s městem zachovalo mimořádné přírodní hodnoty, jež mají velký význam pro udržení ekologické stability okolní krajiny.

 

Litovická tvrz

Směrem přes Litovický rybník je vidět mohutnou stavbu na okraji Litovic. Jde o starou gotickou tvrz, nejstarší historickou památku v Hostivici. Nese rysy francouzské gotiky a vystavěl ji kolem roku 1330 pražský biskup Jan IV. z Dražic. V 17. století byla barokně upravena na sýpku.

 

Popis: Popis: image014

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 1

 

Předchozí zastavení – Další zastavení