Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 8

 

Předchozí zastavení – Další zastavení

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Zastavení 8

 

Péče o chráněné území

Základem péče o chráněné území je znalost jeho hodnot, proto zde soustavně probíhají nejrůznější přírodovědné průzkumy.

Hospodaření v chráněném území se řídí podle plánu péče, který se zaměřuje na lesnictví, vodní hospodářství a ochranu přírody.

O území vedle státních úřadů průběžně pečují členové Českého svazu ochránců přírody Hostivice a dětského oddílu Kajky, kteří pořádají brigády zaměřené hlavně na značení území, úklid odpadu a zpřístupnění cest.

 

Zajímavosti přírodní památky

ª        V 80. letech hnízdila na mokřadu Chobot, zvaném též Malý Hostivický rybník, velká kolonie racka chechtavého čítající kolem 600 párů. Pak náhle racci tuto lokalitu opustili, pravděpodobně díky snížení vodní hladiny na mokřadu. Nicméně v současné době se zde racek začíná stále častěji objevovat jednotlivě i v hejnech.

ª        Oblast Hostivických rybníků je mimořádně mykologicky zajímavá. V 70. letech 20. století byla u rybníka Kaly objevena poprvé v ČR malá pod­zim­ní houba kali­chovka půvabná. Tato houba byla doposud v ČR nale­zena jen na dvou mís­tech. V současnosti v pří­rodní památce roste vzác­ná pečárka bělovlnná, známá jen z de­víti míst v ČR.

Popis: image012

 

Úvod -> Naučná stezka -> Zastavení 8

 

Předchozí zastavení – Další zastavení