Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Plán péče

 

Plán péče

 

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je podle § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Podle schváleného plánu péče postupuje orgán ochrany přírody při rozhodování o jednotlivých záměrech a při realizaci péče o zvláště chráněná území. Plán péče slouží také jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

 

Plán péče na období 2017–2026

 

Plán péče včetně příloh a provedených přírodovědných průzkumů je převzat z Ústředního seznamu ochrany přírody

 

Plán péče 2017–2026

Ikona PDF 9 766 kB

 

Plán péče na období 2009–2016

 

Plán péče včetně příloh je zveřejněn se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje

Všechny části jsou uloženy ve formátu PDF a otvírají se v novém okně

 

Plán péče 2009–2016

Ikona PDF 1 042 kB

 

Příloha č. 1

Orientační mapa

Ikona PDF 566 kB

 

Příloha č. 2

Katastrální mapa

Ikona PDF 442 kB

 

Příloha č. 3

Popis lesních porostů

Ikona PDF 41 kB

 

Příloha č. 4

Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

Ikona PDF 547 kB

 

Příloha č. 5

Typologická mapa

Ikona PDF 423 kB

Příloha č. 6

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích

Ikona PDF 49 kB

 

Příloha č. 7

Mapa dílčích ploch lesních porostů

Ikona PDF 348 kB

 

Příloha č. 8

Mapa dílčích ploch nelesních pozemků

Ikona PDF 725 kB

 

Příloha č. 9

Mapa zásahů

Ikona PDF 1 030 kB

 

Příloha č. 10

Mapa umístění cedulí s označením ZCHÚ

Ikona PDF 284 kB

Příloha č. 11

Botanický průzkum

Ikona PDF 112 kB

 

Příloha č. 12

Entomologický průzkum

Ikona PDF 89 kB

 

Příloha č. 13

Malakologický průzkum

Ikona PDF 37 kB

 

Příloha č. 14

Ornitologický průzkum

Ikona PDF 40 kB

 

Příloha č. 15

Fotodokumentace

Ikona PDF 508 kB

 

Úvod -> Plán péče