Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Houby Hostivických rybníků

 

Houby přírodní památky Hostivické rybníky u Prahy

 

František Kotlaba, Zdeněk Pouzar

 

Článek převzatý z časopisu Bohemia centralis 2003 – 26: 225-236

 

Úvod a metodika

Na první pohled by se mohlo zdát, že oblast přírodní památky (dále jen PP) Hostivické rybníky v okrese Praha-západ (350 m n. m.), tvořená třemi rybníky (Břevský, Kala a Litovický) a třemi mokřady (Břevská rákosina, Chobot a Nekejcov), není příliš vhodná pro růst tzv. „velkých“ hub neboli makromycetů (tj. hub s plodnicemi většími než 1 mm). Avšak na hrázích a březích rybníků a v mokřadech i v přilehlých menších lesních partiích jsou velmi příhodná stanoviště pro růst jak pozemních (terestrických), tak zejména dřevních (lignikolních) druhů hub. I když lesy, resp. jejich fragmenty v PP Hostivické rybníky nejsou přirozené, přesto hostí zajímavou mykoflóru (i s některými skutečně vzácnými druhy). Mykologové si však všímali hub v této oblasti spíše jen okrajově. Historii přírodovědných výzkumů PP Hostivické rybníky shrnul nedávno Kučera (2000). Za pozornost stojí, že tato PP se nachází velmi blízko hlavního města Prahy a v dosahu městské integrované dopravy.

Výzkum mykoflóry PP Hostivické rybníky jsme prováděli – až na nečetné výjimky – většinou každý z nás individuálně, a to ve velmi nepravidelných intervalech, od roku 1952 do konce roku 2002 (tedy 50 let), soustavněji však až v letech 1999-2002, převážně v podzimním období, kdy houby nejvíce plodí (viz data vzácnějších sběrů). Většina zjištěných druhů hub je zachycena v terénních zápisnících prvého z autorů. Vzácné, zajímavé, ale i některé obyčejné druhy jsme uložili jako exsikáty do herbáře mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM).

 

Zjištěné druhy hub v PP Hostivické rybníky

Sami jsme se podrobně nezabývali druhy hub běžně sbíranými k jídlu, zejména ne hřibovitými, které tu – byť nehojně – rovněž rostou. Podle sdělení některých místních houbařů lze v oblasti PP Hostivické rybníky najít např. i hřib dubový (Boletus reticulatus), hřib žlutomasý neboli „babku“ (Xerocomus chrysenteron), kozák habrový (Leccinum pseudoscabrum) aj. Kromě řady dřevních druhů hub jsou zvláštní a pro tuto rybniční oblast význačnou skupinou houby rostoucí na okrajích rybníků a v mokřadech, hlavně na odumřelých částech orobinců a velkých ostřic; tyto houby jsou ovšem tak nenápadné, že je většina lidí běžně ani nepostřehne. V práci se věnujeme houbám ze všech systematických skupin, které jsme sami zjistili, a to jak hojným, tak (trochu podrobněji) méně hojným a vzácným.

Z obyčejných lupenatých hub (Agaricales) můžeme v PP Hostivické rybníky nalézt např. jedlou křehutku CandolleovuPsathyrella candolleana (Fr.: Fr.) R. Maire, která roste trsnatě nejčastěji u pařezů listnatých dřevin, rovněž jedlou štítovku jeleníPluteus cervinus (Schaeff.) Kummer, rostoucí spíše jednotlivě, ovšem též na pařezech a padlých kmenech listnáčů, pozemní nejedlou penízovku splývavouCollybia confluens (Pers.: Fr.) Kummer, s nápadně chlupatou bází třeně a podobnou, rovněž nejedlou penízovku věšteckouC. hariolorum (DC.: Fr.) Quél., která nepříjemně zapáchá po nahnilém zelí (dříve byly obě řazeny ke špičkám), jedlou penízovku máslovouC. butyracea (Bull.: Fr.) Kummer s masově šedavým kloboukem, hnojník inkoustový a hnojník obecnýCoprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. a C. comatus (Müll.: Fr.) Pers., které jsou v raném mládí jedlé, ale v dospělosti se rozplývají v černou kaši; oběma výše uvedeným nepodobný hojný hnojník třpytivýC. micaceus (Bull.: Fr.) Fr. roste trsnatě hlavně při tlejících pařezech a k jídlu se nehodí. Jedlá však je pozemní čirůvka šedožemlováTricholoma scalpturatum (Fr.) Quél., která vyrůstá od jara do podzimu a chutná moučně.

Mladé plodnice velmi hojné masité podzimní strmělky mlženkyClitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kummer jsou jedlé (hlavně mladé), stejně jako čirůvky dvoubarvéLepista saeva (Fr.) P. D. Orton (která roste pozdě na podzim) a výborné čirůvky fialovéLepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke; naproti tomu na pařezech trsnatě rostoucí třepenitka svazčitá a třepenitka cihlováHypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer a H. sublateritium (Fr.) Quél. jsou jedovaté a pro hořkost stejně nepoživatelné; jedlá, ale nepříliš dobrá helmovka tuhonoháMycena galericulata (Scop.: Fr.) S. F. Gray vyrůstá hojně zejména na pařezech. Na zemi pod topoly lze na podzim nalézt dobrou jedlou čirůvku topolovouTricholoma populinum J. E. Lange, zatímco na pařezech, odumřelých i živých kmenech listnáčů vyrůstající trsy nevelké jedlé penízovky sametonohéFlammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing., nacházíme je nejen na podzim, ale někdy též na jaře. Podobně pozdní výskyt mají i jedlý pařezník pozdníPanellus serotinus (Schraň.: Fr.) Kühn., rostoucí hlavně na odumřelých olších, dobrá jedlá hlíva ústřičnáPleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer, vyskytující na různých odumřelých i živých listnáčích, a nejedlá hlíva dubováP. dryinus (Pers.: Fr.) Kummer, která vzdor svému jménu roste většinou na jiných dřevinách než na dubech (v PP Hostivické rybníky byla nalezena např. na živém kmínku bezu černého těsně u Břví, 15. 11.1999 sbíral první z autorů). Z běžných pečárek se v PP Hostivické rybníky setkáme s téměř plevelnou pečárkou zápašnouAgaricus xanthodermus Genev. (kterou někteří lidé požívají beze škody, zatímco jiným působí nepříjemné žaludeční potíže), ale také s méně častou jedlou pečárkou dvouvýtrusouA. bisporus (Lange) Imbach, která kupodivu nevyrostla na zemi, nýbrž na silně zetlelém pařezu topolu černého na břehu Břevského rybníka (16.6.1999 leg. et not. F. Kotlaba, det. J. Hlaváček).

Jednou z našich nejvzácnějších lupenatých hub je kalichovka půvabnáHaasiella venustissima (Fr.) Kotl. et Pouzar, kterou zde v roce 1970 nalezl druhý z autorů (Z. Pouzar) a o mnoho let později publikoval prvý z nás (Kotlaba 1992). Na mechatém pařízku bezu černého jsme ji sbírali u cesty poblíž bývalé hájovny jen v letech 1970 a 1971 a od té doby jsme ji nenašli (nehledali jsme ji ovšem každý rok); snad v této oblasti roste i nadále, avšak pro drobnost a pozdní výskyt uniká pozornosti. V naší republice jsou Břve dodnes stále jedinou známou lokalitou této zajímavé houby (bližší viz Kotlaba 1992).

Další vzácný druh lupenaté houby, známý u nás jen z asi osmi lokalit, je pečárka bělovlnnáAgaricus leucotrichus (Moller), která byla popsána z Dánska ze smrčin, avšak v PP Hostivické rybníky vyrostla na okraji mokřadu Chobot pod olší šedou a bezem černým (13.11.1999 leg. F. Kotlaba, det. J. Hlaváček, PRM 893538); je to druh z příbuzenstva pečárky ovčí, avšak klobouk má nápadně vláknitě běloplstnatý. Asi deset lokalit má u nás drobná šupinovka ověšenáPholiota conissans (Fr.) Moser = P. graminis (Quél.) Sing., která vyrůstá na odumřelých stéblech rákosu a v trsech velkých ostřic; na okraji mokřadu Chobot byla nalezena vícekrát, a to i v poslední době (poprvé na starých ostřicích 23.9.1953, leg. et det. Z. Pouzar, PRM 676923). Z nevelkého počtu lokalit (více než deseti) známe v ČR dva další drobné druhy lupenatých hub, a to křehutku orobincovouPsathyrella typhae (Klachbr.) Pearson et Dennis, která roste naspodu odumřelých částí orobinců a velkých ostřic těsně nad vodou (Břevský rybník, 29.6.1958 leg. et det. F. et L. Kotlabovi et Z. Pouzar, PRM 704681), a špičku močálovouMarasmius limosus Boud. et Quél.; ta byla nalezena při břehu Litovického rybníka na rákosu a jiných velkých travách, 23.9.1953 leg. et det. Z. Pouzar (doklad v herbářích jsme nenalezli); v okolí Prahy patří tento druh k vzácnostem, stejně jako pěkně žlutooranžová hlíva hnízdovitáPhyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Kummer s mušlovitými plodničkami, která vyrostla na padlém kmenu topolu černého (23.10.2002 leg. et det. Z. Pouzar, PRM).

Chorošovité houby (Polyporales s.l.) jsou v PP Hostivické rybníky zastoupeny řadou převážně obyčejných druhů, z nichž skoro všechny jsou nejedlé, jako např. šedopórka osmahlá a šedopórka zakouřenáBjerkadera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. a B. fumosa (Pers.: Fr.) P. Karst., vyrůstající na nejrůznějších dřevinách (druhá spíše na vrbách), rezavec lesknavýInonotus radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst., parazit dávající přednost olším, síťkovec dubovýDaedalea quercina (L.: Fr.) Pers. a síťkovec načervenalýDaedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schröt. prvý skoro výhradně na dubech, druhý na různých listnáčích, hlavně břízách a vrbách, dále hlínák červenajícíHapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst., rostoucí nejčastěji na suchých větvích dubů, ale poblíž rybníka Kala vyrostl na mrtvém kmenu jeřábu (což je druhá nejčastější dřevina, na níž roste), troudnatec kopytovitý Fomes fomentarius (l.: Fr.) Fr., parazitující na břízách, topolech a někdy i na olši šedé, ohňovec obecnýPhellinus igniarius (L.: Fr.) Quél., napadající zde velmi hojně hlavně tzv. „smuteční“ vrby (Salix alba cv. Tristis), outkovka vonnáTrametes suaveolens (Fr.) Fr., která roste především na vrbách a voní příjemně anýzově houbově, hojný březovník obecnýPiptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst., napadající a ničící jenom břízy. Hojná, převážně na různých listnáčích vyrůstající lesklokorka ploskáGanederma lipsiense (Batsch) Atk. = G. applanatum (Pers.) Pat. mívá někdy na spodní straně klobouků krátké soudečkovité výrůstky („cecíčky“), tzv. zoocecidie, jež vytvořily larvy drobných mušek, bejlomorek; je zajímavé, že zdaleka ne všude, kde tato lesklokorka roste, je tímto hmyzem napadena.

K obyčejným chorošům s plodnicemi v mládí jedlými patří choroš šupinatýPolyporus squamosus (Huds.) Fr. a chorošovec sírový neboli sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill, jež oba tvoří plodnice nejen na pařezech, ale též na stojících odumřelých i živých listnatých stromech, jimž jako paraziti značně škodí. K chorošovitým houbám (ačkoli tam nepatří) byl ve starších systémech řazen i pstřeň dubovýFistulina hepatica (Schaeff.) Fr. s masově červenými plodnicemi; roste na kmenech živých dubů nebo na jejich pařezech, v mládí je jedlý.

K vzácnějším nejedlým chorošům lze v Čechách počítat ohňovec škeblovitýPhellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél., který tvoří vytrvalé, často jakoby lasturovité plodnice (mohou být ale i zcela rozlité), byl nalezen na ležícím kmenu vrby na okraji mokřadu Chobot (30.9.1998 leg. et det. Z. Pouzar, PRM 893035) a pod Břvemi směrem k Litovickému rybníku na zlomeném kmenu smuteční vrby bílé (zjistil druhý z nás roku 2001, fotografoval později první z autorů). Ještě vzácnější je outkovka bělaváAntrodia albida (Fr.: Fr.) Donk, již známe z Čech jen z asi osmi lokalit (včetně mokřadu Chobot, na vrbě jívě, 20.10.1968, leg. et det. Z. Pouzar, PRM 869410; viz Kotlaba 1992).

Z ostatních nejedlých nelupenatých hub s rozlitými tenkými plodnicemi je v přírodní památce Hostivické rybníky hojná pórnovitka obecnáSchizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenberg, řazená dříve vzhledem k tvorbě rourek k chorošům, a běžný struhák blanitýRadulomyces molaris (Chaill.: Fr.) Christ. = Cerocorticium molare (Chaill.: Fr.) Jülich et Stalpers; oba druhy rostou na nejrůznějších listnáčích. Zajímavá je mušlovka plstnatáAuriculariopsis ampla (Lév.) R. Maire, mající mističkovitémušlovité, uvnitř hnědé plodničky, jež se za sucha zavírají, čímž vynikne běloplstnatý vnější povrch (roste na odumřelých větévkách topolů a vrb); nejnápadnější je po deštích, kdy jsou plodničky široce otevřené. Hojný koroveček palčivýGloeocystidiellum lactestens (Berk.) Boidin chutná za čerstva ostře jako některé holubinky; velice hojný kornatec bezovýLyomyces sambuci (Pers.) P. Karst = Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. roste běžně na nejrůznějších listnáčích (především ale na bezu černém), avšak v mokřadu Chobot porůstá také spodní části odumřelých orobinců. Na stejném substrátu (ale i na ostřicích) a ve stejné lokalitě roste nehojný kornatec orobincovýEpithele typhae (Pers.: Fr.) Pat. v podobě tenkého, skoro bílého povlaku s řídkými osténky; byl tam sbírán poprvé již před 57 lety (24.5.1946 na ostřicích leg. et det. M. Svrček, PRM 674369), ale i později (22. a 23.9.1953 na orobincích a ostřicích leg. et det. Z. Pouzar, PRM 674367, 803355).

Další nejedlé nelupenaté houby tvoří tenké, bokem přirostlé kloboučky. V PP Hostivické rybníky i jinde u nás je velmi hojná bělavá klanolístka obecnáSchizophyllum commune Fr.: Fr., která tvoří naspodu kloboučků lišty (nepravé lupeny), na ostří jakoby rozštěpené; stejně hojné jsou pevník chlupatýStereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. a pevník korkovitýS. rugosum (Pers.: Fr.) Fr., rostoucí na nejrůznějších odumřelých i ještě živých listnáčích; hymenium mají zcela hladké. Naproti tomu pevník plstnatýS. submentosum Pouzar je poněkud vzácnější (v době popsání před 39 lety nebyl z Čech znám a před 16 lety jsme jej znali z Čech pouze z 11 lokalit, zatímco ze Slovenska z 81 – viz Kotlaba 1987, s mapkou rozšíření), avšak v posledním desetiletí se podle našeho sledování v Čechách nápadně šíří; nalezli jsme jej na mnoha lokalitách a v bohatých populacích, vícekrát také na okraji mokřadu Chobot na mrtvých větvích olše šedé (např. 23.9.1999 leg. et det. F. Kotlaba, PRM 892931). Pevníkům velmi podobná rezavohnědá kožovka rezaváHymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. roste hojně na dubových pařezech, patří však do rozdílné čeledi hub kožovkovitých (Hymenochaetaceae).

Boltcovitkovité (Auriculariaceae) jsou zastoupeny velmi hojným, zejména na odumřelých větvích bezu černého rostoucím uchem JidášovýmHirneola auriculajudae (Bull.: Fr.) Berk., jehož pružně rosolovité hnědé plodnice jsou jedlé.

K velice vzácným kornatcovitým houbám (Corticiaceae) náleží nenápadný kornatec přejemný Aleurodiscus delicatus (Wakef.) Jülich, který sbíral na odumřelých listech velkých ostřic v mokřadu Chobot druhý z nás (20.10.1968 leg. et det. Z. Pouzar, PRM 703280, 803281; viz Kotlaba 1992). Tato velice vzácná houba, tvořící téměř bezbarvé, sotva postřehnutelné povlaky na listech, je od nás známá pouze z výše uvedené lokality. Zajímavou houbou z čeledi plesňákovitých je vatička EllisovaTomentella ellisii (Sacc.) Jülich et Stalpers = T. hydrophilla (Boud. et Galz.) Litsch., u nás dosti častá; roste na mrtvém dřevu listnáčů i jehličnanů, avšak u Břevského rybníka byla nalezena nejen na odumřelých větvích vrby, nýbrž i na velkých ostřicích (22.9.1953 leg. et det. Z. Pouzar, PRM 612796, 612797, 612798, 612799). Je to nenápadná houba, tvořící na substrátu tence vatičkovité, hnědé povlaky se světlým okrajem.

Do čeledi kuřátkovitých (Ramariaceae) patřící nevelké a nejedlé kuřátko InvalovoRamaria eumorpha (P. Karst.) Conner = R. invalii (Cotton et. Wakef.) Donk je sice dosti časté zejména ve smrčinách, avšak v PP Hostivické rybníky roste nehojně v čistě listnatém lese mezi rybníkem Kala a Břvemi (16.6.1999 leg. et det. F. Kotlaba, PRM 892926).

Ze zajímavých břichatek (Gasteromycetes) byla na studovaném území kromě hojné hadovky smrdutéPhallus impudicus L.: Pers. nalezena v lesíku nad Břevským rybníkem i vzácnější odrůda hadovka smrdutá sukničkováPhallus impudicus var. obliteratus (Malenc.) Kreisel = P. impudicus f. subindusiatus Pilát (leg. 29.6.1952 Z. Pouzar, ale i F. et L. Kotlabovi et Z. Pouzar 29.6.1958); tato odrůda má pod kloboučkem bílý síťovitý závoj (u obyčejné hadovky bud' zcela chybí, nebo je přítomen jen v podobě útržků), který může v některých případech zpod kloboučku i vyčnívat.

 Všechny dosud zmiňované houby náležejí k stopkovýtrusným (Basidiomycetes), u nichž se výtrusy tvoří zevně na stopečkách na zvláštních buňkách, bazidiích. Druhá, a to větší skupina jsou vřeckovýtrusné (Ascomycetes), kde se výtrusy tvoří uvnitř zvláštních buněk, zvaných vřecka (asky). Zástupci této obrovské skupiny hub nebyli v PP Hostivické rybníky podrobně studováni a my jsme nalezli pouze několik málo obyčejných, vesměs nejedlých druhů. Patří k nim např. z tvrdohub (Pyrenomycetes) nápadná dřevnatka kyjovitáXylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev., která tvoří na pařezech a kořenech listnáčů v nižších polohách nevelké skupinky černých kyjovitých plodnic. Hlavně na padlých kmenech a pařezech olší zde roste příbuzný dřevomor mnohotvárnýHypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr., který vytváří v mládí žlutohnědá, v dospělosti až zcela černá tvrdá stromata v podobě nepravidelně rozlitých tlustších povlaků. Rozdílná, barevně nápadná tvrdohouba je rážovka rumělkováNectria cinnabarina (Tode : Fr.) Fr. s tmavě korálově červenými drsnými „kuličkami“ plodniček s výtrusy, což je stadium s vřecky; mnohem hojnější však je nedokonalé stadium v podobě světle cihlově červených polštářků, které se někdy nazývá hlívenka rumělkováTubercularia vulgaris Tode : Fr.

K vřeckovýtrusným ze skupiny kustřebkovitých (Discomycetes) řadíme hojnou čihovitku masovouAscocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves et. Wilson, která má rovněž dvě stadia: stadium s vřecky vypadá jako drobné, masitě rosolovité, tmavofialové penízky nebo číšky na kratičkých, tlustých nožkách (vyrůstají spíše pozdě na podzim), zatímco imperfektní stadium, zvané Coryne dubia (Pers.) S. F. Gray, je v podobě drobných, nepravidelně oploštělých pálek a má stejnou barvu jako vřeckaté stadium. Pozdě na podzim se u mokřadu Chobot vyskytuje i trochu méně častá čihovitka většíAscocoryne cylichnium (Tul.) Korf, s plodnicemi podobnými jako u čihovitky masové, avšak rozdílnými výtrusy (jsou jiného tvaru a mají více než dvě přepážky); kromě toho netvoří imperfektní stadium. Všechny čtyři výše uvedené houby rostou na nejrůznějších listnatých dřevinách, a to vesměs jako neškodní saprofyti.

Ze vzácných nálezů v PP Hostivické rybníky lze zmínit houbu podobnou plísním, Rhinotrichella globulifera Arnaud ex Hoog (nemá české jméno), která tvoří hnědožluté povlaky např. na spodní hraně klobouků starých plodnic vytrvalých chorošů; patří k tzv. houbám nedokonalým (Fungi imperfecti), jež netvoří výtrusy ani ve vřeckách, ani na bazidiích a rozmnožují se konidiemi. Je to velmi vzácný druh, u nás dosud nepublikovaný (v olšince na konci Litovického rybníka na starém ohnivci obecném leg. et det. 13.12.1999 Z. Pouzar, PRM 893039).

Vyjmenované houby, jež jsme sami zaznamenali, jsou jen výsekem ve skutečnosti značně bohatší mykoflóry PP Hostivické rybníky; při pokračujícím důkladnějším výzkumu lze tam jistě očekávat mnohá další překvapení.

 

Souhrn

Přírodní památka Hostivické rybníky leží na západ od okraje Velké Prahy a zahrnuje tři rybníky a tři mokřady s přilehlými fragmenty lesů. Na vlhčích místech jsou menší porosty s olší lepkavou, olší šedou, topolem černým a různými druhy vrb; na sušších místech s břízou bělokorou, dubem letním, dubem zimním, dubem červeným, habrem obecným, jasanem ztepilým, javorem klenem, javorem mléčem, lískou obecnou, nehojně i trnovníkem akátem, jeřábem ptačím aj. V posledních letech jsou padlé kmeny a spadlé větve ponechávány na místě, takže dnes tam jsou velmi vhodné podmínky pro růst dřevních hub. Mykoflóra PP Hostivické rybníky je překvapivě bohatá a její výzkum může v budoucnosti ještě obohatit naše znalosti o další druhy hub.

Z lupenatých hub jsou vzácné nebo zajímavé např. pečárka bělovlnná (Agaricus leucotrichus), která byla nalezena pod olší šedou a bezem černým, penízovka věštecká (Collybia hariolorum), druh rostoucí hlavně na jaře, špička močálová (Marasmius limosus), rostoucí na zbytcích rákosu a jiných velkých travách, šupinovka ověšená (Pholiota conissans), rovněž na zbytcích rákosu a velkých ostřic, křehutka orobincová (Psathyrella typhae) na odumřelých spodních částech orobinců a velkých ostřic, v okolí Prahy vzácná hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans), čirůvka topolová (Tricholoma populinum), rostoucí na podzim pod topolem černým, aj. Nejvzácnější však je kalichovka půvabná (Haasiella venustissima), kterou jsme nalézali v letech 1970 a 1971 na starém mechatém pařízku bezu černého; je to jediná dosud známá lokalita této velmi vzácné houby u nás.

Vzácné choroše jsou v PP Hostivické rybníky zastoupeny dvěma druhy – je to outkovka bělavá (Antrodia albida), z Čech známá z asi osmi lokalit, nalezená tu jen jednou, a v okolí Prahy vzácný ohňovec škeblovitý (Phellinus conchatus); zde však jej lze spatřit na dvou místech na odumřelých vrbách. Ze vzácných resupinátních nelupenatých hub stojí za zmínku kornatec přejemný (Aleurodiscus delicatus), který byl nalezen v roce 1968 na odumřelých listech velkých ostřic, a dále kornatec orobincový (Epithele typhae), rostoucí na starých listech orobinců a velkých ostřic; ten byl sbírán v letech 1946 a 1953.

Dřevní hyfomycety jsou v PP Hostivické rybníky hojné, avšak ze vzácných můžeme uvést jen druh Rhinotrichella globulifera; ten vyrostl v roce 1999 ve velmi vlhkém prostředí na staré, odumřelé plodnici choroše ohňovce obecného.

 

Dodatek

Dodatečně jsme v PP Hostivické rybníky zjistili několik dalších zajímavých druhů hub, které nyní doplňujeme. Z lupenatých to je méně hojná, jedlá, na stromovité vrby vázaná šupinovka zlatozávojnáPholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. (mokřad Chobot, na živém kmenu vrby křehké, 30.9.1998 leg. J. Holec et Z. Pouzar, det. J. Holec, PRM 892730; na odumřelém kmenu téhož druhu vrby, 29.9.2003 leg. et det. F. Kotlaba, PRM 901008), z chorošů nejedlý ohňovec tečkovanýPhellinus punctatus (Fr.) Pilát, který se v okolí Prahy vyskytuje jen sporadicky (Chobot, na suché větvi vrby popelavé, 29.9.2003 leg. et det. F. Kotlaba, PRM 901000), stejně jako též nejedlá outkovka měkkáDatronia mollis (Sommerf.) Donk (Chobot, na odumřelé větvi vrby popelavé, 5.11.2003 leg. et det. F. Kotlaba, PRM). Z dalších hub doplňujeme do plesňákovitých patřící vatičku cihlovouTomentella lateritia Pat., již od nás známe jen z několika lokalit (les pod Litovickým rybníkem, na padlém kmenu topolu černého, 12.9.2001 leg. Z. Pouzar, det. K. Čížek, PRM 895780) a chorošovitým houbám podobnou kornatcovitou pórnovitku drobnopórouSchizopora carneo-lutea (Rodw. et Clel.) Kotl. et Pouzar (Chobot, na ležícím kmenu olše lepkavé, 29.9.2003 leg. et det. F. Kotlaba, PRM 901001), která byla před 20 lety známa z Čech pouze z jedné lokality, avšak v posledním desetiletí se zejména ve středních Čechách značně rozšířila.

 

Literatura

Kotlaba F. (1987): Stereum submentosum (Aphyllophorales) – pevník plstnatý, jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v ČSSR. – Čes. Mykol., Praha, 41: 207-218.

Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s.l.) v Československu. – 194 s., 123 mappae in append., Academia, Praha.

Kotlaba F. (1992): Břve – jediná lokalita vzácné lupenaté houby kalichovky půvabné v bývalém Československu. – Zprav. Ochr. Přír. Okr. Praha-západ, 13: 12-15.

Kučera J. (2000): Historie přírodovědných výzkumů Hostivických rybníků. – Zprav. Ochr. Přír. Okr. Praha-západ, 20-21: 27-28.

Pouzar Z. (1964): Stereum submentosum sp. nov. – pevník plstnatý a jeho systematické vztahy. – Čes. Mykol., Praha, 18: 147-156.

 

Úvod -> Inventarizace a průzkumy -> Houby Hostivických rybníků