Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2011

 

Výroční zpráva za rok 2011

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2010 měla 7 dospělých členů a 17 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice.

Přehled činnosti v roce 2010 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

 

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2011 uspořádali 17. dubna a 18. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Brigád se účastní vedle členů ČSOP a Kajek i myslivci, skauti a několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád podpořily Technické služby Hostivice.

 

Ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka

V prosinci jsme u Litovického rybníka vybudovali ptačí pozorovatelnu, která byla slavnostně otevřena až v lednu 2012. Akci podpořil ČSOP z prostředků programu Blíž přírodě Net4Gas, umístění na svém pozemku umožnilo Rybářství Třeboň Hld., a. s. Stavební práce vedl Roman Rozumek, informační tabuli sestavili Jana Vojtová a Jiří Kučera.

 

 

 

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v září 2011. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných řízeních, zdaleka nejvíce jich oznámil odbor životního prostředí Městského úřadu Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Organizace se v roce 2011 zúčastnila jednoho správního řízení vedeného Městským úřadem Hostivice, které se týkalo kácení dřevin a v němž jsme uplatnili nesouhlasné stanovisko.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který v roce 2011 vedli Ladislava Pasáková a Jiří Kučera. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Kromě akcí uvedených v tomto přehledu se členové podíleli na organizaci celoměstských  akcí – dnu dětí, pohádkového lesa a hostivického světélkování. Pro členy oddílu vycházel 17. ročník časopisu Kajčí křik.

 

 

 

 

 

 

Sčítání netopýrů

Při jedenáctém sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 27. února opět narostl počet sečtených netopýrů, tentokrát na 426 kusů. Viděli jsme 352 netopýrů velkých, 39 netopýrů černých, 13 netopýrů vodních, 8 netopýrů ušatých, po třech netopýrech dlouhouchém a večerním, 2 netopýry pestré a 6 vrápenců malých. Ke Kajkám se tentokrát připojili spolužáci některých našich členů. Za spolupráci tradičně děkujeme Vláďovi Hanzalovi z AOPK a pracovníkům Lomů Mořina.

 

 

Výprava do pravěku

V neděli 3. dubna se 6 Kajek s vedoucím vydalo do Českého krasu za zkamenělinami. Z Králova Dvora jsme přes naleziště graptolitů, Kotýz, Zlatý kůň a Kobylu došli na Homolák, kde jsme našli prvohorní plže a další vymřelé tvory. Přes Tobolku a Kodskou rokli jsme se pak dostali do Srbska.

 

 

Účast na středočeském Zlatém listu v Křivoklátě

Středočeský Zlatý list tentokrát proběhl v Křivoklátě a zúčastnili jsme se ho pětičlenným družstvem mladších. V sobotu jsme se zúčastnili exkurze po okolí, v neděli pak proběhla stezka pro mladší, v níž jsme vybojovali 5. místo z 10 soutěž­ních družstev. Volný čas Kajky využily hlavně na hřišti s míčem.

 

 

 

Výprava až na konec koněspřežky

Druhá jarní výprava 22. května zavedla 5 Kajek s vedoucím k pramenům Klíčavy a na konec koněspřežní železnice, která vedla kdysi z Prahy přes Hostivici do křivoklátských lesů. Pro zmrzlinové občerstvení jsme si na závěr došli do Nového Strašecí.

 

 

Víkend ve skalách

Závěrečná víkendovka proběhla od 17. do 19. června v Českém ráji. Pět Kajek a 2 vedoucí za pomoci přátel si užilo horolezení na Suchých skalách, prošli jsme i Hruboskalsko, ale největší ohlas měl nepochybně vor na rybníku vedle kempu.

 

 

Tábor na Slovensku

Na tábor na Slovensku jsme se tentokrát vydali od 20. do 28. srpna do Slovenského ráje. Zúčastnilo se 5 Kajek a 1 vedoucí. Prošli jsme většinu roklí ze severní strany Slovenského ráje, viděli jsme Dobšinskou ledovou jeskyni a nádrž Palcmanskou Mašu, koupali jsme se v termálním koupališti ve Vrbově a na jeden den jsme nahlédli i do Vysokých Tater z Popradského plesa přes Batizovské pleso na Velické pleso.

  

 

 

 

24-hodinovka Až na dno

Z pátku na sobotu 16. až 17. září se Kajky po několikaleté přestávce opět zapojily do soutěže Až na dno, při níž mají účastníci uběhnout, ujít či uplazit co nejdelší vzdálenost za 24 hodin. Zúčastnily se 4 Kajky s vedoucím a přestože nikdo nepřekonal 100 km, poprvé v historii putovaly do Hostivice zásluhou Báry a Vítka obě putovní ceny.

 

 

Podzimní prázdniny ve Mšeně

Na podzimní prázdniny ve Mšeně od 25. do 30. října se vydalo 5 Kajek s vedoucím. Vydali jsme se na Kokořín, na Housku, k Mšenským i Jestřebickým Pokličkám, ale i do Mělníka, užili jsme si tělocvičnu včetně horolezecké stěny a tentokrát se mimořádně povedl Hydrologický Silvestr.

 

 

 

Kajčí 18. narozeniny

Dne 17. listopadu 2012 oslavily Kajky 18. výročí dne, kdy si vymyslely svůj název, a staly se tak dospělé. Významné výročí jsme oslavili jednak přímo 17. listopadu tradiční oddílovou akcí, při níž jsme vykopali ze země Úmluvu a uspořádali klání Kajek s rodiči a rajské hody, jednak setkáním bývalých i současných členů v sobotu 19. listopadu.

 

 

 

 

Den lidových řemesel

Na dnu lidových řemesel 10. prosince jsme se věnovali různým řemeslným výrobám – zdobení skleněných koulí, výrobě vánočních přání či sestavování svícnů a věnců.

 

 

 

Vánoční schůzka

Rok jsme zakončili vánoční schůzkou 19. prosince, na které jsme připomněli vánoční zvyky a poté si rozdali dárky.

 

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Vítání ptačího zpěvu v Hostivici

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 7. května uspořádali osmý ročník vítání ptačího zpěvu v Hostivici, ale tentokrát trochu netradičně. Akce začala posloucháním ptáků v hostivické Višňovce a teprve potom jsme se přesunuli k Hostivickým rybníkům. Akce se zúčastnilo 18 dospělých a 6 dětí, kteří pod vedením Oty Vorla zaznamenali 49 ptačích druhů. Ze zvláště chráněných druhů to byly potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá, moták pochop, krahujec obecný, rorýs obecný, vlaštovka obecná, slavík obecný a žluva hajní. Připravena byla i ukázka kroužkování ptáků.

Druhá vycházka pro rodiče s dětmi uspořádaná ve spolupráci s Rodinným centrem zaHRÁTka proběhla v pátek 20. května. Vedla jen po hrázi Litovického rybníka a zúčastnilo se jí celkem 17 dospělých a 18 dětí. Kromě pozorování si děti o ptácích i zazpívaly.

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků

Ptačího festivalu u Hostivických rybníků v sobotu 1. října se zúčastnilo celkem 21 dospělých a 11 dětí a průvodcem byl ornitolog Ota Vorel. Vycházku také zpestřily ukázky odchytu pěvců do sítí a jejich kroužkování, které předvedl kroužkovatel Jindřich Sedláček. Celkem jsme během vycházky zaznamenali 34 druhů ptáků. Mezi zajímavá pozorování patří např. sledování přeletujícího kulíka říčního a ledňáčka říčního, pozorování poláka chocholačky, poláka velkého, potápek malých, hejna mlynaříků obecných a volavek popelavých a kroužkování např. červenky obecné, sýkory modřinky a pěnice černohlavé. Zajímavostí byl objev hrdličky obecné hnízdící v televizní anténě na Břvích.

  

 

Hostivická drakiáda

 

 

Hostivická drakiáda se konala na druhý pokus (poté, co původní termín překazil déšť) v sobotu 15. října a zúčastnilo se jí opět přes 50 dětí. Počasí umožnilo zdárný průběh doprovodných soutěží, ale bezvětří poněkud poznamenalo vlastní pouštění draků.

 

 

 

V srpnu jsme poskytli klubovnu pro výtvarné sympozium u Hostivických rybníků organizované Ivetou Kohelovou.

 

Hospodaření

 

V roce 2011 organizace přijala celkem 119 842,43 Kč a vydala 116 783 Kč, hospodařila tedy se ziskem 3 059,43 Kč.

 

V roce 2011 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

4 400,––

 

materiál

3 786,––

účastnické poplatky

33 692,––

 

služby

78 853,––

dotace

0,––

 

jízdné

14 813,––

dary

0,––

 

ubytování

6076,––

faktury

80 000,––

 

potraviny a stravování

10 520,––

prodej

1 750,––

 

poplatky za běžný účet

35,––

úrok běžného účtu

0,43

 

odvod členských příspěvků

2 700,––

 

Na úklidové brigády u Hostivických rybníků bylo vynaloženo 1 488 Kč.

Na vybudování ptačí pozorovatelny u Litovického rybníka získala organizace na základě smlouvy o propagaci částku 80 000 Kč, z níž do konce roku 2011 utratila 74 100 Kč.

Prodejem publikace Přírodní památka Hostivické rybníky bylo získáno 1 750 Kč. Organizaci se tak postupně vrací vlastní prostředky, které do publikace vložila v roce 2006.

Náklady na činnost oddílu Kajky činily 35 554 Kč, přičemž největší částky připadly na tábor na Slovensku (22 143 Kč). Náklady byly uhrazeny z členských příspěvků a účastnických poplatků.

Náklady na uspořádání drakiády dosáhly 3 088 Kč.

 

Organizace v roce 2011 nevlastnila žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. Měla v nájmu od Města Hostivice prostor domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název:     Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

(11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo:       Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO:          67360734

 

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace:

Ing. Jiří Kučera, předseda

RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., místopředsedkyně

Mgr. Milena Hosenseidlová, hospodářka

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2011