Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2009

 

Výroční zpráva za rok 2009

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2009 měla 7 dospělých členů a 22 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice.

Přehled činnosti v roce 2009 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2009 uspořádali 18. dubna a 13. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Brigád se účastní vedle členů ČSOP a Kajek i myslivci, skauti a několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice a Technické služby Hostivice.

 

 

Práce na cestě do Hájku

Dne 9. května jsme dokončili údržbu lipové aleje na poutní cestě do Hájku – odstranili jsme zbývající uhnilé kůly a zarůstající ochranné pletivo.

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v září 2009. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných řízeních, zdaleka nejvíce jich oznámil odbor životního prostředí Městského úřadu Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Krajský úřad dokončil projednávání plánu péče o PP Hostivické rybníky.

Organizace se přihlásila v roce 2009 k účasti ve dvou správních řízeních. V jednom na základě našeho stanoviska nebylo vydáno povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – hodnotné skupiny jírovců maďalů ve dvoře bývalé restaurace. Ve druhém řízení jsme souhlasili s kácením topolů černých na hrázi Litovického rybníka, které byly nahrazeny novou výsadbou dubů letních.

Pro město Hostivice jsme v květnu 2009 zpracovali posouzení projektu Městského parku v Hostivici, který byl následně realizován.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který v roce 2009 vedli Ladislava Pasáková a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Kromě akcí uvedených v tomto přehledu se členové podíleli na organizaci celoměstských  akcí – dnu dětí, pohádkového lesa a hostivického světélkování. Pro členy oddílu vycházel 15. ročník časopisu Kajčí křik. Činnost oddílu podpořilo město Hostivice.

 

Lezení na Palmovce

Akce na cvičné horolezecké stěně v Praze na Palmovce se 24. ledna zúčastnily tři děti a pět dospělých – vedoucích a dřívějších členů oddílu.

 

 

Sčítání netopýrů

Při devátém sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 21. února jsme zaznamenali dosud největší počet 338 netopýrů: 255 netopýrů velkých, 51 netopýrů černých, 20 netopýrů vodních, 3 netopýry ušaté, po jednom netopýru dlouhouchém, večerním, hvízdavém nebo nejmenším a pestrém a 5 vrápenců malých. Ke Kajkám se opět připojily dva další oddíly. Za spolupráci tradičně děkujeme Vláďovi Hanzalovi z AOPK a pracovníkům Lomů Mořina.

 

Lyžování v Herlíkovicích

Jednodenní výpravy na lyžování v Herlíkovicích 14. března se zúčastnilo pět Kajek a jeden vedoucí. Celý den jsme si užívali ježdění na sjezdovkách nebo na snowboardech.

 

První jarní den

Příchod jara jsme uvítali půldenní akcí 21. března. Prolézali jsme bludiště, uklízeli listí, hráli s míčem, ringem a létacím talířem v krátkých kalhotách a především upalovali symbol zimy, moranu.

 

Velikonoce v Českém Krumlově

Od 9. do 13. dubna strávilo 6 Kajek a vedoucí Velikonoce na společné akci s dalšími oddíly. V pátek jsme navštívili grafitové doly, keltské oppidum u Třísova a zříceninu hradu Dívčí kámen, v sobotu jsme přes Vyšný došli na Kleť, kde jsme využili poslední zbytky sněhu, a přes vrch Granátník jsme se vrátili do města, neděle patřila Českému Krumlovu (včetně koupele některých členek v zámeckém rybníku), Vyšenským kopcům a lakrosu a v pondělí došlo na velikonoční pomlázku.

 

 

 

Pomoc centru ZaHRÁTka

Čtyři členky oddílu pomáhaly 25. dubna v Sobíně na akci rodinného centra ZaHRÁTka Veselé putování s organizací soutěží.

 

Víkendovka v Blatné

Na víkendovce v Blatné od 30. dubna do 3. května, které se zúčastnilo sedm dětí a jeden vedoucí, začala delší oddílová hra inspirovaná různými filmy. V pátek jsme s místním oddílem prošli blízké okolí včetně brodění potoka a vaření obědu na ohni a den zakončili turnajem Mistra Twistra. V sobotu proběhla hra ve městě, prohlédli jsme si zámek, soutěžili na louce za městem a sehráli divadlo Jak pejsek a kočička vařili dort. V neděli před odjezdem ještě došlo na stopovací hru v ulicích města.

 

 

Účast na krajském kole Zlatého listu

V květnu jsme se zúčastnili krajského kola Zlatého listu – mladší v Praze a starší středočeského kola ve Vraném nad Vltavou. Dosáhli jsme pěkného výsledku, ale k vítězství a postupu do národního kola tentokrát oběma týmům přeci jen něco chybělo.

 

 

Víkend na vodě

Letošní výprava na vodu proběhla od 12. do 14. června a sjížděli jsme Sázavu z Čerčan do Týnce a z Týnce do Pikovic.

 

 

Tábor na Slovensku

Na tábor na Slovensku jsme se tentokrát vydali od 17. do 26. srpna do Nízkých Tater. Zúčastnilo se 10 Kajek a 1 vedoucí. Prochodili jsme hlavní hřeben včetně dvoudenního putování s přespáním v útulně pod Chabencem, navštívili obě jeskyně v Demänovské dolině i partyzánské sruby ve vedlejším údolí, viděli jsme sviště i kamzíky, ale došlo i na akvapark Tatralandii a prohlídku Liptovského Mikuláše.

 

 

 

 

 

Podzimní prázdniny ve Znojmě

Na podzimní prázdniny jsme se po mnoha letech vrátili do oblasti Podyjí. Viděli jsme Ledové sluje u Vranova s mlokem skvrnitým, přes řeku rakouské město Hardegg, zbytek železné opony u Čížova, znojemské podzemí i nadzemí, údolí Dyje nad Znojmem, vinařskou vesnici Popice i automobilové muzeum, navštívili jsme místní bazén a poslední večer jsme oslavili Hydrologický Silvestr. Mistr uzlování poprvé proběhl až na schůzce v klubovně. Zúčastnilo se 5 dětí a 1 vedoucí.

 

 

Kajčí 16. narozeniny

Dne 17. listopadu oslavily Kajky 16. výročí dne, kdy si vymyslely svůj název. Po roce jsme vykopali ze země Úmluvu, uspořádali jsme klání Kajek s rodiči a oslavy zakončili masovými hody.

 

Pražské pověsti

Výprava za pražskými pověstmi 21. listopadu byla inspirována příběhy Rychlých šípů.

 

Den lidových řemesel a vánoční schůzka

Na dnu lidových řemesel 13. prosince jsme se věnovali různým řemeslným výrobám – zdobení skleněných koulí, výrobě vánočních přání či sestavování svícnů a věnců. Rok jsme pak zakončili vánoční schůzkou 19. prosince, na které jsme připomněli vánoční zvyky a poté si rozdali dárky.

 

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice v roce 2009 pořádal hostivické místní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list, které se uskutečnilo u Hostivických rybníků v neděli 26. dubna. Odbornou náplň jednotlivých stanovišť zajistili starší členové Kajek, soutěže se zúčastnili hlavně mladší členové oddílu. Uspořádání soutěže podpořilo město Hostivice.

 

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 23. května uspořádali šestý ročník vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. Akce se zúčastnilo 20 zájemců, k zajímavějším pozorováním patřil moták pochop, hlas žluvy hajní na více místech a především přelet tří kriticky ohrožených rybáků černých nad Břevským rybníkem.

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků

Podzimní ornitologické akce, Ptačího festivalu u Hostivických rybníků, se v sobotu 3. října zúčastnilo 20 dospělých a 6 dětí pod vedením ornitologů Oty Vorla a Pavla Bergmanna. Kromě převážně běžných druhů ptáků jsme viděli užovku obojkovou a tři druhy baboček.

 

Hostivická drakiáda

Hostivická drakiáda se konala 11. října a zúčastnilo se jí asi 50 dětí. Akci přálo i počasí, které umožnilo kromě doprovodných soutěží i pouštění draků.

 

 

Historické vycházky

V roce 2009 pokračovala série historických vycházek po Hostivici. V jarním kole proběhla 22. března vycházka kolem Husova náměstí, 19. dubna na Břve a 31. května Potoční ulicí. Na podzim jsme se vydali 20. září po karlovarské silnici od náměstí do Nouzova, 4. října po Litovické ulici od náměstí do Litovic, 18. října od mlýna do Skály a 25. října po karlovarské silnici od náměstí do Jenečka. Vycházek se obvykle účastnilo kolem 20 posluchačů.

 

 

Hospodaření

 

V roce 2009 měla organizace celkové příjmy 100601,66 Kč a celkové výdaje 85 268 Kč , hospodařila tedy se ziskem 15 333,66 Kč. V tomto roce organizace splatila dřívější půjčku na pokrytí nákladů na vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky a zůstatek na účtu i v hotovosti k 31.12.2009 činil 23 703,75 Kč.

V roce 2009 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

3 650,––

 

materiál

14 509,––

účastnické poplatky

54 119,––

 

služby

15 679,––

dotace

20 000,––

 

jízdné

23 485,––

dary

22 000,––

 

ubytování

13 945,––

faktury

420,––

 

potraviny a stravování

13 964,––

prodej

315,––

 

poplatky za běžný účet

36,––

úrok běžného účtu

97,06

 

ostatní (odvod členských příspěvků)

3 650,––

ostatní

0,60

 

 

Na úklidové brigády u Hostivických rybníků bylo vynaloženo 1 436 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

Uspořádání historických vycházek po Hostivici si vyžádalo výdaje 984 Kč, které byly hrazeny rovněž z příspěvku města Hostivice.

Prodejem publikace Přírodní památka Hostivické rybníky bylo získáno 735 Kč. Prodejem publikace je třeba získat ještě 14 711 Kč, aby se organizaci vrátil vlastní vklad do vydání této publikace, který vynaložila v roce 2006.

Náklady na činnost oddílu Kajky činily 74 397 Kč, přičemž největší částky připadly na tábor na Slovensku (41 339 Kč) a oddílové víkendovky (22 326 Kč). Náklady byly uhrazeny z členských příspěvků, účastnických poplatků, příspěvku města Hostivice a z darů.

Místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu si vyžádalo výdaje 1 955 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města.

Organizace poprvé pořádala (vedla ve svém hospodaření) hostivickou drakiádu. Náklady na její pořádání dosáhly 3 673 Kč a byly uhrazeny z příspěvku města.

 

Organizace v roce 2009 nevlastnila žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. Měla v nájmu od města Hostivice prostor domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název:     Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

(11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo:       Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO:          67360734

 

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace (od února 2009):

Ing. Jiří Kučera, předseda

RNDr. Jana Vojtová, Ph.D., místopředsedkyně

Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor (od února 2009):

Ing. Anna Králová

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2009