Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2007

 

Výroční zpráva za rok 2007

Popis: image079

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2007 měla 8 dospělých členů a 24 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2007 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Terénní práce se v roce 2007 soustředily na území přírodní památky Hostivické rybníky.

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2007 uspořádali 14. dubna a 23. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). První brigády se zúčastnilo 55, druhé 25 pracovníků. Vedle členů a příznivců ČSOP a Kajek se zúčastnili obou akcí myslivci, jarní akce hostivičtí skauti a podzimní brigády žáci mezinárodní školy v Nebušicích. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád dlouhodobě podporuje město Hostivice.

 

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u Hostivických rybníků. V roce 2007 při dvou akcích vyčistil všechny vyvěšené budky. K nejzajímavějším nálezům patřila budka, ve které brhlík nejen zalepil netěsnosti, ale celou budku přilepil ke stromu.

  

 

Údržba značení hranic přírodní památky a naučné stezky

Značení hranic ani naučné stezky v roce 2007 nevyžadovalo žádné zásahy.

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v červenci 2007. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných správních řízeních, v roce 2007 se organizace žádného řízení nezúčastnila.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Ladislava Pasáková, Alena Kučerová a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Od února do června proběhla úspěšná dlouhodobá hra na středověké motivy Ve jménu krále. Pro členy oddílu vycházel 13. ročník časopisu Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2007 ZO ČSOP Hostivice jsou kromě čištění ptačích budek uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří první jarní den,  březnová XV. výprava za pražskými pověstmi a strašidly, den dětí a řemesel (společná akce řady místních organizací), zářijový pohádkový les s Krtečkem, hostivická drakiáda, podzimní prázdniny v Jablonci nad Nisou, oslavy čtrnácti let oddílu spojené s kláním Kajek s rodiči, den lidových řemesel a vánoční schůzka.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Sdružení MOP ČSOP. Činnost oddílu dále podpořily město Hostivice a Sdružení MOP ČSOP.

 

Pololetní prázdniny ve Vraném nad Vltavou

  

Pololetních prázdnin se zúčastnilo jen 5 Kajek a 2 vedoucí, ale akce to byla důležitá: rozluštěním hesla a objevením pokladu byla zahájena dlouhodobá hra Ve jménu krále. Soutěže většinou směřovaly k této hře, ale zvládli jsme se podívat i na Zvolskou homoli, na Medník a na další místa v okolí Vraného.

 

Sedmé sčítání netopýrů

Na sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky jsme se tentokrát vydali 10. února. Zjištěný počet 150 netopýrů patří k průměrným hodnotám. Viděli jsme 126 netopýrů velkých, 14 netopýrů černých, 5 netopýrů vodních, 2 netopýry ušaté, 1 netopýra vousatého a 2 vrápence malé.

  

 

Hledání jara

Po jarní úklidové brigádě u Hostivických rybníků 14. dubna jsme se hledali jaro. Podle pokynů Sdružení MOP se mělo letos poznat podle lidí v trikách s krátkým rukávem, létajících čmeláků a včel a kvetoucích blatouchů. Našli jsme ho na všechny způsoby.

 

Zemský sněm na Orlíku u Humpolce

Na prodloužený víkend od 4. do 8. května se vydalo 7 Kajek a 2 vedoucí na hrad Orlík u Humpolce, kde proběhl zemský sněm, významný mezník ve hře Ve jménu krále. Na sněmu jsme se dozvěděli, že nás do konce června čeká velké putování do Anglie s důležitým poselstvím. Na hradě jsme pomáhali správcům, hráli různé hry a soutěže odpovídající našemu postavení nejvýznamnější šlechty v království a začali jsme soutěžit o rytířské řády.

  

  

 

Krajské kolo Zlatého listu ve Vraném nad Vltavou

Na krajské kolo Zelené stezky – Zlatého listu, které se tentokrát konalo ve Vraném nad Vltavou, jsme vyslali dvě družstva mladších a jedno družstvo starších, celkem 15 Kajek a 2 vedoucí. Kromě vlastní stezky byl připraven bohatý doprovodný program, takže jsme si užili řadu soutěží, seznámili jsme se se zvířaty v zookoutku a zúčastnili jsme se přírodovědné exkurze po okolí Vraného. Ve starší kategorii jsme vybojovali druhé místo a v mladších naše družstvo vyhrálo.

 

  

 

Národní kolo Zlatého listu v Buchlovicích

Na národní kolo Zelené stezky – Zlatého listu, které se uskutečnilo od 4. do 10. června u Buchlovic, postoupily mladší Kajky ve složení Jana, Dana, Bára, Vojta, Tereza S. a Kuba, doprovázeny Jirkou. Celý týden jsme chodili na exkurze po okolí, seznamovali se s účastníky z jiných oddílů a škol, bojovali v různých soutěžích, organizovali turnaj v ringu a nezapomněli jsme ani na vlastní soutěžní stezku. Kajky tentokrát vybojovaly 10. místo.

 

   

 

 

Víkend na vodě

Od 15. do 17. června nám patřila řeka Ploučnice. Tedy tak úplně nám nepatřila, ale v tomto termínu jsme ji sjeli na lodích od Stráže pod Ralskem kus nad Českou Lípu. Ploučnice se stále klikatí a na řadě míst je skoro celá zarostlá vrbičkami. Plavba tedy nebyla úplně nenáročná a domů jsme se vrátili v neděli dost pozdě, ale akce se i tak vydařila. Za půjčení lodí a ubytování ve Stráži pod Ralskem děkujeme Výrům.

 

 

Závěrečná výprava

Školní rok 2006/2007 i dlouhodobou hru Ve jménu krále zakončila výprava 22. až 24. června na osadu Charašo v Posázaví. Tady vyvrcholila naše cesta do Anglie za králem Richardem. Všem čtyřem výpravám různých barev se podařilo na královském hradě sjednat sňatek a splnit tak úkol. Při večerním ohni byla nejlepší Tereza M. povýšena na markraběte moravského a všichni poddaní jí přísahali věrnost.

 

 

Tábor v Malé Fatře

Po dlouhých pěti letech jsme zopakovali tábor na Slovensku v Malé Fatře. Na akci od 17. do 23. srpna se odvážilo 8 Kajek a 3 vedoucí. Tentokrát nám počasí přálo výrazně více než před lety, takže jsme prošli řadu vedlejších hřebenů, vylezli na oba Rozsutce, pořádně prolezli Diery, poklonili se Jánošíkovi a troufli jsme si i na hlavní hřeben od Velkého Kriváně až ke Strečnu. Jeden den nám vybyl i na prohlídku Žiliny a řádění v plaveckém bazénu.

 

  

 

Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno

Po loňské účasti dvou Kajek jsme tentokrát na extrémní soutěž pořádanou ve Vraném nad Vltavou 14. až 16. září vyslali čtyři borce, z nichž někteří pomýšleli na magických 100 km za 24 hodin. Skutečnost však předčila všechna očekávání. Maruška a Tereza s plyšovou myší s postupem dne nezpomalovaly, ale dokonce začaly běhat. Jejich výsledek 119,30 km je novým ženským rekordem soutěže a do Hostivice jsme poprvé získali putovní cenu. Jana zvládla i s obrovským puchýřem 101,10 km a o celých 40 metrů tak překonala starší Vaškův výkon. Vojta podal výkon 65,83 km.

 

 

Svatováclavská víkendovka s vydrami

Šest Kajek a dva vedoucí navštívili o prodlouženém víkendu na konci září stanici ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Nejvíce času jsme věnovali zvířatům ve stanici, kromě pozorování a kreslení vyder, evropských norků, dravců i sov jsme pomáhali s krmením a natírali jsme opravovanou voliéru. Stihli jsme i měřit, jak rychle roste houba, soutěžit v lese a plnit úkoly do soutěže tělesné obratnosti. Mimořádná byla také nasbíraná úroda hub, kterou se povedlo dovézt až do Hostivice.

  

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice v roce 2007 pořádal pouze místní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list a spravoval webové stránky této soutěže pro střední Čechy.

Hostivické místní kolo proběhlo v sobotu 28. dubna a soutěžily v něm většinou děti z Kajek. Soutěžní stanoviště obsadily jako odborníci starší Kajky, které si také nachystaly soutěžní otázky. V nejmladší kategorii soutěžila čtyři družstva, v mladších se zapojila tři družstva. Mimo soutěž se stezky zúčastnil také jeden rodičovský tým.

 

 

Pátrejte s námi

Po několikaleté přestávce jsme uspořádali 11. ročník soutěže o přírodě, památkách a historii Hostivice nazvané Pátrejte s námi. Žáci hostivické školy i členové Kajek dostali soutěžní list s 19 otázkami, na které mohli v březnu až dubnu zjišťovat odpovědi. Do soutěže se zapojilo 15 účastníků, 11 mladších a 4 starší. V mladších vyhráli se shodným počtem bodů Tomáš Kříž, Matylda Křižková a Martin Moldan. Ve starší kategorii odevzdala nejlepší práci Tereza Majerová. Během května se konala ve výstavním prostoru hostivické radnice výstava z odevzdaných prací a vyhlášení výsledků proběhlo 14. května 2007 v klubovně Kajek. K soutěži byl vydán sborník s otázkami, správnými odpověďmi, ukázkami z prací a výsledkovou listinou.

 

 

Vítání ptačího zpěvu

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v úterý 1. května uspořádali čtvrtý ročník vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. Akce se tentokrát zúčastnilo 14 lidí, z toho 5 dětí. K nejzajímavějším pozorováním patřilo 12 potápek černokrkých a čírka modrá na Litovickém rybníce. Nad Kalou přeletěl moták pochop a přímo jsme viděli šoupálka krátkoprstého.

 

 

Světový festival ptactva

Podzimní ornitologická akce, Světový festival ptactva u Hostivických rybníků, proběhla 14. října. O odbornou úroveň akce se staral již tradičně ornitolog Ota Vorel. Pozorovali jsme 29 druhů ptáků, za zvláštní zmínku stojí kačenka mandarinská pozorovaná na Kale.

 

 

Historické vycházky po Hostivici

Na podzim 2007 jsme zahájili pořádání historických vycházek po Hostivici, na kterých Jiří Kučera vyprávěl o historii navštívených částí města. Vycházky proběhly 22. září v Jenečku, 6. října ve staré Hostivici a 22. října v Litovicích, účastnilo se jich 5 až 15 posluchačů.

 

 

Publikační činnost

 

Kniha Přírodní památka Hostivické rybníky

V roce 2007 pokračoval postupný prodej publikace Přírodní památka Hostivické rybníky, kterou jsme vydali v roce 2006 k desátému výročí vyhlášení Hostivických rybníků za přírodní památku.

 

Sborník ze soutěže Pátrejte s námi

Pro účastníky vyšel sborník z 11. ročníku soutěže Pátrejte s námi, která se věnuje přírodě, památkách a historii Hostivice.

 

Informace v tisku

Organizace průběžně informuje o své činnosti v Hostivickém měsíčníku, kde jsou také otiskovány příspěvky o činnosti oddílu Kajky.

 

Prezentace na internetu

Organizace provozuje vlastní stránky i stránky oddílu Kajky. Stránky věnované soutěži Zelená stezka – Zlatý list se nacházejí na adrese www.volny.cz/zszl. Na samostatných stránkách věnovaných přírodní památce Hostivické rybníky na adrese www.volny.cz/hostivickerybniky jsou zveřejňovány informace o tomto území.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

V roce 2007 podpořily naši činnost příspěvkem město Hostivice, Sdružení MOP ČSOP a 11/11. ZO ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou. Činnost oddílu Kajky podporuje Sdružení MOP ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

Poděkování za pomoc a spolupráci dále patří všem našim spolupracovníkům a příznivcům, které jmenujeme u našich jednotlivých programů v této zprávě.

 

Hospodaření

 

V roce 2007 měla organizace celkové příjmy 84 620,89 Kč a celkové výdaje 76 581 Kč, hospodařila tedy se ziskem 8 039,89 Kč. Z předchozího roku má však dosud pouze částečně splacenou půjčku na pokrytí nákladů na vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky.

V roce 2007 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

3 950,––

 

materiál

16 880,50

účastnické poplatky

40 257,––

 

služby

13 140,––

dotace

12 517,––

 

jízdné

15 917,––

dary

2 979,––

 

ubytování

3 351,––

faktury

3 813,––

 

potraviny a stravování

12 308,50

přijaté příspěvky

15 000,––

 

poplatky za běžný účet

40,––

prodej

5 975,––

 

ostatní

(odvod členských příspěvků, zaplacené účastnické poplatky apod.)

14 944,––

úrok běžného účtu

129,89

 

ostatní

0,––

 

 

Na úklidové brigády u Hostivických rybníků bylo vynaloženo 1 722,50 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

Uspořádání historických vycházek po Hostivici si vyžádalo výdaje 2 712 Kč, které byly hrazeny rovněž z příspěvku města Hostivice.

Do vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky organizace vložila v roce 2006 ze svých zdrojů 26 221 Kč, které nebyly v roce 2006 uhrazeny. Prodejem publikace v roce 2007 bylo získáno 6 000 Kč a výdaje činily 15 Kč, takže k pokrytí nákladů z roku 2006 zbývá do roku 2008 ještě 20 236 Kč.

Náklady na činnost oddílu Kajky činily 64 724,50 Kč, přičemž největší částky připadly na tábor na Slovensku v Malé Fatře (20 998,50 Kč) a na výpravy v prvním pololetí (20 038,50 Kč). Náklady byly uhrazeny z členských příspěvků, účastnických poplatků, dotace SMOP ČSOP, příspěvku města Hostivice a z darů.

Výdaje ve výši 2 044 Kč na uspořádání místního kola Zelené stezky – Zlatého listu uhradila 11/11. ZO ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou.

Soutěž Pátrejte s námi byla uspořádána s výdaji 3 284 Kč, které byly uhrazeny z příspěvku města Hostivice.

 

Organizace v roce 2007 nevlastnila žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. Měla v nájmu od města Hostivice prostor domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název:     Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

(11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo:       Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČ:            67360734

 

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace v roce 2007:

Ing. Jiří Kučera, předseda

Mgr. Jana Vojtová, místopředsedkyně

Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor v roce 2007:

Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2007