Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2006

 

Výroční zpráva za rok 2006

Popis: image071

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2006 měla 8 dospělých členů a 25 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2006 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí, terénní práce

 

Terénní práce se v roce 2006 soustředily na území přírodní památky Hostivické rybníky.

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2006 uspořádali 14. května a 23. září obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). První brigády se zúčastnilo 24, druhé 21 pracovníků, vedle členů a příznivců ČSOP a Kajek především myslivci, ale i několik neorganizovaných občanů. Při obou akcích jsme sebrali rozptýlený odpad z chráněného území. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajistily Technické služby Hostivice.

 

 

Údržba značení chráněných území

Na podzim jsme zajistili obnovu pruhového značení hranic přírodní památky Hostivické rybníky. Sloupky se značením hranic přírodní památky Hostivické rybníky ani značení přírodní památky Pazderna byly v pořádku a nebyla nutná jejich údržba.

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Naučná stezka vede z hráze Litovického rybníka k rybníku Kala, kolem Břevského rybníka a přes Břevskou rákosinu na Břve. Po obnově v předchozím roce nevyžadovala žádnou opravu.

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u Hostivických rybníků. V roce 2006 vyčistil všechny vyvěšené budky, ve 47 čištěných budkách bylo nalezeno 46 hnízd sýkory, 2 hnízda brhlíka a 4 jiná hnízda. Byly opraveny poškozené budky a vyvěšeny nově vyrobené.

 

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje, tato žádost byla aktualizována v červenci 2006. Všechny jmenované úřady zasílaly oznámení o zahajovaných řízeních, zdaleka nejvíce jich oznámil odbor životního prostředí (později odbor správní a životního prostředí) Městského úřadu Hostivice ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Organizace se přihlásila k účasti ve čtyřech správních řízeních vedených Městským úřadem Hostivice. Ve dvou případech s kácením souhlasila. Třetí případ se týkal kácení březové aleje v Jenečské ulici, kde na základě stanoviska ČSOP povolil úřad kácení pouze některých stromů. Krajský úřad toto rozhodnutí na základě odvolání žadatele zrušil pro formální důvody a proti novému rozhodnutí, kterým úřad kácení povolil, se naše organizace neodvolala. Ve čtvrtém řízení jsme vyjádřili nesouhlas s kácením jednoho vzrostlého jasanu na soukromém pozemku u Litovické ulice, do konce roku nám nebylo doručeno rozhodnutí v této věci.

Na žádost investičního odboru Městského úřadu Hostivice jsme v srpnu 2006 zpracovali biologické hodnocení záměru revitalizace Litovického potoka.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

 

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Ladislava Pasáková, Alena Kučerová a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vycházel 12. ročník časopisu Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2006 ZO ČSOP Hostivice jsou kromě čištění ptačích budek uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří lednová výprava za sněžným mužem, první jarní den, víkendovka „Podruhé na Velikonočním ostrově“, pohádkový les se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, podzimní prázdniny v Lomnici nad Popelkou, Hostivická drakiáda, oslavy třinácti let oddílu spojené s kláním Kajek s rodiči (vyhráli tentokrát rodiče), den lidových řemesel a vánoční schůzka.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Sdružení MOP ČSOP. Činnost oddílu dále podpořily město Hostivice a Sdružení MOP – CDM ČSOP.

 

Horolezení na Palmovce

V neděli 15. ledna navštívilo 5 dětí a 5 dospělých horolezeckou stěnu ve sportovním centru v Praze na Palmovce. Čtyři hodiny lezení jsme využili k vyzkoušení různých lezeckých cest v celém areálu.

 

 

Návštěva pracoviště předpovědi počasí

Čtyři členky Kajek s doprovodem se zúčastnily v sobotu 28. ledna exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu na pracoviště předpovědi počasí, kde se dozvěděly řadu informací o shromažďování údajů o počasí a přípravě předpovědí.

 

 

Expedice Divoká země

V sobotu 4. února se pět Kajek rozdělených do dvou expedic vypravilo do Prokopského údolí, které se nám stalo Divokou zemí. Oba týmy měly připravit reportáž pro své zeměpisné časopisy Země a lidé a Letem světem, což se jim opravdu povedlo. Reportáže vyšly jako zvláštní příloha březnového čísla Kajčího křiku.

 

 

Sčítání netopýrů

Šesté sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu proběhlo v sobotu 25. února a tentokrát bylo mimořádně rozšířeno o sčítání ve štolách Velké Ameriky. Ve Velké Americe jsme našli celkem 84 netopýrů, z toho 49 netopýrů velkých, 28 netopýrů černých a další druhy, v Malé Americe, kde jsme z časových důvodů sčítání nedokončili zcela, pak 122 netopýrů, z toho 93 netopýrů velkých, 24 netopýrů černých, 3 netopýry vodní, 1 netopýra ušatého a 1 vrápence malého.

  

  

 

Hledání jara

V sobotu 8. dubna se Kajky zapojily do Hledání jara organizovaného SMOP ČSOP. Modřín teprve rozkvétal, našli jsme zbytky sněhu a po mravencích zatím nebyla ani stopa. Jaro tedy ten den přišlo zatím jen částečně.

 

 

Výprava za zkamenělinami

Čtyři Kajky a dva dospělí se vydali v sobotu 3. června do Českého krasu, aby si u suchomastské nádrže a v lomu Homolák nasbírali zkameněliny. Našli jsme graptolity, plže, mechovky, ramenonožce a viděli jsme Kotýz s Aksamitovou bránou a Jelínkovým mostem, kopec Zlatý kůň, který skrývá Koněpruské jeskyně, lom Kobyla s očkovským přesmykem či Kodskou rokli s travertinovými přehrážkami v potoce.

 

 

Národní kolo Zlatého listu

Do národního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list, které se konalo od 12. do 18. června v Zátoni na Šumavě, postoupilo mladší družstvo Kajek ve složení Jana Hatschbachová, Dana Hatschbachová, Alena Nedbalová, Tereza Majerová, Bára Nedvědová a Maruška Češpivová, doprovázela Blanka Hatschba­chová. V Zátoni na ně čekaly exkurze po šumavské přírodě, přednášky i různé soutěže, ale především vlastní soutěžní stezka, ve které Kajky vybojovaly 7. až 9. místo.

 

 

 

Víkend v Ráji

Na víkendovku v Českém ráji od 23. do 25. června se vydalo celkem 17 účastníků. Vyzkoušeli jsme si lezení po pískovcových skalách a druhý den jsme se podívali po okolí.

  

 

 

Průzkum netopýrů u Hostivických rybníků

V roce 2006 jsme spolupracovali se studentkou Zuzanou Stanovou, která zpracovává diplomovou práci o Hostivických rybnících. V rámci toho se v úterý 25. července zúčastnily tři Kajky zaměřování netopýrů u rybníků. Pomocí přístroje, který převádí ultrazvukový netopýří signál na slyšitelný zvuk, se podařilo u Kaly nebo u Litovického rybníka prokázat výskyt sedmi druhů netopýrů – vousatého, parkového, vodního, velkého, večerního, hvízdavého a rezavého.

 

Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno

Po několikaleté přestávce se dvě Kajky s doprovodem zúčastnily extrémní soutěže Až na dno, ve které mají účastníci ujít, uběhnout či uplazit za 24 hodin co největší vzdálenost. Akce se tentokrát konala od 8. do 10. září ve Vraném nad Vltavou a obě účastnice zvládly ujít 60 kilometrů a pár metrů k tomu.

 

 

Svatováclavská víkendovka

Od pátku 29. září do neděle 1. října jsme strávili příjemné dny v památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Víkendovka patřila 13 Kajkám, 3 vedoucím, jednomu psovi a devateru Čapkových pohádek.

 

 

 

Výprava podzimní Šárkou

Celkem pět účastníků se v neděli 15. října vydalo na pohodovou výpravu do Šárky.

  

 

Víkendovka ve Mšenu

Osm dětí, dva vedoucí a pes Kája na víkendovce ve Mšenu od 16. do 19. listopadu navštívili Mšenské i Jestřebické Pokličky, Obří hlavu a žábu, důl Kočičinu i hrad Kokořín, ale také při večerních soutěžích pátrali, co se skrývá pod pokličkou. Zahráli jsme si soutěž inspirovanou televizním Kufrem i pexeso vůní a nakonec se ukázalo, že pod pokličkou se skrývají odměny pro soutěžní družstva. Kupodivu nikdo nesáhl po pokličce, pod kterou se skrývalo jen prázdno…

 

 

 

Prosincové horolezení na Palmovce

Sedm malých a sedm velkých Kajek se zúčastnilo předvánočního lezení na umělé stěně ve sportovním centru na Palmovce v neděli 17. prosince.

  

 

Hlavička oddílového časopisu Kajčí křik v roce 2006

 

Ekologická výchova, akce pro veřejnost

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice se v roce 2006 stal krajským koordinátorem a pořadatelem středočeského krajského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Ve středočeském kole byla v roce 2006 akreditována dvě místní kola, a to rakovnické kolo v Karlově Vsi (pořadatel IS LČR Křivoklát, proběhlo 27. dubna) a ve Vraném nad Vltavou (pořadatel ČSOP Zvoneček Vrané n. V., konalo se 29. dubna).

Krajské kolo se uskutečnilo 20. a 21. května v Hostivici. Zapojilo se do něj sedm družstev v kategorii mladší a sedm družstev starších. Mezi mladšími vyhrály hostivické Kajky, ve starších zůstali neporaženi vítězové z předchozích let, Bakterie z kladenského gymnázia. Průběh soutěže shrnuje vydaný sborník, který dostaly zúčastněné kolektivy a další zájemci.

Naše organizace dále průběžně zajišťuje správu internetových stránek věnovaných Zlatému listu ve středních Čechách (www.volny.cz/zszl).

Koordinaci soutěže ve středních Čechách a uspořádání krajského kola podpořil ČSOP Vlašim z prostředků Středočeského kraje a SMOP ČSOP z prostředků MŠMT.

 

 

 

 

Vítání ptačího zpěvu

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v sobotu 13. května uspořádali třetí ročník vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků. I přes časný ranní sraz se ho zúčastnilo 30 zájemců, z toho 10 dětí. Celkem jsme pozorovali 39 druhů ptáků, ze zvláště chráněných potápku černokrkou, potápku roháče, potápku malou, kopřivku obecnou a žluvu hajní.

 

 

Světový festival ptactva

Do podzimní ornitologické akce, Světového festivalu ptactva u Hostivických rybníků, se v neděli 8. října zapojilo 46 účastníků, z toho 15 dětí. O odbornou úroveň akce se starali ornitologové Ota Vorel, Martin Brejška a Pavel Bergmann. Pozorovali jsme 36 druhů ptáků, za zvláštní zaznamenání stojí dva samci a dvě samice hvízdáka eurasijského, silně ohrožený krahujec obecný a kriticky ohrožený orlovec říční.

 

 

 

Přednáška Podívat se na Everest

V pondělí 19. června uspořádali společně Centrum drogové prevence Hostivice a ČSOP Hostivice v modlitebně husitské církve přednášku Jiřího Kučery o jeho cestě do Nepálu do oblasti Everestu. Zúčastnilo se 39 posluchačů, kteří kromě poslouchání také ochutnali nepálská jídla dal bhat a momo.

 

 

Výstava Deset let přírodní památky Hostivické rybníky

Od pondělí 18. září do pátku 20. října proběhla ve výstavním prostoru hostivického zámku (městského úřadu) výstava k 10. výročí vyhlášení přírodní památky Hostivické rybníky. Kromě fotografií a textů z vydané knihy o Hostivických rybnících zde byl představen výběr fotografií Jiřího Hasmana z cyklu Čtyři roční období u Hostivických rybníků. Slavnostní zahájení výstavy se konalo v pondělí 18. září za účasti radního města Josefa Datla a zástupkyně Krajského úřadu Středočeského kraje Jany Svobodové.

 

 

 

Výstava Toulky českou krajinou

Na předchozí výstavu o Hostivických rybnících přímo navázala výstava fotografií Jiřího Hasmana, Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka Toulky českou krajinou pořádaná společně Městským úřadem Hostivice a ČSOP Hostivice. Vernisáž konanou v pondělí 23. října doplnilo hudební vystoupení, Kateřina Adamcová, Kamila Puteany a Jan Sládeček přednesli Trio č. 1 G dur od Josepha Haydna. Výstava plánovaná do 24. listopadu byla prodloužena do poloviny prosince.

 

 

 

Publikační činnost

 

Kniha Přírodní památka Hostivické rybníky

Desáté výročí vyhlášení Hostivických rybníků za přírodní památku jsme připomněli řadou akcí zmíněných výše, ale především vydáním knihy Přírodní památka Hostivické rybníky. Text sestavili Jiří Kučera, Jana Vojtová a Jaroslav Vojta s pomocí odbor­ných spolupra­covníků, fotografie poskytli Jiří Hasman, Jiří Kučera, Zuzana Stanová, František Kotlaba a další. Celobarevně tištěná publikace o rozsahu 72 stran vyšla v nákladu 2 500 výtisků a větší část nákladu je určena k prodeji. Vydání publi­kace podpořily město Hostivice a Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s., z prostředků Středočeského kraje.

 

Sborník krajského kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list

Pro účastníky soutěže a další zájemce vyšel v nákladu 100 výtisků sborník ze středočeského krajského kola Zelené stezky – Zlatého listu v roce 2006.

 

Informace v tisku

Organizace průběžně informuje o své činnosti v Hostivickém měsíčníku, kde jsou také otiskovány příspěvky o činnosti oddílu Kajky.

 

Prezentace na internetu

Organizace provozuje vlastní stránky i stránky oddílu Kajky. Stránky věnované soutěži Zelená stezka – Zlatý list se nacházejí na adrese www.volny.cz/zszl. Na samostatných stránkách věnovaných přírodní památce Hostivické rybníky na adrese www.volny.cz/hostivickerybniky jsou zveřejňovány informace o tomto území.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1.1.2006 činil 22 777,62 Kč. V roce 2006 měla organizace celkové příjmy 118 871,97 Kč a celkové výdaje 146 554,50 Kč, hospodařila tedy se ztrátou 27 682,53 Kč. Zůstatek na účtu i v hotovosti k 31.12.2006 činil 10 095,09 Kč včetně zbytku půjčky od předsedy organizace na vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky ve výši 15 000 Kč, která bude splacena postupně podle postupu prodeje této publikace.

V roce 2006 měla organizace tyto příjmy a výdaje:

příjmy v Kč

 

výdaje v Kč

členské příspěvky

4 450,––

 

materiál

18 130,50

účastnické poplatky

14 192,––

 

služby

102 018,50

dotace

5 122,––

 

jízdné

3 876,––

faktury

44 542,––

 

ubytování

3 410,––

přijaté příspěvky

45 000,––

 

potraviny a stravování

8 953,50

prodej

5 270,––

 

poplatky za běžný účet

116,––

úrok běžného účtu

275,97

 

ostatní (odvod členských příspěvků apod.)

10 050,––

ostatní

20,––

 

 

 

Celkem bylo vynaloženo 999,50 Kč na úklidové brigády u Hostivických rybníků (hrazeno z příspěvku města Hostivice), 96 007 Kč na vydání publikace Přírodní památka Hostivické rybníky (hrazeno z příspěvku města Hostivice, z prostředků Středočeského kraje poskytnutých prostřednictvím NSEV Kladno a z vlastních zdrojů), 1 860 Kč na uspořádání dvou výstav na hostivickém zámku (hrazeno z příspěvku města Hostivice), 2 448 Kč na ostatní (odvod členských příspěvků, poplatek za vedení účtu a obdobné výdaje), 30 750,50 Kč na činnost oddílu Kajky včetně dovybavení a všech výprav zajišťovaných ČSOP (hrazeno z účastnických poplatků, příspěvku města Hostivice a dotace SMOP ČSOP z prostředků MŠMT) a 13 297 Kč na středočeské krajské kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list (hrazeno z prostředků Středočeského kraje na ekologickou výchovu prostřednictvím ČSOP Vlašim a z podpory poskytnuté SMOP ČSOP jako celostátním koordinátorem).

Organizace v roce 2006 nevlastnila ani neměla v nájmu žádný nemovitý majetek a nezaměstnávala žádného zaměstnance. V prosinci 2006 uzavřela smlouvu s městem Hostivice o nájmu prostor klubovny domu dětí včetně zahrady v Hostivici, Pionýrů 54 pro činnost oddílu Kajky.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

V roce 2006 podpořily naši činnost příspěvkem město Hostivice, Sdružení MOP ČSOP a NSEV Kladno, o.p.s., z prostředků Středočeského kraje. Činnost oddílu Kajky podporuje Sdružení MOP ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

Poděkování za pomoc a spolupráci dále patří všem našim spolupracovníkům a příznivcům, které jmenujeme u našich jednotlivých programů v této zprávě.

 

 

 

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Banka: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 163509119/0300

 

Výbor organizace:

Ing. Jiří Kučera – předseda

Mgr. Jana Vojtová, místopředsedkyně

Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2006