Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2004

 

Výroční zpráva za rok 2004

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2004 měla 10 dospělých členů (z toho 3 nově přijaté v roce 2004) a 32 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2004 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. V roce 2004 jsme dále mj. označili hranice přírodní památky Pazderna u Tuchoměřic a provedli kácení stromů na zakázku pro město Hostivice.

 

Úklidové brigády v přírodní památce Hostivické rybníky

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme v roce 2004 uspořádaly 3. dubna a 3. října 2004 obvyklé dvě brigády, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Obou brigád se zúčastnilo 45 pracovníků, vedle členů a příznivců ČSOP a Kajek především myslivci a skauti, ale i několik neorganizovaných občanů. Při jarní brigádě jsme se zaměřili na vypuštěný Břevský rybník a jeho okolí, proto jsme zaplnili dva velkoobjemové kontejnery. Při podzimní brigádě dosáhlo množství odpadu standardní množství odpovídající jednomu kontejneru. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajišťovaly Technické služby Hostivice.

  

  

 

Údržba značení chráněných území

V roce 2004 se naše organizace přihlásila do výběrového řízení na údržbu značení chráněných území vyhlášeného Krajským úřadem Středočeského kraje. V tomto řízení byly vybrány obě naše nabídky, a to na obnovu značení přírodní památky Hostivické rybníky a na vybudování značení nově vyhlášené přírodní památky Pazderna. Podle smlouvy budeme zajišťovat údržbu značení i v následujících letech.

V přírodní památce Hostivické rybníky jsme nově osadili vyvrácené nebo zničené sloupky s hraničním značením, na některých sloupcích jsme vyměnili poškozenou úřední tabuli a všechny sloupky jsme nově natřeli. V nezbytném rozsahu bylo obnoveno pruhové značení. Máme připraveny doplňkové tabule s informacemi pro návštěvníky, které osadíme na vybraná vstupní místa na jaře 2005.

V přírodní památce Pazderna u Tuchoměřic jsme osadili dva sloupky s hraniční tabulí a menšími doprovodnými texty a vytvořili pruhové značení.

      

  

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

V roce 2004 jsme s podporou města Hostivice připravili dotisk průvodce naučnou stezkou. Obnova značení trasy naučné stezky je naplánována na jaro 2005.

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u hostivických rybníků. V roce 2004 vyčistil starší vlastní budky i nové budky vyvěšené v roce 2003, které nám dodaly Lesy ČR, s.p. v rámci společného programu ČSOP a LČR. Z čištěných budek byla většina obsazena, a to prakticky výhradně sýkorami. V jedné budce bylo nalezeno sršní hnízdo, u některých budek jsme zjistili vytlučené vletové otvory, zřejmě od strakapouda.

 

Péče o polní cesty

Program obnovy polních cest v okolí Hostivice se v roce 2004 omezil na drobnější aktivity. Na poutní cestě do Hájku předseda organizace a členka komise životního prostředí provedli výchovný řez asi 50 stromů v aleji, na polní cestě k Peterkovu mlýnu předseda organizace a úřednice městského úřadu vyseli trávu. Technické služby Hostivice zajistily na zakázku pro město Hostivice posekání obou cest, cesta od Peterkova mlýna do Řep zůstala bohužel neposekána. Průběžnou péči o cesty po úvodních rozsáhlejších akcích zajišťovaných dobrovolnicky (prořezání náletů a zpřístupnění cesty do Řep a úklid cesty do Hájku) postupně přebírá město Hostivice jako vlastník pozemků.

 

Kácení stromů pro město Hostivice

Na podzim roku 2004 naše organizace přijala zakázku na kácení stromů pro město Hostivice. Káceli jsme dvanáct javorů a jasanů na hostivickém hřbitově (vybrané stromy s poškozenými bázemi, případně jinými závažnými závadami), tři vrby v parku „Trubičky“ na rohu ulic Jiráskovy a Železničářů (vyhnilé kmeny, zasahování do průjezdního profilu ulic) a dvě břízy v parku v Nouzově (usychající stromy).

 

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

ZO ČSOP Hostivice má požádáno o informování o zahajovaných řízeních u Městského úřadu Hostivice, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje. Informace jsme pravidelně dostávali od odboru životního prostředí Městského úřadu Hostivice, během roku 2004 nám bylo doručeno asi 20 oznámení. Do řízení jsme vstoupili ve třech případech, kdy jsme potvrdili navrhovaný zásah (ošetření památných stromů, souhlas s kácením dřevin v místě budovaného mostu a v místě jiné stavby s vázáním na podmínky). Krajský úřad Středočeského kraje oznámil koncem roku 2004 záměr na změnu (zmenšení) ochranného pásma přírodní památky Hostivické rybníky. Naše organizace potvrdila zájem vyjádřit se k tomuto záměru, další aktivity spadají již do roku 2005.

Řadu záležitostí týkajících se ochrany přírody ovlivňuje předseda organizace jako radní města Hostivice bez formálního zapojení ČSOP do probíhajících jednání.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Ladislava Pasáková a Jiří Kučera za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal jednou týdně schůzky a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vycházel 10. ročník časopisu Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2004 ZO ČSOP Hostivice jsou uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří víkendovka pro zelenáče, vítání jara, kosmonautický víkend, den dětí, pohádkový les, oslavy 11 let oddílu a den lidových řemesel.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP. Činnost oddílu dále podpořili město Hostivice, Sdružení MOP – CDM ČSOP a někteří rodiče členů oddílu.

 

Horolezení v Ruzyni

V neděli 18. ledna navštívilo 10 účastníků cvičnou horolezeckou stěnu v Ruzyni. Akce byla zaměřena na procvičení základních horolezeckých dovedností.

 

Sčítání netopýrů

Čtvrté sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu proběhlo v sobotu 28. února a zúčastnilo se ho 24 účastníků, z toho 17 dětí. Odborně akci vedl RNDr. Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem jsme napočítali 118 netopýrů, z toho 87 netopýrů velkých, 24 netopýrů černých, 3 netopýry vodní, 2 netopýry ušaté, 1 netopýra dlouhouchého a 1 vrápence malého. Cestou zpět domů jsme navštívili i Velkou Ameriku.

      

 

Velikonoce na Šumavě

O Velikonocích jsme se připojili ke společné akci se spřátelenými oddíly Brontosaurů z Rokycan a Pterodactylů z Prahy a od 7. do 11. dubna jsme pobývali na Šumavě v Nové Peci. Vypravili jsme se do Stožce a okolí a kolem části Schwarzenberského kanálu k Plešnému jezeru a navštívili jsme i plavecký bazén ve Volarech. Nezapomněli jsme ani na řadu různých her, z nichž největší ohlas vzbudily Totemy. Akce se zúčastnilo deset členů.

      

 

Pražské kolo Zlatého listu

Protože jsme v roce 2004 pořádali středočeské kolo Zlatého listu, vydalo se družstvo mladších Kajek v sobotu 24. dubna soutěžit na pražské kolo. Ve velké konkurenci jsme vybojovali čtvrté místo.

  

 

Strašidelný zámek

Poslední květnový víkend proběhla víkendovka na „strašidelném“ zámku v Osečanech na Sedlčansku. Zámecká paní nás požádala, abychom jí pomohli odstranit strašidlo, které na zámku žilo. Po mnoha překážkách a s velkou námahou se nám podařilo strašidlo osvobodit. Akce se zúčastnilo 13 členů.

 

Horolezecká víkendovka v Ostrově

předprázninovému období již tradičně patří horolezecká víkendovka. Tentokrát proběhla po týdenním odkladu kvůli dešti ve dnech 18. až 20. června v Ostrově u Tisé, v Labských pískovcích za účasti 13 členů a 3 příznivců.

  

 

Závěrečná víkendovka v Blatné

Na závěrečné víkendovce v jihočeské Blatné od 25. do 27. června vyvrcholilo oddílové putování za tajemným U.S.U. Postupně jsme zjistili, že nás U.S.U. očekává v noci v zámeckém parku, ale nakonec se nám neukázal a nechal nám jen své poselství a talisman pro ty, kdo našli dost odvahy.  Akce se zúčastnilo 9 členů.

  

 

Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno

Na náročnou akci, při které mají účastníci překonat za 24 hodin chůzí, během či plazením co nejdelší vzdálenost, se tentokrát o víkendu od 10. do 12. září vypravili do Vraného nad Vltavou jen velcí příznivci Kajek. Vašek poprvé v historii Kajek na této akci překonal stokilometrovou hranici.

 

Víkend v klubovně a v zoo

Na poslední zářijový víkend prodloužený o státní svátek jsme naplánovali výpravu na náš oblíbený hrad Helfenburk. Kvůli strašidelné předpovědi počasí jsme však akci raději přesunuli do klubovny a celý jeden den jsme strávili v pražské zoologické zahradě. Neminulo nás ani předvádění cviků do soutěže tělesné obratnosti, vyrábění figurek z kaštanů a v neposlední řadě několik nočních her. Akce se zúčastnilo sedm členů.

      

 

Podzimní prázdniny v Mrtníku

Podzimní prázdniny na konci října patří ke stálicím oddílového programu. Tentokrát se deset členů vydalo do Mrtníku u Brd. Z pravidelných akcí podzimních prázdnin je třeba připomenout Mistra uzlování a Hydrologický Silvestr.

  

 

Národní muzeum

Počasí překazilo i výpravu do Šárky plánovanou na sobotu 13. listopadu. Náhradou jsme zvolili návštěvu Národního muzea v Praze. Šest účastníků si ve dvou skupinkách vzájemně připravovalo otázky, na které bylo možné najít odpovědi v expozicích.

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice se stal ve školním roce 2003/2004 krajským koordinátorem přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list pro střední Čechy a pořadatelem krajského kola. Ve středních Čechách proběhla v roce 2004 dvě místní (okresní) kola na Rakovnicku a na Kladensku. Středočeské krajské kolo se uskutečnilo u hostivických rybníků ve dnech 8. a 9. května a zúčastnilo se ho sedm družstev v kategorii mladší a devět družstev v kategorii starší. Mezi mladšími vyhrálo družstvo ZŠ Jesenice, ze starších zvítězily Bakterie z Gymnázia Kladno. Průběh soutěže shrnuje podrobněji sborník vydaný nákladem 150 výtisků. Soutěžící kolektivy dále dostaly CD s fotografiemi a dalšími dokumenty ze soutěže. Uspořádání středočeského kola podpořilo Centrum pro děti a mládež ČSOP z prostředků MŠMT ČR a Lesů ČR, s.p., a Středočeský kraj v rámci projektu 02/09. ZO ČSOP Vlašim.

  

 

Vítání ptačího zpěvu

Ve spolupráci s členy České společnosti ornitologické jsme v pátek 21. a sobotu 22. května uspořádali sérii tří ornitologických vycházek pro veřejnost u Litovického rybníka a v jeho okolí. Akci provázelo deštivé počasí, přesto mohli účastníci pozorovat řadu běžných i vzácnějších druhů hlavně vodních ptáků. Účastníky zaujal souboj lysky s labutí při obraně hnízda a u Břvů mohli sledovat dalekohledem pózujícího ťuhýka obecného. K nejzajímavějším zvukovým zážitkům patřil zpěv rákosníka obecného a cvrčilky zelené. Páteční večerní vycházky se zúčastnilo 18, sobotní ranní 16 a dopolední 12 zájemců.

  

 

Světový festival ptactva

V neděli 17. října se uskutečnil u hostivických rybníků Světový festival ptactva, akce zaměřená na pozorování a sčítání ptáků. Akce se zúčastnilo 15 dospělých a 6 dětí, celkem jsme napočítali 409 ptáků. Nejpočetnějšími druhy byli kachna divoká (asi 120), racek chechtavý (asi 110), volavka popelavá (asi 50), lyska černá (31), čírka obecná (asi 20) a kavka obecná (asi 20). Z dalších pozorovaných druhů je třeba zmínit volavku bílou (den předtím byly pozorovány na Litovickém rybníce dva kusy), potápku černokrkou v prostém šatě, potápku malou a mlynaříky dlouhoocasé.

  

 

Výstava fotografií Jiřího Hasmana Toulky Českým krasem od jara do zimy

Ve výstavních prostorách hostivického zámku uspořádala naše organizace od 9. září do 31. října výstavu fotografií Jiřího Hasmana zaznamenávajících proměny Českého krasu během různých ročních období. Vernisáž proběhla 8. září 2004.

  

  

 

Prezentace na internetu

Organizace provozuje vlastní stránky i stránky oddílu Kajky, které byly počátkem roku 2004 přepracovány a přesunuty na nové adresy. Samostatné stránky věnované soutěži Zelená stezka – Zlatý list se nacházejí na adrese www.volny.cz/zszl. Na podzim 2004 jsme zprovoznili samostatné stránky věnované přírodní památce Hostivické rybníky na adrese www.volny.cz/hostivickerybniky, na kterých mají být shromážděny všechny zajímavé informace o tomto území.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1.1.2004 činil 10 311,22 Kč. V roce 2004 měla organizace celkové příjmy 104 181,35 Kč a celkové výdaje 97 957,50 Kč. Zůstatek k 31.12.2004 činil 16 535,07 Kč.

V roce 2004 organizace získala dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) poskytnutou prostřednictvím Centra pro děti a mládež – SMOP ČSOP ve výši 16 570 Kč, příspěvek města Hostivice na činnost ve výši 15 000 Kč a dary ve výši 2 328 Kč. Výdělečnou činností organizace získala 35 000 Kč (15 000 Kč za údržbu značení chráněných území pro Středočeský kraj a 20 000 Kč za kácení stromů pro město Hostivice). Další příjmy tvořily zejména účastnické poplatky na akcích oddílu Kajky.

Výdaje na činnost oddílu Kajky činily 49 112,50 Kč, z toho 18 757 Kč na doplnění vybavení oddílu a 23 805 Kč na výpravy. Na zakázku pro Středočeský kraj bylo vynaloženo 8 563,50 Kč, na práce pro město Hostivice 566 Kč, za 19 566 Kč byla pořízena motorová pila s příslušenstvím. Organizace krajského kola Zlatého listu si vyžádala výdaje 10 624,50 Kč. Na dotisk průvodce naučnou stezkou bylo vynaloženo 3 400 Kč. Výdaje na uspořádání brigád u hostivických rybníků dosáhly 1 359 Kč. Náklady na uspořádání výstavy činily 1 634 Kč. Ostatní výdaje byly výrazně nižší.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2004 nezaměstnávala žádného zaměstnance.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

Za pomoc v roce 2004 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem nebo příspěvkem. Byli to:

Město Hostivice

SMOP ČSOP

někteří rodiče členů oddílu Kajky

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme Romanu Rozumkovi (odborné vedení horolezeckých akcí), Kanceláři ÚVR ČSOP a panu Baxovi (pytle na odpadky), Technickým službám (odvoz sebraného odpadu), odborníkům zapojeným do organizace krajského kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list a všem dalším, kdo se podíleli na realizaci našich programů.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/0300

 

Výbor organizace (od 1. dubna 2005):

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

            Blanka Hatschbachová, hospodářka

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2004