Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2003

 

Výroční zpráva za rok 2003

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2003 měla 7 dospělých členů a 36 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2003 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. Pozornost věnujeme i dalším územím v Hostivici a okolí, v roce 2003 zejména polním cestám v okolí města.

 

Práce v přírodní památce Hostivické rybníky

Terénní práce v přírodní památce Hostivické rybníky představovaly v roce 2003 dvě základní brigády 5. dubna a 21. září 2003, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean Up the World). Jarní brigády se zúčastnilo 50, podzimní 14 pracovníků. Dále jsme uspořádali mimořádnou brigádu 11. října 2003 zaměřenou na úklid nepořádku v části přírodní památky v Sádkách u starých Litovic, do které se zapojilo 8 účastníků. Při každé z brigád byl sebrán odpad, který zaplnil přistavený velkoobjemový kontejner. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajišťovaly Technické služby.

  

      

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u hostivických rybníků. V roce 2003 byly vyčištěny pouze starší budky, první čištění 30 nových budek proběhne až v zimních měsících roku 2004. Z 37 budek vyvěšených u hostivických rybníků v roce 1997 bylo při čištění 18. ledna 2003, kterého se zúčastnilo 8 členů Kajek a jeden příznivec, nalezeno a vyčištěno 27 budek, z nichž bylo obsazeno 20 budek, ve většině z nich hnízdily sýkory, zaznamenáno bylo i hnízdo rehka.

 

Obnova polní cesty z Hostivice do Řep

V roce 2003 jsme pokračovali v programu obnovy polní cesty z Hostivice kolem Peterkova mlýna do Řep. Po vyřezávání, sekání a výsadbách v předchozích letech je cesta stabilizovaná a funkční. Práce v roce 2003 se omezily na jedno sekání cesty křovinořezem, které proběhlo v červnu. Akci podpořilo ze svého rozpočtu město Hostivice.

Předseda organizace se jako radní města Hostivice podílel na přípravě projektu výsadby 55 dubů letních v zaniklém úseku cesty mezi železniční tratí do Prahy-Smíchova a rybníkem u Peterkova mlýna, který byl plně zrealizován. Tím byla cesta z Hostivice do Řep propojena, byť ve větší části má povrch vhodný pouze pro pohyb pěších a není vhodná pro cyklisty.

  

 

Práce na poutní cestě do Hájku

Poutní cesta do Hájku v západní části katastru města Hostivice byla obnovena v letech 1999 a 2000 úsilím místního spolku Hostivít (za částečného přispění naší organizace). V roce 2003 byl připraven projekt na výsadbu dalších 75 lip u této cesty v Programu péče o krajinu MŽP. ČSOP Hostivice ve spolupráci s městem Hostivice a Technickými službami Hostivice uspořádal úklidovou brigádu, která proběhla 29. března 2003 za účasti 19 pracovníků a vytvořila podmínky pro podzimní výsadby. Z cesty byl sebrán a svezen odpad, který zaplnil dva velkoobjemové kontejnery, největší množství odpadu tvořila hromada vlnitých laminátových desek složená v příkopu cesty poblíž zřícené poutní kaple č. 18. Výsadby pak úspěšně proběhly koncem října 2003.

      

  

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Péče o naučnou stezku Hostivické rybníky spočívala v roce 2003 především v distribuci tištěných průvodců.

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

V souvislosti s reformou státní správy a změnou pravomocí jednotlivých úřadů ZO ČSOP Hostivice zaktualizovala své žádosti o informování o zahajovaných informacích podle zákona o ochraně přírody a krajiny a podle vodního zákona. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje a odbor životního prostředí Městského úřadu Hostivice potvrdily přijetí žádosti a její akceptování, Městský úřad Černošice na žádost nereagoval.

V roce 2003 byla ZO ČSOP Hostivice informována Městským úřadem Hostivice o třech zahajovaných správních řízeních, do žádného z nich se nezapojila. V roce 2003 nám bylo doručeno rozhodnutí o odvolání žadatele proti zamítnutí kácení lípy na sídlišti Na Pískách. Odvolací orgán rozhodnutí zrušil pro procesní vady, ale věcně dal za pravdu argumentům naší organizace. Novou žádost žadatel v roce 2003 nepodal, strom byl tedy zachráněn.

V červnu 2003 podala organizace připomínky k návrhu zadání nového územního plánu města Hostivice. Řada těchto podnětů byla zastupitelstvem města přijata.

Řadu záležitostí týkajících se ochrany přírody ovlivňuje předseda organizace jako radní města Hostivice bez formálního zapojení ČSOP do probíhajících jednání.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Jiří Kučera a Ladislava Pasáková za pomoci odrostlých členů oddílu. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal dvě schůzky týdně a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vychází časopis Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2003 ZO ČSOP Hostivice jsou uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří například víkendovka pro zelenáče (Expedice Rapa Nui), XIII. výprava za pražskými pověstmi, podzimní prázdniny v Lokti či některé akce k oslavám deseti let oddílu.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP. Činnost oddílu dále podpořili město Hostivice, Sdružení MOP – CDM ČSOP a někteří rodiče členů oddílu.

 

Horolezení v Ruzyni

V zimním a předjarním období proběhly dvě návštěvy cvičné horolezecké stěny v Ruzyni. První akce v neděli 12. ledna se zúčastnilo 5 členů a 2 příznivci, napodruhé v neděli 9. března se zapojili 4 členové a dva příznivci.

      

 

Pololetní prázdniny ve Strži

K pololetním prázdninám jsme využili ubytování v areálu památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Vedle prohlídky památníku jsme se vydali zasněženým údolím Kocáby a věnovali jsme se především sportovním činnostem. Akce se zúčastnilo 7 členů.

  

 

Sčítání netopýrů

V sobotu 22. února jsme ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu již potřetí sčítali netopýry. Akce se zúčastnilo celkem 17 zájemců, z toho jedenáct členů. Odborně akci vedl RNDr. Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem jsme napočítali 165 netopýrů velkých, 57 netopýrů černých, 15 netopýrů vodních, 4 netopýry dlouhouché, dva netopýry ušaté a jednoho netopýra večerního. Jde o zatím největší zjištěný počet.

      

 

Koloběžkiáda

V neděli 6. dubna uspořádali hostivičtí skauti koloběžkiádu, do které se zapojilo i šest našich členů.

 

Brontocross

O víkendu 2. – 4. května jsme se připojili k akci rokycanských Brontosaurů zvané Brontocross. Do Volduch u Rokycan vydalo pět členů, kteří si užili zajímavé terénní soutěže, zejména lanové překážky.

  

 

Víkend na hradě – Orlík u Humpolce

O prodlouženém víkendu od 7. do 11. května se vydalo 7 členů na hrad Orlík u Humpolce. Kromě pomoci na hradě (archeologické výzkumy a další práce) jsme se podívali na hrad Lipnici, naučili se drátkovat rybičku na oblázek a zahráli jsme si hry inspirované prostředím, například dobývání hradu či rytířské turnaje.

  

 

Středočeské regionální kolo Zlatého listu

V roce 2003 se Kajky zúčastnily středočeského krajského kola Zlatého listu, které proběhlo 17. a 18. května ve Vraném nad Vltavou. Mladší družstvo vybojovalo třetí místo se ztrátou pouhého půl bodu na vítěze, starší Kajky skončily čtvrté.

 

Horolezecký víkend v Ostrově u Tisé

Na procvičení horolezeckých dovedností byl zaměřen víkend v Ostrově u Tisé od 30. května do 1. června, na který se vydalo 13 členů a tři spolupracovníci. Akce byla motivována výstupem na Mt. Everest (skoro přesně) padesát let po prvním výstupu.

      

 

Výprava na vodu – Ploučnice

Celkem 8 zájemců, z toho 6 členů se zúčastnilo vodáckého víkendu na Ploučnici 13. až 15. června, při kterém jsme sjeli tuto řeku z Novin u Stráže pod Ralskem do České Lípy. Místy nás při plavbě čekalo prodírání hustým vrbovým houštím. Za zapůjčení nafukovacích lodí a dalšího vybavení děkujeme oddílu Výři ze Stráže pod Ralskem, k zajištění bezpečnosti se akce zúčastnili tři vodáci z vodáckého oddílu TJ Přetejk.

      

 

Víkend s vydrami

O víkendu od 26. do 28. září se 14 členů a jeden příznivec vypravili do Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou, která patří mezi naše oblíbené cíle. I tentokrát jsme trochu pomohli pracovníkům stanice a mohli se seznámit se zvířecími obyvateli. Kromě toho jsme velkou pozornost věnovali plnění úkolů do STOvky – soutěže tělesné obratnosti.

  

  

 

Výroba dřeva na zimu

V sobotu 11. října, po brigádě u hostivických rybníků, se devět pracovníků, především starších příznivců Kajek, věnovalo výrobě dřeva na zimní topení v klubovně. Během odpoledne se podařilo vytvořit dostatečnou zásobu.

 

Vernisáž výstavy k 10 letům oddílu

K desátému výročí volby názvu oddílu jsme uspořádali výstavu připomínající jednotlivé roky činnosti i tradiční aktivity ve výstavních prostorách hostivického zámku. Vernisáž výstavy proběhla 15. listopadu, výstava byla plánována do konce roku a byla prodloužena.

  

 

Setkání starších členů k 10 letům oddílu

U příležitosti oddílového výročí jsme pozvali starší současné i bývalé členy Kajek na neformální setkání. Celkem se nás sešlo 29, kromě povídání jsme prohlíželi kroniky a došlo i na hraní všech možných písniček.

  

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

ČSOP Hostivice uspořádal v neděli 13. dubna hostivické místní kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list s netradičním rozdělením kategorií na nejmladší a mladší. Odborníky na soutěžní stezce zastoupily starší Kajky, které si samy připravily otázky. V obou vyhlášených kategoriích soutěžilo 21 dětí. Uspořádání místního kola umožnil příspěvek od Centra pro děti a mládež ČSOP, které je koordinátorem soutěže a pořadatelem národního kola, a od města Hostivice.

  

 

Evropský festival ptactva

Pro členy Kajek, ale i pro širší veřejnost jsme uspořádali 5. října poprvé Evropský festival ptactva u hostivických rybníků. Celkem jsme zaznamenali 18 ptačích druhů a celkový počet jedinců dosahoval téměř na tři sta. Mezi nejzajímavější pozorování patřili dva ledňáčci. I přes deštivé počasí se do akce zapojilo devět účastníků.

 

Krajská koncepce ekologické výchovy

V roce 2003 byla dokončena a schválena krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje, na které se podílel předseda organizace jako vedoucí pracovní skupiny pro mimoškolní EVVO dětí a mládeže.

 

Publikační činnost

 

Zprávy ČSOP Hostivice

V únoru 2003 vyšlo dvojčíslo Zpráv ČSOP Hostivice 1–2. Od března 2003 byly ochranářské zprávy z úsporných důvodů publikovány příležitostně v oddílovém časopise Kajčí křik.

 

Informace o organizaci v tisku

Informace o činnosti organizace vycházejí pravidelně v oddílovém časopisu Kajčí křik a příležitostně ve zpravodaji ČSOP Depeše. Ukázky z činnosti oddílu Kajky otiskuje zpravodaj ČSOP pro oddíly Depeše juv. Pravidelně publikujeme také v Hostivickém měsíčníku, zpravodaji hostivického městského úřadu.

 

Kalendář oddílu Kajky

Pro členy Kajek jsme vydali oddílový kalendář s fotografiemi z činnosti.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Při přípravě akcí pro oddíl Kajky i při řešení ochranářských záležitostí spolupracujeme s dalšími organizacemi ČSOP, zejména s 01/30. ZO ČSOP Troja z Prahy 7, 11/11. ZO ČSOP Zvoneček a oddílem Nezmaři z Vraného nad Vltavou, 29/04. ZO ČSOP Kulíšek a oddílem Brontosauři z Rokycan, 02/09. ZO ČSOP Vlašim a dalšími.

V roce 2003 se naše organizace stala zakládajícím členem Sdružení ČSOP Středočeského kraje.

Průběžně spolupracujeme i se státními organizacemi, zejména Agenturou ochrany přírody a krajiny (ústředím a střediskem Praha) a Lesy ČR, Lesní správou Nižbor.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1.1.2003 činil 10 845,30 Kč. V roce 2003 měla organizace celkové příjmy 51 665,72 Kč a celkové výdaje 52 199,80 Kč. Zůstatek k 31.12.2003 činil 10 311,22 Kč.

V roce 2003 organizace získala dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) poskytnutou prostřednictvím Centra pro děti a mládež – SMOP ČSOP ve výši 17 689 Kč, příspěvek města Hostivice na činnost ve výši 15 000 Kč a dary ve výši 494 Kč. Další příjmy tvořily zejména účastnické poplatky.

Výdaje na činnost oddílu Kajky činily 47 207 Kč, z toho 18 223 Kč na doplnění vybavení oddílu a 19 504,20 Kč na výpravy. Organizace hostivického místního kola Zlatého listu si vyžádala výdaje 1 476 Kč. Výdaje na uspořádání brigád u hostivických rybníků, na cestě do Řep a na cestě do Hájku dosáhly 1 474 Kč. Ostatní výdaje byly výrazně nižší.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2003 nezaměstnávala žádného zaměstnance ani osobu ve výkonu civilní služby.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

Za pomoc v roce 2003 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem nebo příspěvkem. Byli to:

Město Hostivice

SMOP ČSOP

někteří rodiče členů oddílu Kajky

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme Romanu Rozumkovi (odborné vedení horolezeckých akcí), Milanu Hahnovi (správa internetových stránek), Kanceláři ÚVR ČSOP a panu Baxovi (pytle na odpadky), Technickým službám (odvoz sebraného odpadu) a všem dalším, kdo se podíleli na realizaci našich programů.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/0300

 

Výbor organizace:

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

            Ing. Alena Kučerová, hospodářka

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2003