Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2002

 

Výroční zpráva za rok 2002

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2002 měla 7 dospělých členů a 46 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2002 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. Pozornost věnujeme i dalším územím v Hostivici a okolí, v roce 2002 zejména cestě z Hostivice do Řep.

 

Práce v přírodní památce Hostivické rybníky

Terénní práce v přírodní památce Hostivické rybníky představovaly v roce 2002 dvě základní brigády 1. května a 28. září 2002, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean up the world). Jarní brigády se zúčastnilo 37, podzimní 29 pracovníků. Při každé z brigád byl sebrán odpad, který zaplnil přistavený velkoobjemový kontejner. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajišťovaly Technické služby.

  

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Péče o naučnou stezku Hostivické rybníky spočívala v roce 2002 především v distribuci tištěných průvodců.

 

Ptačí budky

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky pečuje o ptačí budky vyvěšené u hostivických rybníků. Z 54 budek vyvěšených v roce 1997 bylo 2. března 2002 nalezeno a vyčištěno asi 25 budek, ve většině z nich hnízdily sýkory. V říjnu jsme vyvěsili 30 nových budek – sýkorníků, které jsme získali od Lesů ČR v rámci společného projektu.

  

 

Obnova polní cesty z Hostivice do Řep

V roce 2002 jsme pokračovali v programu obnovy polní cesty z Hostivice kolem Peterkova mlýna do Řep. V červnu jsme cestu posekali křovinořezem. Při hlavní podzimní brigádě 2. listopadu jsme pokračovali ve výsadbách, sázeli jsme duby, lípy a další dřeviny, které výhledově nahradí dožívající hrušně. Do listopadové akce se zapojilo 23 pracovníků, vydatná byla pomoc skautů z oddílu Vlci středisky Silmaril z Prahy 7. Akci podpořilo ze svého rozpočtu město Hostivice.

  

 

Brigáda na Motolském potoce

V sobotu 16. března se šest členů Kajek a jeden vedoucí jednorázově připojili k akci ČSOP Troja v prameništi Motolského potoka v Praze-Zličíně, kde se uklízel nepořádek, sázely stromy a vyřezávaly nálety bezinek na břehu potoka. Cílem akce je rehabilitace přírodního území v těsném sousedství hypermarketových hal.

 

Účast ve správních řízeních a obdobné aktivity

V roce 2002 se ZO ČSOP Hostivice zapojila do dvou správních řízení. V prvním řízení vedeném Stavebním úřadem Hostivice jsme jednoznačně podpořili projednávaný záměr na zalesnění pole u Litovického rybníka v PP Hostivické rybníky. Druhé řízení vedené odborem životního prostředí Městského úřadu Hostivice se týkalo kácení lípy na sídlišti Na Pískách. Úřad rozhodl v souladu s naším nesouhlasným stanoviskem, odvolání žadatele nebylo do konce roku 2002 vyřízeno. Dále nám byla podle příslušných zákonů oznámena dvě řízení (jedno vedené odborem životního prostředí MÚ Hostivice, jedno referátem životního prostředí Okresního úřadu Praha-západ), do kterých jsme se nezapojili.

V únoru 2002 jsme podali připomínky k návrhu 4. změny územního plánu města Hostivice. Protože naše koncepční připomínky byly zamítnuty již při projednávání návrhu zadání, omezili jsme se na konkrétní připomínky k detailům řešení.

Během roku 2002 jsme na základě doporučení od odborné firmy doporučili městu postup ošetření mohutných vrb na hrázi Peterkova rybníka. Rada města ošetření zamítla pro nedostatek peněz. Dále jsme pro potřeby Rady města Hostivice vypracovali stanovisko k územnímu řízení na stavbu silnice R6.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Jiří Kučera a Ladislava Pasáková. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádal v prvním pololetí tři a ve druhém pololetí dvě schůzky týdně a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vychází časopis Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2002 ZO ČSOP Hostivice jsou uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří například víkendovka pro zelenáče, XII. výprava za pražskými pověstmi, podzimní prázdniny ve Vlašimi či oslavy devíti let oddílu.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP a společného programu ekologické výchovy ČSOP a SSEV Pavučina. Činnost oddílu dále podpořili město Hostivice, Sdružení MOP – CDM ČSOP a někteří rodiče členů oddílu.

 

Planetárium

V sobotu 12. ledna oddíl navštívil program o zimní obloze v pražském planetáriu. Akce se zúčastnili 4 členové Kajek.

 

Sčítání netopýrů

V sobotu 19. ledna jsme ve štolách Malé Ameriky a Gaislerovy štoly v Českém krasu sčítali netopýry. Akce se zúčastnilo celkem 15 zájemců, z toho devět členů Kajek. Odborně akci vedl RNDr. Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem jsme napočítali 176 netopýrů v Malé Americe a 42 v Gaislerově štole. Nejčastěji se vyskytoval netopýr velký a černý, k zajímavým pozorováním patří netopýr večerní a vrápenec malý.

  

 

Pololetní prázdniny na Šumavě

K pololetním prázdninám jsme využili ubytování v informačním středisku Správy NP Šumava na Stožci. Program byl zaměřen na ekologickou výchovu, na poznání okolí a na soutěže uzavírající první etapu velké oddílové hry Pátá planeta. Akce se zúčastnilo devět členů Kajek a dva vedoucí.

  

 

Horolezení Ruzyně

Osm členů Kajek a vedoucí se zapojilo do horolezení na cvičné stěně v Ruzyni v neděli 10. února.

 

Hra v Hostivici

V sobotu 16. února zahájily Kajky druhou etapu oddílové hry Pátá planeta soutěžemi souvisejícími se startem vesmírné rakety. Akce se zúčastnilo 17 členů Kajek a dva vedoucí.

 

Brontocross

O víkendu 26. – 28. dubna jsme se připojili k akci rokycanských Brontosaurů zvané Brontocross. I když se do Volduch u Rokycan vydali jen dva členové a jeden vedoucí, užili jsme si spoustu zajímavých terénních soutěží.

  

 

Pražské regionální kolo Zlatého listu

V roce 2002 se Kajky zúčastnily regionálního kola Zlatého listu v Praze, které proběhlo 11. a 12. května v Prokopském údolí. Starší členové při tomto kole pomáhali s organizací doprovodných soutěží. Kajky zvítězily v obou kategoriích a poprvé v historii obě družstva postoupila do národního kola.

  

  

 

Víkend v Českém ráji

Na procvičení horolezeckých dovedností byl zaměřen víkend v Českém ráji od 24. do 26. května, na který se vydalo deset Kajek, dva vedoucí a horolezecký instruktor. Vedle výstupů na vybrané skály jsme pokračovali ve hře Pátá planeta a prošli si hruboskalské skalní město.

       

 

Vodácký víkend na Ohři

Celkem 20 zájemců, z toho 11 členů Kajek se zúčastnilo vodáckého víkendu na Ohři 15. až 16. června, při kterém jsme sjeli tuto řeku z Lokte do Vojkovic. Největší vodácké zážitky přinesla cvičná peřej Hubertus.

 

Národní kolo Zlatého listu

Národní kolo 30. ročníku soutěže Zelená stezka – Zlatý list proběhlo od 17. do 23. června 2002 ve Varvažově na Písecku a probojovala se do něj družstva Kajek v obou kategoriích. Dvanáct dětí doprovázel jeden vedoucí. Program národního kola spočíval ve dvou přírodovědných exkurzích do okolí, volném dnu, brigádě v lese a vlastní soutěžní stezce a doplněn byl řadou dalších doprovodných činností jako jsou sportovní turnaje nebo přírodovědné přednášky. Mladší Kajky na národním kole vybojovaly sedmé místo, starší skončily dvanácté.

  

  

  

  

 

Horolezení Šárka

Drobné horolezecké akce v Šárce v sobotu 29. června se zúčastnili dva členové Kajek a jeden vedoucí.

 

Tábor v Malé Fatře

Kajčí tábor proběhl od 9. do 18. srpna v Terchové v Malé Fatře a zúčastnilo se ho šest Kajek a jeden vedoucí. Program měl být zaměřen na putování po horách Malé Fatry a byl poznamenán trvale deštivým počasím. Přesto účastníci navštívili oba Rozsutce, Velký Kriváň, Tiesňavy a Diery. Jedna výprava směřovala na hrad Strečno.

  

  

      

 

Výprava za zkamenělinami do Českého krasu

První poprázdninová výprava v sobotu 7. září přivedla do Českého krasu deset Kajek a jednoho vedoucího. Vydali jsme se po známé trase z Králova dvora přes Kotýz a Zlatého koně na Homolák a přes Kodu do Srbska. Kromě poznávání současné přírody byl hlavním lákadlem sběr zkamenělin v lomu na Homoláku.

  

 

Všechny cesty vedou do bažin – výprava do Polabí

Popis: Fatra - Vašek.jpg Popis: Fatra - meloun.jpg

Výprava 21. září směřovala do Polabí do Veltrubského a Libického luhu, což je kraj pro Kajky prakticky neznámý. Zúčastnilo se jedenáct Kajek a dva vedoucí.

  

 

Výprava na Záplavy

Sérii podzimních jednodenních výprav zakončila cesta na Záplavy u Kamenných Žehrovic v sobotu 12. října, ke které se připojilo šest Kajek a jeden vedoucí. Oddílovými dalekohledy se nám na Záplavách podařilo objevit jen velké množství volavek.

  

 

Den lidových řemesel

Klasická prosincová akce se zaměřuje na různé ruční práce a je laděna již předvánočně. Při dnu lidových řemesel si nové Kajky vyřezávaly věšáky na oblečení do předsíně, všichni vyráběli vánoční přání, svícny a další výrobky.

  

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

Po třech letech, kdy naše organizace pořádala středočeské regionální kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list, koordinaci a pořadatelství převzala v roce 2002 ZO ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou.

ČSOP Hostivice uspořádal v sobotu 20. dubna hostivické místní kolo soutěže s netradičním rozdělením kategorií na nejmladší a mladší. Odborníky na soutěžní stezce zastoupily starší Kajky, které si samy připravily otázky. V obou vyhlášených kategoriích soutěžilo 28 dětí. Uspořádání místního kola umožnil příspěvek od Centra pro děti a mládež ČSOP, které je koordinátorem soutěže a pořadatelem národního kola, a od města Hostivice.

  

  

 

Pátrejte s námi – 10. ročník soutěže

Pro žáky základních škol v Hostivici a okolí je určena dopisová soutěž Pátrejte s námi, která probíhá pravidelně na podzim. V roce 2002 proběhl již 10. ročník soutěže, ve kterém bylo připraveno 14 otázek. Řešení odevzdalo 24 účastníků. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 18. listopadu v salonku hostivického zámku a z odpovědí byla sestavena výstava o soutěži. Ukázky z odpovědí a výsledková listina jsou uvedeny v sešitu výsledků soutěže, který dostali všichni účastníci soutěže.

Pořádání soutěže již tradičně podpořilo ze svého rozpočtu město Hostivice.

  

  

 

Přednášky

V roce 2002 uspořádala ČSOP Hostivice v klubovně Kajek se střídavým zájmem veřejnosti pět přednášek:

28. února – Peter Lacko: Od Turecka po Jordánsko

4. dubna – Pavel Rosendorf: Příroda středního Chile

15. října – Mikuláš Aleš Hoffmann: Vietnam – tři tisíce kilometrů z delty Mekongu k čínské hranici

11. listopadu – Ondřej Zeman: Kras a jeskyně

12. prosince – Kristýna Píchová: Altaj – kraj na pomezí Ruska, Číny a Mongolska

  

 

Krajská koncepce ekologické výchovy

Předseda organizace se v roce 2002 podílel na vzniku středočeské krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jako vedoucí pracovní skupiny pro mimoškolní EVVO dětí a mládeže.

 

Publikační činnost

 

Zprávy ČSOP Hostivice

Od března 2002 vychází měsíčně jako samostatný zpravodaj o ochranářském dění a hostivických zajímavostech pro členy ČSOP Hostivice a Kajek časopis Zprávy ČSOP Hostivice.

 

Správné odpovědi z 10. ročníku soutěže Pátrejte s námi

Pro účastníky soutěže Pátrejte s námi jsme nákladem 50 kusů vydali sešit se správnými odpověďmi z 10. ročníku soutěže. Sešit obsahuje řešení soutěžních otázek s ukázkami odpovědí od účastníků a výsledkovou listinu.

 

Informace o organizaci v tisku

Informace o činnosti organizace vycházejí pravidelně v oddílovém časopisu Kajčí křik a příležitostně ve zpravodaji ČSOP Depeše. Ukázky z činnosti oddílu Kajky otiskuje zpravodaj ČSOP pro oddíly Depeše juv. Pravidelně publikujeme také v Hostivickém měsíčníku, zpravodaji hostivického městského úřadu.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Při přípravě akcí pro oddíl Kajky i při řešení ochranářských záležitostí spolupracujeme s dalšími organizacemi ČSOP, zejména s 01/30. ZO ČSOP Troja z Prahy 7, 11/11. ZO ČSOP Zvoneček a oddílem Nezmaři z Vraného nad Vltavou, 29/04. ZO ČSOP Kulíšek a oddílem Brontosauři z Rokycan, 02/09. ZO ČSOP Vlašim a dalšími.

V roce 2002 jsme navázali kontakt s dalšími organizacemi obdobného zaměření v okolí Hostivice. Výsledkem této spolupráce bylo prozatím společné setkání v neděli 8. září a výměna informací po mailu.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1. 1. 2002 činil 11783,57 Kč. V roce 2002 měla organizace celkové příjmy 79810,93 Kč a celkové výdaje 80749,20 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2002 činil 10845,30 Kč.

V roce 2002 organizace získala dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) poskytnutou prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP ve výši ve výši 8217 Kč, (MŽP) prostřednictvím společného programu ČSOP a SSEV Pavučina 10404 Kč, příspěvek města Hostivice na činnost ve výši 15 000 Kč a dary ve výši 320 Kč. Další příjmy tvořily zejména účastnické poplatky.

Výdaje na činnost oddílu Kajky činily 66093,70 Kč, z toho 18202,20 Kč na letní tábor, 15737,10 Kč na schůzky a výpravy zařazené do programů ekologické výchovy a 27947,60 Kč na ostatní výpravy. Organizace hostivického místního kola Zlatého listu si vyžádala výdaje 1481,70 Kč a na uspořádání 10. ročníku Pátrejte s námi bylo vynaloženo 3392 Kč. Výdaje na uspořádání brigád u hostivických rybníků a na cestě do Řep činily 6895,20 Kč. Ostatní výdaje byly výrazně nižší.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2002 nezaměstnávala žádného zaměstnance ani osobu ve výkonu civilní služby.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

Za pomoc v roce 2002 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem nebo příspěvkem. Byli to:

Město Hostivice

SMOP ČSOP

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme Romanu Rozumkovi (odborné vedení horolezeckých akcí), Milanu Hahnovi (správa internetových stránek), Kanceláři ÚVR ČSOP a panu Baxovi (pytle na odpadky), Technickým službám (odvoz sebraného odpadu) a všem dalším, kdo se podíleli na realizaci našich programů.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/0300

 

Výbor organizace:

                Ing. Jiří Kučera, předseda

                Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

                Ing. Alena Kučerová, hospodář

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2002