Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2001

 

Výroční zpráva za rok 2001

11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1997, ke konci roku 2001 měla 7 dospělých členů a 39 členů registrovaných v oddílu mladých ochránců přírody Kajky Hostivice. Přehled činnosti v roce 2001 obsahuje tato výroční zpráva.

 

Ochrana přírody a životního prostředí

 

V oblasti ochrany přírody se zaměřujeme na přírodní památku Hostivické rybníky. Pozornost věnujeme i dalším územím v Hostivici a okolí, v roce 2001 zejména cestě z Hostivice do Řep.

 

Práce v přírodní památce Hostivické rybníky

Terénní práce v přírodní památce Hostivické rybníky představovaly v roce 2001 dvě základní brigády 28. dubna a 22. září 2001, kterými udržujeme pořádek v území a které zařazujeme jako součást celosvětové kampaně Ukliďme svět (Clean up the world). Jarní brigády se zúčastnilo 26, podzimní 19 pracovníků, odpracováno bylo 180 hodin. Pořádání brigád podpořilo město Hostivice, odvoz odpadu zajišťovaly Technické služby.

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky vyčistil 20. lednu 2001 ptačí budky vyvěšené u hostivických rybníků.

 

Naučná stezka Hostivické rybníky

Péče o naučnou stezku Hostivické rybníky spočívala v roce 2001 především v distribuci tištěných průvodců.

 

Obnova polní cesty z Hostivice do Řep

V roce 2001 jsme zahájili nový program obnovy polní cesty z Hostivice kolem Peterkova mlýna do Řep. V první etapě jsme se zaměřili na úsek od Peterkova mlýna k dálničnímu obchvatu Prahy. Při hlavní jarní brigádě 30. a 31. března jsme vyřezali a spálili nálety znemožňující průchod po cestě. V květnu a v září jsme cestu dvakrát posekali křovinořezem. Při hlavní podzimní brigádě 3. listopadu jsme dokončili řezání a vysázeli jsme 40 sazenic – hrušní, jabloní, švestek, lip, jilmů, lísek a brslenů. Březnové akce se zúčastnilo 18, listopadové 23 pracovníků. K úspěchu celého programu výrazně přispěli přátelé z ČSOP Troja. Celkem bylo odpracováno 266 hodin. Akci podpořilo ze svého rozpočtu město Hostivice.

  

      

 

Účast ve správních řízeních

V roce 2001 se ZO ČSOP Hostivice zapojila do jednoho správního řízení. Bylo to řízení o udělení souhlasu k činnosti v ochranném pásmu přírodní památky Hostivické rybníky pro Sportovní areál Břve vedené Okresním úřadem Praha-západ, referátem životního prostředí, oddělením ochrany přírody a krajiny. Ve stejné věci již úřad v roce 2000 souhlas neudělil, zejména kvůli rozporu s územním plánem. Nový návrh byl plošně upraven. Protože považujeme umístění velkého areálu na hranici zvláště chráněného území za nevhodné, podali jsme nesouhlasné stanovisko. Okresní úřad si od investora vyžádal biologické hodnocení a hodnocení vlivu na krajinný ráz a poté vydal souhlasné rozhodnutí.

V březnu a v listopadu jsme se vyjadřovali k návrhu zadání 4. změny územního plánu města Hostivice. K návrhu jsme vznesli řadu připomínek. Návrh projednávaný v březnu byl stažen kvůli četným připomínkám orgánů státní správy, aktualizovaný návrh schválilo zastupitelstvo města Hostivice v prosinci 2001. Při tomto schvalování byly všechny připomínky ČSOP zamítnuty.

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky

Při organizaci je registrován oddíl mladých ochránců přírody Kajky Hostivice, který vedou Jiří Kučera a Ladislava Pasáková. O pořadatelství jednotlivých akcí během roku se naše organizace dělí s Pionýrem Hostivice. Oddíl pořádá tři schůzky týdně (dvě družiny – Lovci lebek a Tučňáci – a tzv. mladší) a řadu sobotních i víkendových akcí. Pro členy oddílu vychází časopis Kajčí křik.

Oddílové akce pořádané v roce 2001 ZO ČSOP Hostivice jsou uvedeny dále v samostatných kapitolkách. K dalším oddílovým akcím (pořádaným Pionýrem) patří například pololetní prázdniny v Jirkově, voda (Sázava), víkend s vydrami na Stanici ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou či XI. výprava za pražskými pověstmi.

Konkrétní akce byly podpořeny ze státního rozpočtu (prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP). Příspěvek na nákup nového vybavení, zejména horolezeckých pomůcek a dvou várnic, jsme získali ze státního rozpočtu (prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP) a z rozpočtu města Hostivice. Činnost oddílu dále podpořili Sdružení MOP – SMOP ČSOP a někteří rodiče členů oddílu.

 

Sčítání netopýrů

V sobotu 24. února jsme ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu sčítali netopýry. Akce se zúčastnilo osm dětí a dva vedoucí, odborně ji vedl RNDr. Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem jsme napočítali 117 netopýrů, z toho 80 netopýrů velkých a 29 netopýrů černých.

 

Výprava do Armoriky

Jednodenní výprava do Šárky v sobotu 24. března byla motivována jako cesta do Armoriky, země známé z příběhů o Asterixovi. Akce se zúčastnilo šest dětí a dva vedoucí.

Velikonoce

Velikonoční výprava od 11. do 16. dubna byla velkou společnou akcí oddílů Kajky, Nezmaři z Vraného nad Vltavou, Brontosauři z Rokycan, Pimprlata z Prahy a Ledňáček z Mirošova. Celkem se akce zúčastnilo 63 dětí, z toho 12 Kajek. Účastníci zpočátku předpokládali, že jedou pomáhat jako humanitární pomoc do země zvané Karotsko postižené mrkvohladem, který způsobil přemnožený krtek mrkvožravý. Během noci se ale všichni působením neznámých sil přenesli do jiného světa, kde vůbec neplatily naše zvyklosti. Ukázalo se, že můžeme být ti, kdo rozhodnou souboj dobrého Mramlacha s tajemným zlým Uho. O pomoc nás požádala královna tajemné říše a několik dnů jsme se seznamovali s pravidly jiného světa a zjišťovali, jak můžeme pomoci. Nakonec se nám podařilo získat katalyzátor, kterým jsme zařídili, aby zázračný elixír pomáhal dobru, a tím jsme zvítězili. Královna nás pozvala na hostinu a během ní jsme se záhadným způsobem opět vrátili do Karotska.

      

 

Noční výprava

Jako příprava na květnový vandr byla přichystána noční výprava z 21. na 22. dubna. Protože přes den pršelo, až sněžilo, výpravy se spaním pod stanem se zúčastnili jen dvě děti a jeden vedoucí.

 

Vandr Kokořínskem

Tři starší členové a jeden vedoucí se vydali od 4. do 6. května na vandr Kokořínskem. Během víkendu jsme navštívili Amusanenšiho jeskyni (to je oddílový název), vyhlídku na Kokořín zvanou Nedamy, Pokličky, Obří hlavu a žábu, Zkamenělý zámek a zámek Houska. Na vlak jsme došli do Oken.

 

Helfenburk

Od 15. do 17. června proběhla víkendovka na Helfenburku, hradní zřícenině u Úštěka. I tentokrát jsme zde potkali sympatické lidi, s kladenským oddílem Lvíčata jsme si zahráli napínavé dobývání hradu. Vedle toho jsme se byli podívat na vodopády v Bobří soutěsce a vyšplhali jsme na Sedlo, nejvyšší horu východní části Českého Středohoří. Akce se zúčastnilo 14 dětí a dva vedoucí.

 

Národní kolo ZSZL

Jako vítěz středočeského regionálního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list postoupilo družstvo Kajek ve složení Týna Soudková, Katka Soudková, Hanka Vávrová, Bára Žílová, Přemek Šanovec a Ondra Černý v kategorii mladších do národního kola této soutěže. Národní kolo proběhlo od 18. do 24. června poblíž Letohradu. Dva dny probíhaly přírodovědné exkurze do okolí, ve volném čase účastníci závodili v olympijských disciplínách, jeden den patřil brigádě v lese a jeden den samozřejmě soutěžní stezce. Kajky v národním kole vybojovaly skvělé druhé místo.

 

Horolezení v Alkazaru

V roce 2001 rozšířil oddíl svou pozornost i na horolezecké dovednosti. Poprvé jsme horolezení vyzkoušeli v bývalém lomu Alkazar v Českém krasu v sobotu 30. června. Na tři odvážlivce dohlíželi jeden vedoucí a Roman Rozumek jako horolezecký instruktor.

 

Vandr Džbánskem

V komorní sestavě šesti účastníků se uskutečnil od 5. do 8. července vandr Džbánskem, krajem mezi Rakovníkem a Louny. Přírodní a kulturní zajímavosti – rezervace V Bahnách u Řevničova, Na Pilavě, Malý a Velký Štít, Pochvalovská stráň, kláštěr v Ročově či hrad Pravda – jsme střídali s pobytem u rybníků a koupališť. V sobotu večer nás zastihla silná bouře, při které se lámaly stromy v okolí, útočiště na poslední noc jsme našli na nástupišti jednoho nádraží. Jinak nám počasí přálo a dvě noci jsme spali volně „pod širákem“.

 

Tábor v Severní

Kajčí tábor proběhl od 21. července do 4. srpna u Lobendavy – Severní, nejsevernější české vesnice. Zúčastnilo se ho bohužel jen osm dětí a čtyři vedoucí. Program byl zaměřen na staré řecké báje a pověsti. Tak například Sisyfovu práci jsme připomněli plněním barelu s otevřeným odtokem, Heraklovy úkoly jsme plnili poslepu a postupně i bez některých rukou a nohou a trojskou válku jsme zkrátili z devíti let na devadesát minut. Vedle olympiády (i se štafetovým půlmaratonem) proběhla také antiolympiáda. Nezapomněli jsme ani na obvyklé táborové akce jako je dvoudenní vandr, tarzanka, vaření večeře podle vlastního přání či zálesácký desetiboj. Kajky zaujalo, že opravdu každý den jsme našli chvilku na vykoupání v rybníku. Mimořádným zážitkem zůstane pokus Vaška a Vládi o ukradení oddílové vlajky.

 

Až na dno

Již potřetí jsme se zúčastnili ve Volduchách u Rokycan od 14. do 16. září akce Až na dno, při které mají účastníci během 24 hodin nachodit (nebo naběhat či naplazit) po vyznačených trasách co nejdelší vzdálenost. Tentokrát Týna nachodila 56,46 km, Ondra a Matouš 53,07 km. Nový rekord dosažený jedním z účastníků je neuvěřitelných 140,45 km.

 

Horolezení na Černolických skalách

Po úspěchu červnového horolezení v Alkazaru jsme se vydali v neděli 14. října na Černolické skály. Odvážlivců se tentokrát našlo šest, akci vedl Jirka a odborně opět dohlížel Roman. Všichni si zalezli k úplné spokojenosti.

 

Podzimní prázdniny Dačice

Podzimních prázdnin v Dačicích se zúčastnilo sedm dětí a jeden vedoucí. Nenechali jsme si ujít nádherná města v okolí, Telč a Slavonice. Dostali jsme se také na exkurzi do Centropenu, kde se vyrábějí fixy. Celou dobu jsme pátrali po odkazu jakéhosi Albrechta KrajířeKrajku. Nakonec jsme po pátrání v zámeckém parku, které skončilo až za tmy, objevili kýžený poklad a navíc i tajemnou zprávu, která předpověděla novou celoroční hru.

 

Osm let oddílu

V sobotu 17. listopadu jsme si připomněli osmé výročí dne, kdy si oddíl dal jméno Kajky. Po roce jsme vykopali tajnou úmluvu a doplnili na ní další záznam. Potom jsme našli v polích předmět, ve kterém jsme poznali raketu mimozemské civilizace. Předali jsme nález Nezávislé agentuře pro světovou astronomii, která nás vyzvala, abychom letěli do vesmíru za objevenou cizí civilizací. Hned jsme začali kosmonautický výcvik. Tak začala nová celoroční hra. Oslavy oddílového výročí jsme zakončili ořechovými hody. Do akce se zapojilo 13 dětí a dva vedoucí.

 

Den lidových řemesel

Den lidových řemesel patří k pravidelným oddílovým akcím. Letos se 8. prosince 9 dětí a tři vedoucí věnovali doplnění věšáků novějších členů (každý člen má v předsíni svůj věšák na bundu) a výrobám různých svícnů,  vánočních věnců a přání a fotografických otisků. Na zahradě probíhala součást celoroční hry – tzv. výcvikové programy NASA Skokan a Kůň.

 

Horolezení Ruzyně

Do horolezení na cvičné stěně v Ruzyni v neděli 16. prosince se zapojilo 6 dětí a dva dospělí. Akce se setkala s mimořádně příznivým ohlasem.

 

Vánoční výstup na Říp

Poslední akcí roku 2001 byl výstup na Říp v sobotu 29. prosince, kterého se zúčastnily 4 děti a jeden vedoucí. Pochod z Roudnice na Říp a zpět ztěžoval led na cestách, zejména na svahu Řípu.

 

Ekologická výchova

 

Zelená stezka – Zlatý list

Základní organizace byla v roce 2001 již potřetí regionálním koordinátorem přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list pro střední Čechy a pořadatelem středočeského regionálního kola. Soutěž je určena pro šestičlenná družstva a formou soutěžní stezky ověřuje znalosti dětí o přírodě. Probíhá na třech úrovních – místní, regionální a národní.

Jako regionální koordinátor jsme v roce 2001 akreditovali tři místní kola, která se konala v Českém krasu (21. dubna, pořadatel ZO ČSOP Alkazar, účast 79 dětí), na Rakovnicku (3. – 4. května, pořadatel ZŠ Jesenice, účast 96 dětí) a na Kladensku (celoročně, stezka 3. května, pořadatel Javory Černuc, účast na stezce 98 dětí).

Regionální kolo proběhlo v Hostivici v sobotu 12. a neděli 13. května 2001. Na soutěžní stezce byla zařazena stanoviště obhajoba vlastní práce, geologie, rostliny a houby, stromy a keře, bezobratlí, ryby – obojživelníci – plazi, ptáci, savci a ekologie a ochrana prostředí, doplňkovými stanovišti na startu byly zájmový úkol (vytvořit potravní řetězec nebo síť ekosystému středočeského lesa nebo rybníku), tábornictví, zdravověda a práce s mikroskopem. Zájemci mohli navštívit výstavu přírodních fotografií Jindřicha Lukáška v hostivickém zámku.

Regionálního kola se zúčastnilo 21 družstev ze středních Čech. V kategorii mladších zvítězilo družstvo Kajek z Hostivice před Krtky z Jesenice a Hybridy z Gymnázia Rakovník. Mezi staršími vyhráli Nezmaři z Vraného nad Vltavou před družstvem Nafendy z Mníšku pod Brdy a Kajkami z Hostivice. Průběh soutěže a její výsledky jsou shrnuty ve vydaném sborníku.

Uspořádání soutěže umožnil příspěvek od Centra pro děti a mládež ČSOP, které je koordinátorem soutěže a pořadatelem národního kola.

  

 

Pátrejte s námi – 9. ročník soutěže

Pro žáky základních škol v Hostivici a okolí je určena dopisová soutěž Pátrejte s námi, která probíhá pravidelně na podzim. V roce 2001 proběhl 9. ročník soutěže, ve kterém bylo připraveno 16 otázek. Řešení odevzdalo 11 účastníků. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 26. listopadu v salonku hostivického zámku a z odpovědí byla sestavena výstava o soutěži. Ukázky z odpovědí a výsledková listina jsou uvedeny v sešitu výsledků soutěže, který dostali všichni účastníci soutěže.

Pořádání soutěže již tradičně podpořilo ze svého rozpočtu město Hostivice.

 

Nejlepší účastníci soutěže:

kategorie starší                                             kategorie mladší

1. Dana Kettnerová                                       1. Monika Chomiaková

2. Šárka Chomiaková                                    2. Julie Marešová

3. Tereza Shrbená                                         3. Jiří Ledvina

 

Přednášky

V roce 2001 proběhla jediná přednáška pro veřejnost, a to 13. února. Na téma Madagaskarské pralesy přednášel Ing. Jan Halík.

V prosinci 2001 přednášel předseda organizace v hostivické základní škole žákům 9. tříd o historickém vývoji krajiny a ochraně přírody v Hostivici.

 

Výstavy

 

V roce 2001 jsme připravili dvě výstavy ve výstavním prostoru hostivického zámku (městského úřadu).

Od 15. března do 20. dubna jsme uspořádali pod názvem Vidíte to také tak? výstavu fotografií z celostátní Fotosoutěže ČSOP. Fotografie nám zapůjčil pořadatel soutěže, kterým je Centrum pro děti a mládež ČSOP.

Od 26. listopadu do konce roku jsme vystavili práce dětí z 9. ročníku soutěže Pátrejte s námi.

 

Publikační činnost

 

Sborník ze středočeského regionálního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list

Sborník vydaný nákladem 150 kusů shrnul průběh přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list ve středních Čechách v roce 2001. Ve sborníku jsou uvedeny údaje o průběhu místních kol, kontakty na kolektivy zapojené do regionálního kola, otázky ze soutěžní stezky a výsledky soutěže.

 

Správné odpovědi z 9. ročníku soutěže Pátrejte s námi

Pro účastníky soutěže Pátrejte s námi jsme nákladem 50 kusů vydali sešit se správnými odpověďmi z 9. ročníku soutěže. Sešit obsahuje řešení soutěžních otázek s ukázkami odpovědí od účastníků a výsledkovou listinu.

  

 

Průvodce naučnou stezkou Hostivické rybníky

V roce 2001 byl vydán průvodce naučnou stezkou Hostivické rybníky, který byl připraven již v roce 2000. Průvodce je možné získat v obchodech u obou konců naučné stezky – v prodejně Litovka v Litovicích a v hospodě u výpusti z Břevského rybníka.

 

Informace o organizaci v tisku

Informace o činnosti organizace vycházejí pravidelně v oddílovém časopisu Kajčí křik a příležitostně ve zpravodaji ČSOP Depeše. Ukázky z činnosti oddílu Kajky otiskuje zpravodaj ČSOP pro oddíly Depeše juv. Pravidelně publikujeme také v Hostivickém měsíčníku, zpravodaji hostivického městského úřadu.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Naše základní organizace byla v roce 2001 členem regionálního sdružení ČSOP Metropolitní region, která sdružuje základní organizace z Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ. Koncem roku jsme z tohoto sdružení vystoupili.

Při přípravě akcí pro oddíl Kajky i při řešení ochranářských záležitostí spolupracujeme s dalšími organizacemi ČSOP, zejména s 01/30. ZO ČSOP Troja z Prahy 7, 11/11. ZO ČSOP Zvoneček a oddílem Nezmaři z Vraného nad Vltavou, 29/04. ZO ČSOP Kulíšek a oddílem Brontosauři z Rokycan, 02/09. ZO ČSOP Vlašim a dalšími.

 

Setkání středočeských ZO ČSOP v Hostivici

V sobotu 10. listopadu proběhlo v Hostivici setkání středočeských základních organizací ČSOP. Akci pořádala naše organizace společně se středočeských regionálním centrem ČSOP Vlašim a zúčastnilo se jí 9 členů ČSOP z organizací v Hostivici, Vlašimi, Krupé, Kralupech nad Vltavou a Úvalech. Po představení naší činnosti proběhla diskuse o ochraně přírody ve středních Čechách a poté účastníci navštívili obnovované cesty do Řep a do Hájku a naučnou stezku Hostivické rybníky.

 

Hospodaření

 

Zůstatek k 1. 1. 2001 činil 8 234,30 Kč. V roce 2001 měla organizace celkové příjmy 93 677,27 Kč a celkové výdaje 90 128,00 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2001 činil 11 783,57 Kč.

V roce 2001 organizace získala dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) poskytnutou prostřednictvím Centra pro děti a mládež ČSOP ve výši ve výši 27 376 Kč, příspěvek města Hostivice na činnost ve výši 16 466,80 Kč a dary ve výši 6605 Kč. Další příjmy tvořily zejména účastnické poplatky.

Výdaje na činnost oddílu Kajky činily 70 017,10 Kč, z toho 20 686,30 Kč na letní tábor, 25 215,80 Kč na ostatní výpravy a 18 934,60 Kč na vybavení oddílu (bylo pořízeno zejména základní horolezecké vybavení používané při akcích a dvě várnice). Organizace středočeského kola Zlatého listu si vyžádala výdaje 8 169,40 Kč a na uspořádání 9. ročníku Pátrejte s námi bylo vynaloženo 2 407,30 Kč. Výdaje na uspořádání brigád u hostivických rybníků a na cestě do Řep činily 5 453,30 Kč. Ostatní výdaje byly výrazně nižší.

Organizace nevlastní ani nemá v nájmu žádný nemovitý majetek. V roce 2001 nezaměstnávala žádného zaměstnance ani osobu ve výkonu civilní služby.

 

Poděkování sponzorům a příznivcům

 

Za pomoc v roce 2001 děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost peněžním darem nebo příspěvkem. Byli to:

Město Hostivice

SMOP ČSOP

Ing. Jiří Kučera

Zuzana Jůzlová

a někteří další rodiče členů oddílu Kajky

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme rodině Houskově (doprava materiálu na tábor), oddílu Zvědové z Prahy (zapůjčení tábořiště), Romanu Rozumkovi (odborné vedení horolezeckých akcí), Milanu Hahnovi (správa internetových stránek), Kanceláři ÚVR ČSOP a panu Baxovi (pytle na odpadky), Technickým službám (odvoz sebraného odpadu), odborníkům zapojeným do zkoušení na regionálním kole Zelené stezky – Zlatého listu a všem dalším, kdo se podíleli na realizaci našich programů.

Organizace uvítá finanční příspěvky k podpoře své činnosti. Dary určené na ochranu přírody, případně práci s dětmi a mládeží a pro kulturní účely, mohou podnikatelé a firmy odečíst z daňového základu. S dárci uzavřeme darovací smlouvu nebo jim vydáme potvrzení o přijetí daru.

 

Identifikační údaje organizace

 

Název: Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice (11/02. ZO ČSOP Hostivice)

 

Sídlo: Partyzánů 153, 253 01 Hostivice

 

IČO: 67360734

 

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 16 35 09 119/0300

 

Výbor organizace:

            Ing. Jiří Kučera, předseda

            Mgr. Jana Vodolánová, místopředsedkyně

            Alena Kučerová, hospodář

 

Revizor: Ladislava Pasáková

 

Úvod -> O organizaci -> Výroční zpráva 2001