Přírodovědná soutěž Zlatý list ve středních Čechách

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2017: Doprovodný úkol – starší

 

 

Středočeské krajské kolo – Hostivice 13. a 14. května 2017

 

 

DOPROVODNÝ ÚKOL

 

Kategorie starší

 

Zadání

 

Nedaleko klubovny, kde se koná Zlatý list, teče Litovický potok. Ten byl v minulosti technicky upraven, ale nedaleko, u školy, proběhla v letech 2014 a 2015 rozsáhlá revitalizace. Vydejte se k potoku (vzorové úseky jsou vyznačeny v plánku) a prověřte, jak se liší stav upraveného a revitalizovaného koryta. Můžete se zaměřit na morfologii, na oživení vody a na cokoliv dalšího, co budete považovat za důležité.

 

Zpracujte v hlídce (ne v družstvu) porovnání upraveného a revitalizovaného koryta. Výsledek odevzdejte na papíru, forma zpracování (slohové cvičení, plakát, obrázky, model...) záleží na vás. Všechny odevzdávané materiály musí být označeny názvem hlídky.

K řešení si můžete půjčit knihy z oddílové knihovny, dále můžete využít papíry, pastelky a další materiál od pořadatelů.

První startující hlídky zpracovávají úkol po návratu ze stezky, poslední hlídky úkol dokončí před startem na stezku!

 

Hodnotíme:

·         věcnou správnost

·         nápaditost

·         uměleckou kvalitu zpracování

 

Řešení jednotlivých hlídek (podle pořadí na startu)

 

Sovy A

 

 

Sovy B

 

 

 

Kulíšci A

 

 

Kulíšci B

 

 

Vlčata

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2017: Doprovodný úkol – starší