Přírodovědná soutěž Zlatý list ve středních Čechách

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2017: Doprovodný úkol – mladší

 

 

Středočeské krajské kolo – Hostivice 13. a 14. května 2017

 

 

DOPROVODNÝ ÚKOL

 

Kategorie mladší

 

Zadání

 

Představte si, že jste poslední lidé, kteří kdy pobývali na zahradě u klubovny, kde se koná Zlatý list. Od zítřka na pozemek už nikdo nevstoupí. Co se se zahradou bude dít? Jak bude vypadat za rok, za 10 let, za 30 let, za 100 let? Co za rostliny nebo živočichy v ní bude žít?

 

Zpracujte v hlídce (ne v družstvu) studii, jak se bude vyvíjet příroda opuštěné zahrady. Výsledek odevzdejte na papíru, forma zpracování (slohové cvičení, plakát, obrázky, model...) záleží na vás. Všechny části studie musí být označeny názvem hlídky.

K řešení si můžete půjčit knihy z oddílové knihovny, dále můžete využít papíry, pastelky a další materiál od pořadatelů.

První startující hlídky zpracovávají úkol po návratu ze stezky, poslední hlídky úkol dokončí před startem na stezku!

 

Hodnotíme:

·         věcnou správnost

·         nápaditost

·         uměleckou kvalitu zpracování

 

Řešení jednotlivých hlídek (podle pořadí na startu)

 

Sovičky A

 

 

 

 

Sovičky B

 

  

 

Kajky I A

 

 

 

Kytka: jaterník, podléška, pampeliška. Strom: dub. Zvíře: sova

 

Kajky I B

 

 

 

 

 

 

Potápky A+B

 

 

 

 

 

Kajky II

 

 

 

Chvostocvoci A

 

 

Chvostocvoci B

 

 

 

 

 

 

Puštíci A

 

 

 

 

Puštíci B

 

Druhá strana zahrady je zarostlá travami a jsou zde rozšířené mšice, slunéčka, klíšťata, ptáci.

 

 

 

Vlčata A

 

 

 

Vlčata B

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2017: Doprovodný úkol – mladší