Přírodovědná soutěž Zlatý list ve středních Čechách

(dříve Zelená stezka – Zlatý list)

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2010: Propozice

 

 

Zelená stezka – Zlatý list

ve středních Čechách v roce 2010

 

Popis: Popis: image006

 

 

PROPOZICE

 

Obecně o soutěži

 

Ve školním roce 2009/2010 probíhá 38. ročník soutěže kolektivů dětí a mládeže z ČR v přírodovědně-ekologických disciplínách s názvem Zelená stezka – Zlatý list (ZSZL). Soutěž podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Lesy ČR, s. p., a ve středních Čechách Středočeský kraj.

Soutěž probíhá ve třech úrovních: místní (okresní) kola, krajská kola a národní kolo. Je rozdělena do dvou věkových kategorií: mladší – do 6 let ukončené školní docházky a starší – do 9 let ukončené školní docházky k 1. červenci 2010. Na ZSZL soutěží šestičlenná družstva, která se dělí na dvě tříčlenné hlídky.

Podrobněji jsou pravidla soutěže uvedena v propozicích vydaných celostátním koordinátorem soutěže Sdružením Mladých ochránců přírody – Centrem pro děti a mládež ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1 a na internetu na http://www.smop.cz.

 

 

Krajské kolo pro střední Čechy

 

Krajské kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list pro střední Čechy proběhne v Hostivici v sobotu 15. května 2010. V sobotu tentokrát soutěží obě kategorie – mladší (do 6. třídy) i starší. Mladší kategorie začíná v 9 hodin, starším stačí příjezd do 11 hodin. Sraz a závěr bude v Sokolovně, Tyršova 201, Hostivice (vstup z boku na zahradu, nikoliv hlavním vchodem do sálu!), odkud se budou soutěžící vydávat na soutěžní stezku do Višňovky a bývalých lomů severně od Hostivice. Soutěž skončí přibližně mezi 17. a 18. hodinou.

 

Podmínky účasti

 

Zúčastnit se může každý kolektiv (oddíl, škola apod.), který sestaví šestičlenné družstvo a přihlásí se k účasti. V souladu s propozicemi se mohou přihlásit i kolektivy mimo střední Čechy, v případě příliš velkého zájmu o účast však budou přednostně přijímány středočeské kolektivy. Každý kolektiv může přihlásit nejvýše dvě družstva (= 4 hlídky = 12 soutěžících) v každé kategorii, přičemž bude předem určeno, které hlídky tvoří jedno družstvo.

 

Doplňková pravidla pro krajské kolo

 

Součástí hodnocení je v souladu s propozicemi představení vlastní činnosti kolektivu. Družstvo si s sebou vezme materiály dokumentující činnost a každá hlídka je představí v rámci soutěžní stezky. Úroveň materiálů i jejich představení bude hodnocena stejně jako stanoviště stezky. Téma práce (např. sčítání ptáků v zájmové lokalitě, vyvěšování ptačích budek, péče o studánku) ani způsob zpracování (např. plakáty, přesná místa v kronice, …) není určen, příznivěji bude hodnoceno představení konkrétní činnosti než obecné povídání o celkové činnosti. Cílem není vyloučit ze soutěže méně činné kolektivy, ale naopak je přesvědčit k uskutečnění nějaké společné aktivity v soutěžním týmu. K zajištění objektivity bude prezentace hodnocena porotou.

Po zahájení soutěže bude zadána zájmová práce na určené téma, která prokáže schopnost družstva vytvořit samostatnou práci. Téma bude určeno tak, aby nebyla zvýhodněna místní družstva. K dispozici budou knihy z knihovny pořadatele. Práce bude hodnocena jako součást stezky.

Za činnost soutěžících mimo soutěžní stezku zodpovídá doprovod. V době, kdy jsou některé hlídky na trase stezky, nesmí se soutěžící ani doprovod pohybovat v blízkosti stezky.

 

Předpokládaná stanoviště na soutěžní stezce

 

- bezobratlí                                           - geologie

- ryby, obojživelníci, plazi                     - rostliny a houby

- ptáci                                                   - stromy a keře

- savci                                                   - ekologie a ochrana přírody

- představení přírodovědné nebo ochranářské činnosti kolektivu

 

Hodnocení výsledků

 

Výkony na každém stanovišti soutěžní stezky budou hodnoceny 0-10 body. Zájmová práce se hodnotí za celé družstvo 0-5 body. Pořadí se určí podle součtu bodů obou hlídek a bodů za zájmovou práci. V případě rovnosti bodů rozhodne o vítězi dodatečně položená otázka z astronomie nebo meteorologie.

 

Další informace

 

Vítězové krajského kola v obou kategoriích postupují do národního kola, které proběhne od 14. do 20. června 2008 na Šumavě.

Stravování soutěžících je věcí každého kolektivu. Na návštěvu restaurace většinou nebývá mnoho času. Na startu bude k dispozici pitná voda.

Družstva z míst se špatným dopravním spojením mohou z pátku na sobotu, případně ze soboty na neděli přespat ve vlastních spacácích na vlastních karimatkách přespat v Sokolovně. Přespání je třeba domluvit předem. V Sokolovně není sprcha a podobné zázemí a možnosti vaření jsou velmi omezené.

 

Přihlášení do soutěže

 

Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se písemně, telefonicky nebo mailem.

Při přihlašování uveďte, jestli máte zájem o ubytování, případně jestli přijdete na sraz až po prezenci.

 

Spojení do Hostivice

 

Do Hostivice se dostanete nejlépe vlakem z Prahy-Masarykova nádraží nebo z Kladna (trať 120 Praha – Rakovník – Chomutov).

Autobusy pražské integrované dopravy jezdí z konečné metra B Zličín (č. 306 a 347) a z konečné tramvají Bílá Hora (č. 347). Hostivice leží v 1. vnějším pásmu PID!

Při cestě z Prahy můžete dále využít autobusy ČSAD z Prahy-Hradčanské.

Aktuální jízdní řády najdete např. na internetových stránkách www.jizdnirady.cz, případně je můžeme sdělit před konáním akce.

Účastníky očekáváme na zahradě hostivické Sokolovny (Tyršova 201, Hostivice). Od nádraží ČD trvá cesta asi 5 minut, od zastávky autobusů asi 10 minut.

Pro plánování odjezdů budou u pořadatele k dispozici jízdní řády ČD a PID.

 

Kontakt na pořadatele

 

Český svaz ochránců přírody             telefon – Jiří Kučera

11/02. základní organizace                            domů: 220 981 042

Partyzánů 153                                               

253 01 Hostivice                                e-mail: zszl@volny.cz, jirka@kajky.cz

 

Informace o soutěži na internetu

 

celostátní propozice a informace      www.smop.cz

ZSZL ve středních Čechách                www.csophostivice.cz/zszl

 

Prosíme, předejte informaci o soutěži i dalším kolektivům, které by mohla zajímat.

 

 

Přihláška

 

Přihlašujeme se k účasti ve středočeském krajském kole

Zelené stezky – Zlatého listu

v Hostivici 15.5.2010

 

 

 

kolektiv:

 

 

kontaktní osoba (vč. adresy a telefonu):

 

 

 

přijedeme až po prezentaci: ano (uveďte čas) – ne

 

Přihlášku je možné zaslat i mailem na adresu zszl@volny.cz.

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2010: Propozice