Přírodovědná soutěž Zlatý list ve středních Čechách

(dříve Zelená stezka – Zlatý list)

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2008: Propozice

 

 

Zelená stezka – Zlatý list

ve středních Čechách v roce 2008

 

Popis: Popis: image006

 

 

PROPOZICE

 

Obecně o soutěži

 

Ve školním roce 2007/2008 probíhá 36. ročník soutěže kolektivů dětí a mládeže z ČR v přírodovědně-ekologických disciplínách s názvem Zelená stezka – Zlatý list (ZSZL). Soutěž podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Lesy ČR, s.p., a ve středních Čechách Středočeský kraj.

Soutěž probíhá ve třech úrovních: místní (okresní) kola, krajská kola a národní kolo. Je rozdělena do dvou věkových kategorií: mladší – do 6 let ukončené školní docházky a starší – do 9 let ukončené školní docházky k 1. červenci 2008. Na ZSZL soutěží šestičlenná družstva, která se dělí na dvě tříčlenné hlídky.

Podrobněji jsou pravidla soutěže uvedena v propozicích vydaných celostátním koordinátorem soutěže Sdružením Mladých ochránců přírody – Centrem pro děti a mládež ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1 a na internetu na www.smop.cz.

 

 

Místní (okresní) kola v roce 2008

 

Zájemcům o soutěž z míst pokrytých místními koly se doporučuje přednostní účast v místních kolech. Postup do regionálního kola doporučujeme třem nejlepším družstvům v každé kategorii.

Pro každé místní kolo jsou stanovena v souladu s propozicemi podrobnější pravidla, se kterými je možné se seznámit u pořadatelů místních kol.

V roce 2008 probíhají ve středních Čechách tato místní kola:

 

Rakovnické okresní kolo

 

·      pořadatel: Informační středisko LČR, Táňa Friebertová, Hradní 3, 270 23 Křivoklát, tel. 313 558 242

·      kolo proběhne 24. dubna 2008 v Karlově Vsi (Emilovna)

 

Místní kolo v Hostivici

 

·      pořadatel: 11/02. ZO ČSOP Hostivice

·      kolo proběhne 27. dubna 2008 u Hostivických rybníků a je určeno pouze pro mladší kategorii

 

Pokud se najde v místech dosud nepokrytých místními koly ochotný pořadatel, rádi mu vystavíme akreditaci a podle našich možností pomůžeme s organizací místního kola. Místní kolo musí proběhnout před krajským kolem.

 

 

Krajské kolo pro střední Čechy

 

Krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list pro střední Čechy proběhne v Hostivici v sobotu 17. a v neděli 18. května 2008. V sobotu se uskuteční soutěž pro mladší (do 6. třídy), v neděli pro starší. Začátek bude vždy v 9 hodin u domu dětí v Hostivici, Pionýrů 54), odkud se budou soutěžící vydávat na soutěžní stezku. Soutěž skončí na stejném místě přibližně mezi 17. a 18. hodinou.

 

Podmínky účasti

 

Zúčastnit se může každý kolektiv (oddíl, škola apod.), který sestaví šestičlenné družstvo a přihlásí se k účasti nejméně s týdenním předstihem. V souladu s propozicemi se mohou přihlásit i kolektivy mimo střední Čechy, v případě příliš velkého zájmu o účast však budou přednostně přijímány středočeské kolektivy. Každý kolektiv může přihlásit nejvýše dvě družstva (= 4 hlídky = 12 soutěžících) v každé kategorii, přičemž bude předem určeno, které hlídky tvoří jedno družstvo.

Zájemcům z míst pokrytých místními koly doporučujeme přednostní účast v místním kole. Pro kolektivy, které postoupí z místního kola, neplatí povinnost přihlásit se s týdenním předstihem, žádáme však o informaci co nejdříve po skončení místního kola.

 

Doplňková pravidla pro krajské kolo

 

Součástí hodnocení je v souladu s propozicemi představení vlastní činnosti kolektivu. Družstvo si s sebou vezme materiály dokumentující činnost a každá hlídka je představí v rámci soutěžní stezky. Úroveň materiálů i jejich představení bude hodnocena stejně jako stanoviště stezky. Téma práce (např. sčítání ptáků v zájmové lokalitě, vyvěšování ptačích budek, péče o studánku) ani způsob zpracování (např. plakáty, přesná místa v kronice, …) není určen, příznivěji bude hodnoceno představení konkrétní činnosti než obecné povídání o celkové činnosti. Cílem není vyloučit ze soutěže méně činné kolektivy, ale naopak je přesvědčit k uskutečnění nějaké společné aktivity v soutěžním týmu. K zajištění objektivity bude prezentace hodnocena tříčlennou porotou.

Po zahájení soutěže bude zadána zájmová práce na určené téma, která prokáže schopnost družstva vytvořit samostatnou práci. Téma bude určeno tak, aby nebyla zvýhodněna místní družstva. K dispozici budou knihy z knihovny pořadatele. Práce bude hodnocena jako součást stezky.

U startu budou probíhat drobné doprovodné soutěže hodnocené jako součást stezky (opičí dráha, zdravověda apod.).

Za činnost soutěžících mimo soutěžní stezku a hodnocené úkoly u startu zodpovídá doprovod. V době, kdy jsou některé hlídky na trase stezky, nesmí se soutěžící ani doprovod pohybovat v blízkosti stezky.

 

Průběh soutěže

 

Každý den od 9:00 do 9:30 hodin probíhá prezence soutěžících. (Pokud chce někdo přijet později, včas tuto skutečnost ohlásí.) Hlídky se postupně vydávají na soutěžní stezku, která bude vedena přírodní památkou Hostivické rybníky.

V prostoru startu bude připraveno několik úkolů doprovodného programu (práce s mikroskopem, sportovní úkoly apod.). Další program kolektivu je záležitostí dospělého doprovodu.

Po návratu všech hlídek ze soutěžní stezky budou vyhlášeny výsledky. Vyhlášení předpokládáme přibližně mezi 17. a 18. hodinou.

 

Předpokládaná stanoviště na soutěžní stezce

 

- bezobratlí                                           - geologie

- ryby, obojživelníci, plazi                     - rostliny a houby

- ptáci                                                   - stromy a keře

- savci                                                   - ekologie a ochrana přírody

- představení přírodovědné nebo ochranářské činnosti kolektivu

 

Hodnocení výsledků

 

Výkony na každém stanovišti soutěžní stezky budou hodnoceny 0-10 body. Za absolvování každého doprovodného úkolu uvedeného ve startovací kartě je možné získat 0-2 body. Zájmová práce se hodnotí za celé družstvo 0-5 body. Pořadí se určí podle součtu bodů obou hlídek a bodů za zájmovou práci. V případě rovnosti bodů rozhodne o vítězi dodatečně položená otázka z astronomie nebo meteorologie.

 

Další informace

 

Stravování soutěžících je věcí každého kolektivu. Na návštěvu restaurace většinou nebývá mnoho času. Na startu bude k dispozici pitná voda.

Vítězové krajského kola v obou kategoriích postupují do národního kola, které proběhne od 16. do 22. června 2008 u Orlických hor. Vítězové krajského kola dostanou propozice národního kola po vyhlášení výsledků.

 

Přihlášení do soutěže

 

Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se písemně, telefonicky nebo mailem nejpozději týden před akcí. Nepřihlášená družstva budou zapojena jen v případě menší účasti soutěžících.

Při přihlašování uveďte, jestli máte zájem o ubytování, případně jestli přijdete na sraz až po prezenci.

 

Spojení do Hostivice

 

Do Hostivice se dostanete nejlépe vlakem z Prahy-Masarykova nádraží nebo z Kladna (trať 120 Praha – Rakovník – Chomutov).

Autobusy pražské integrované dopravy jezdí z konečné metra B Zličín (č. 306 a 347) a z konečné tramvají Bílá Hora (č. 347). Hostivice leží v 1. vnějším pásmu PID!

Při cestě z Prahy můžete dále využít autobusy ČSAD z Prahy-Hradčanské.

Aktuální jízdní řády najdete např. na internetových stránkách www.jizdnirady.cz, případně je můžeme sdělit před konáním akce.

Účastníky očekáváme u klubovny oddílu Kajky (dům dětí, Hostivice, Pionýrů 54). Od nádraží ČD trvá cesta asi 15-20 minut, od zastávky autobusů ČSAD 10-15 minut a od zastávky autobusu PID asi 5 minut.

Pro plánování odjezdů budou u pořadatele k dispozici jízdní řády ČD a PID.

 

Kontakt na pořadatele

 

Český svaz ochránců přírody             telefon – Jiří Kučera

11/02. základní organizace                            domů: 220 981 042

Partyzánů 153                                               

253 01 Hostivice                                e-mail: zszl@volny.cz

 

Informace o soutěži na internetu

 

celostátní propozice a informace      www.smop.cz

ZSZL ve středních Čechách                www.csophostivice.cz/zszl

 

Prosíme, předejte informaci o soutěži i dalším kolektivům, které by mohla zajímat.

 

 

Přihláška

 

Přihlašujeme se k účasti ve středočeském krajském kole

Zelené stezky – Zlatého listu

v Hostivici 17. a 18. 5. 2008

 

 

 

kolektiv:

 

 

kontaktní osoba (vč. adresy a telefonu):

 

 

 

přijedeme až po prezentaci: ano (uveďte čas) – ne

 

Přihlášku je možné zaslat i mailem na adresu zszl@volny.cz.

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2008: Propozice