Přírodovědná soutěž Zlatý list ve středních Čechách

(dříve Zelená stezka – Zlatý list)

 

 

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2008: Propozice hostivického místního kola

 

 

Zelená stezka – Zlatý list

Hostivické místní kolo – neděle 27. dubna 2008

 

Popis: Popis: image006

 

 

PROPOZICE

 

O soutěži

 

Soutěž Zelená stezka – Zlatý list je určena družstvům, které společně prokazují své znalosti o přírodě. Při hostivickém místním kole soutěží tříčlenné hlídky v kategoriích nejmladší a mladší, které postupně projdou soutěžní stezku. Pro starší kategorii místní kolo nevyhlašujeme.

Na místní kolo navazuje regionální a národní kolo, kde již soutěží v kategoriích mladší a starší šestičlenná družstva složená ze dvou hlídek.

 

 

Soutěžní kategorie

 

                                                         nejmladší: do 3. třídy

                                                         mladší: 4. - 6. třída

O zařazení do kategorie rozhoduje třída nejstaršího člena hlídky.

 

 

Čas a místo konání

 

Soutěž začíná u mysliveckého srubu u rybníka Kala ve 13.00 hodin pro nejmladší kategorii a ve 14.00 hodin pro mladší kategorii a skončí na stejném místě mezi 16. a 17. hodinou podle počtu hlídek.

 

 

Přihlášení do soutěže

 

Hlídku mohou vytvořit členové oddílů, zástupci školních tříd i jednotliví zájemci, kteří se přihlásí na srazu. Uvítáme, pokud svou účast nahlásíte předem starším členkám či vedoucím oddílu Kajky.

 

 

Průběh

 

Hlídky budou postupně (po 10 minutách) procházet stezku vyznačenou v okolí rybníka Kala, na kontrolních stanovištích budou odpovídat na otázky zkoušejících o různých částech přírody, kteří bodově zhodnotí jejich znalosti. Otázky budou zaměřeny spíš na základní znalosti a schopnosti vlastního pozorování. Hlídky nejmladší kategorie může doprovázet jeden rodič, který nesmí zasahovat do dění na stanovištích.

Účastníky čekají u startu také doprovodné hry a závody.

 

 

Předpokládané okruhy na stanovištích

 

- bezobratlí                                                                - geologie

- ryby, obojživelníci, plazi                                          - rostliny a houby

- ptáci                                                                         - stromy a keře

- savci                                                                         - ochrana přírody a životního prostředí

 

 

Hodnocení výsledků

 

Pořadí se určí podle součtu bodů z jednotlivých stanovišť v každé kategorii samostatně. Nejlepší skupinky budou oceněny.

 

 

Další informace o soutěži

 

www.volny.cz/zszl (informace o soutěži ve Středočeském kraji a propozice hostivického místního kola)

www.smop.cz (celostátní propozice)

 

 

Soutěž pořádají Kajky Hostivice za pomoci 11/02. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hostivice s podporou města Hostivice

 

image003

 

Zlatý list ve středních Čechách -> 2008: Propozice hostivického místního kola