Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Péče o zeleň

 

Péče o zeleň

 

ČSOP Hostivice příležitostně prováděl pro město Hostivice konkrétní zásahy v městské zeleni. Jde o akce, které jsou zvládnutelné svépomocí a jako komerční zakázky by byly příliš nákladné. Některé z těchto akcí byly placené, ostatní prováděné dobrovolně. Realizované akce včetně důvodů vedoucích k zásahu shrnuje fotogalerie. Všechna kácení stromů byla předem řádně povolena odborem životního prostředí Městského úřadu Hostivice.

 

Fotogalerie

 

Ošetření lipové aleje na hrázi Břevského rybníka 15. března 2003

 

Při zásahu byly odstraněny polámané větve a větve zasahující do jízdního profilu Hájecké ulice.

 

Popis: image029

Popis: image031

Popis: image033

 

Kácení stromů v zahradě u mateřské školy (na bývalém hostivickém hřbitově) 6., 7. a 20. prosince 2003

 

Kvůli starým chybným řezům vznikly v kácených jírovcích maďalech rozsáhlé zahnívající dutiny a stromy ohrožovaly bezpečnost hrajících si dětí.

Na toto kácení navazovaly náhradní výsadby provedené městem Hostivice v areálu školky.

 

Popis: image035

Popis: image037

Popis: image039

 

Ošetření stromů v Komenského ulici 15. srpna 2004

 

Na javorech v Komenského ulici jsme odstranili suché větve a provedli drobný zdravotní řez.

 Bez zásahu zůstaly hodně poškozené stromy, u kterých zatím není jasné, zda neuschnou zcela a nebudou muset být pokáceny.

Z této akce nemáme vhodné fotografie

 

Kácení stromů na hostivickém hřbitově 11. října a 14. listopadu 2004

 

Před řadou let došlo k pálení listí přímo u kmenů stromů. Vzniklá poranění vedla u některých javorů klenů ke vzniku hnilob na bázích kmene a k narušení statiky.

Dále bylo pokáceno několik jasanů ztepilých (kultivarů), problematických kvůli starým chybným zásahům.

Město Hostivice zajistilo u odborných firem ošetření ostatních stromů na hřbitově a náhradní výsadby.

 

Popis: image041

Popis: image043

Popis: image045

 

Kácení stromů v parku Nouzov a v parku Trubičky 24. října 2004

 

Dvě břízy v parku Nouzov (nejsou na snímcích) byly napadeny houbovými chorobami a usychaly.

Rozsáhlé hniloby ve vrbách v parku Trubičky ohrožovaly bezpečnost na přilehlých ulicích.

 

Popis: image047

Popis: image049

Popis: image051

 

Kácení stromů v Ziklově parku 12. března 2005

 

Ziklově parku se kácely hrušně – vícekmeny zmlazené z pařezů omezující jeřábovou alej a vrby s rozsáhlými hnilobnými poškozeními.

Na tuto akci navazovalo ošetření ostatních stromů v parku (kromě jeřábů, u nichž se zjišťovala příčina prosychání) prováděné odbornou firmou.

 

Popis: image053

Popis: image055

Popis: image057

 

Kácení stromů na Husově náměstí 8. října 2005

 

Osm bříz na Husově náměstí bylo napadeno houbovými chorobami a postupně usychalo.

V místech pokácených stromů buduje město nové parkové cesty a po dokončení terénních úprav budou provedeny nové výsadby v celé jižní části náměstí.

 

Popis: image059

Popis: image061

Popis: image063

 

Poslední aktualizace stránky 21. ledna 2012

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Péče o zeleň