Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Provoz naučné stezky a ptačí pozorovatelny

 

Provoz naučné stezky Hostivické rybníky a ptačí pozorovatelny u Litovického rybníka

 

Naučnou stezku Hostivické rybníky vybudoval v roce 1997 Okresní úřad Praha-západ. Práce provedlo občanské sdružení Sázavan s pomocí naší organizace. Panely a další vybavení stezky byly bohužel neustále poškozovány a stezku v původní podobě nebylo možné udržet ve vyhovujícím stavu. Proto byla v roce 2000 upravena tak, že v terénu jsou vyznačena pouze místa zastavení a veškeré informace obsahuje tištěný průvodce, který je k dispozici i na našich internetových stránkách.

V listopadu 2004 jsme zajistili s podporou města Hostivice dotisk tištěného průvodce, na jaře 2005 proběhla obnova celé stezky. Bylo obnoveno značení trasy turistickými značkami a na významná přístupová místa jsme umístili panely se základními informacemi o chráněném území i naučné stezce. Celý průvodce naučnou stezkou je vystaven na tabuli na hrázi Litovického rybníka.

V roce 2011 jsme na třetím zastavení naučné stezky vybudovali ptačí pozorovatelnu a zároveň jsme v lednu 2012 obnovili informační tabule o přírodní památce a o naučné stezce na nejvýznamnějších vstupech do území.

V roce 2013 byla na ptačí pozorovatelně nahrazena zničená informační tabule.

V roce 2014 jsme kompletně obnovili značení naučné stezky, v květnu byly na pozorovatelně doplněny chybějící stříšky na nosných trámech a v září jsme celou pozorovatelnu znovu natřeli.

 

Fotogalerie

 

Natírání ptačí pozorovatelny 7. září 2014

Oprava ptačí pozorovatelny 1. května 2014

Oprava ptačí pozorovatelny 2. dubna 2013

Natírání ptačí pozorovatelny 17. června 2012

Slavnostní otevření ptačí pozorovatelny 18. ledna 2012

Obnova informačních tabulí v lednu 2012

Výstavba ptačí pozorovatelny v prosinci 2011

 

Informační tabule a ptačí pozorovatelna v lednu 2012:

 

 

 

 

Informační tabule a čísla zastavení naučné stezky po obnově v roce 2005:

 

Popis: Popis: Popis: image004

Popis: Popis: Popis: image006

Popis: Popis: Popis: image008

Popis: Popis: Popis: image010

 

Poslední aktualizace stránky 12. dubna 2015

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Provoz naučné stezky a ptačí pozorovatelny