Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Polní cesta do Řep

 

Polní cesta do Řep

 

Již na mapě prvního vojenského mapování z 18. století nacházíme vyznačenou polní cestu, která nás zajímá. Tehdy vedla ze Břvů skoro přímá cesta až k Peterkovu mlýnu, dál na východ je situace méně přehledná. Na mladší mapě druhého vojenského mapování se cesta mezi nynější ulicí Komenského a smíchovskou tratí posunula k severu, zhruba do polohy dnešní ulice Sadové. Úsek od trati k mlýnu i dále na východ je vyznačen včetně aleje. Tato cesta bývala cestou mlynářskou a tím i velmi významnou. Její význam však postupně upadal. V 80. letech 20. století byl v pozemku cesty od Peterkova mlýna k Hostivici položen vysokotlaký plyn a zároveň byly odstraněny stromy a cesta byla rozorána. Od Peterkova mlýna cesta i alej zůstala zachována, neměla však návaznost směrem do Prahy a zvolna zarůstala.

Situace se změnila v roce 2000 otevřením části pražského silničního okruhu. Aby jeho výstavbou nebyl znemožněn přístup na některé pozemky, vznikl na cestě od Řep samostatný most a cesta souběžně s okruhem, která se napojila na slepý konec cesty od Hostivice. Tím získala smysl obnova zarostlého úseku k Peterkovu mlýnu a následné propojení cesty do Hostivice.

V březnu 2001 se se souhlasem města Hostivice, majitele pozemku cesty, ujal prací ČSOP Hostivice za vydatné pomoci přátel z ČSOP Troja z Prahy 7. Při vstupní brigádě jsme vyřezali nálety a spálili je na osmi velkých ohních. Takto se za dva dny práce podařilo zprůchodnit celý zarostlý úsek. Práce poté pokračovaly kosením cesty jednou až dvakrát ročně, abychom udrželi průchodnost cesty. Znovu jsme se na cestě sešli při velké brigádě v listopadu 2001, kdy jsme dokončovali vyřezávání náletů a hlavně jsme poprvé sázeli nové stromy. Ve výsadbách jsme pokračovali i v listopadu 2002.

V roce 2003 město požádalo o dotaci na výsadbu aleje 55 dubů v úseku od smíchovské trati k Peterkovu mlýnu. Příspěvek z Programu péče o krajinu město získalo, následovalo zaměření cesty a v říjnu 2003 duby vysadila místní školka Arnika. Aby se stromky po suchém roce ujaly, opakovaně je zalévali místní hasiči. Přesto bylo potřeba některé sazenice vyměnit.

Podařilo se dosáhnout obnovy cesty v plné délce. Povrch cesty tvoří tráva, oba úseky bývají rozdupané od koní, takže na kole se po ní odvažují jen otrlí cyklisté. Cesta nabízí zajímavou vycházku volnou krajinou na dosah městské zástavby. Vyšlapaná pěšina svědčí o tom, že je využívána a její obnova měla smysl. V současné době připravuje Středočeský kraj vybudování cyklostezky v trase této cesty.

V roce 2004 byla v obnoveném úseku vyseta tráva a sekání této části pro město Hostivice zajistily Technické služby Hostivice. V roce 2005 město Hostivice zařadilo celou cestu mezi udržované pozemky městské zeleně, což znamená, že Technické služby Hostivice povrch cesty sekají dvakrát ročně v rámci běžné údržby veřejné zeleně. Po vstupních velkých akcích za účasti dobrovolníků se tak podařilo zajistit stálou péči o tuto cestu.

 

Mapa cesty

 

(na podkladu mapy KČT č. 36)

 

Popis: Popis: image022

 

Fotogalerie

 

Historické snímky cesty:

Popis: Popis: image009

Popis: Popis: image020

Úsek od smíchovské trati k Peterkovu mlýnu v roce 1966

Úsek od smíchovské trati k Peterkovu mlýnu na jaře 1980

 

Stav cesty před obnovou:

Popis: Popis: image021

Popis: Popis: image022

Popis: Popis: image023

Nově vzniklá cesta od řepského kláštera
k pražskému okruhu v únoru 2001

Pěší most přes silnici pražského okruhu
v únoru 2001

Úsek od Peterkova mlýna k pražskému okruhu
v únoru 2001

Popis: Popis: image024

Popis: Popis: image028

Popis: Popis: image029

Úsek od Peterkova mlýna k pražskému okruhu
v únoru 2001

Přejezd smíchovské trati v dubnu 2001

Úsek od Hostivice ke smíchovské trati
(nyní prodloužená Sadová ulice) v dubnu 2001

 

Velká brigáda 31. března 2001 – zpřístupňujeme úsek od Peterkova mlýna k pražskému silničnímu okruhu:

Popis: Popis: image031

Popis: Popis: image034

Popis: Popis: image035

Popis: Popis: image036

Popis: Popis: image064

 

Cesta za Peterkovým mlýnem v květnu 2001:

Popis: Popis: image043

Popis: Popis: image068

Popis: Popis: image070

 

Léto 2001:

Popis: Popis: image072

Popis: Popis: image002

Sekání úseku mezi Peterkovým mlýnem a pražským okruhem
27. května 2001

Obnovený úsek mezi Peterkovým mlýnem a pražským okruhem
v srpnu 2001

 

Velká brigáda 3. listopadu 2001 – dokončujeme prořezávání a sázíme nové stromy:

Popis: Popis: image094

Popis: Popis: image095

Popis: Popis: image096

Popis: Popis: image097

Popis: Popis: image098

Popis: Popis: image099

 

Sekání 1. června 2002:

Popis: Popis: image100

Popis: Popis: image101

 

Velká brigáda 2. listopadu – pokračujeme v sázení v úseku za Peterkovým mlýnem:

4Popis: Popis: image102

Popis: Popis: image103

Popis: Popis: image104

 

Cesta v úseku za Peterkovým mlýnem v roce 2003:

Popis: Popis: image105

Popis: Popis: image106

Popis: Popis: image107

29. března 2003

21. června 2003 – po posekání

21. září 2003

 

Cesta v úseku od Hostivice k Peterkovu mlýnu v roce 2003 – vyměření a výsadby:

Popis: Popis: image108

Popis: Popis: image109

Popis: Popis: image110

17. října 2003 – po geodetickém zaměření

29. října 2003 – firma Arnika právě vysázela duby,
ještě chybí ochrana proti okusu

14. prosince 2003 – dokončené výsadby

 

Cesta v úseku za Peterkovým mlýnem 12. dubna 2004:

Popis: Popis: image112

Popis: Popis: image114

Popis: Popis: image116

 

Cesta v úseku od Hostivice k Peterkovu mlýnu v roce 2004 a 2005:

Popis: Popis: image118

Popis: Popis: image120

Popis: Popis: image122

24. dubna 2004

21. dubna 2005

21. dubna 2005

 

Cesta v úseku od Hostivice k Peterkovu mlýnu v roce 2011:

 

  

 

Poslední aktualizace stránky 21. ledna 2012

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Polní cesta do Řep