Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Poutní cesta do Hájku

 

Poutní cesta do Hájku

 

Poutní cesta do Hájku vedla z Prahy od Malovanky přes Hostivici k františkánskému klášteru v Hájku západně od Hostivice, v katastru Červeného Újezda. Vznikla ve 20. letech 18. století a lemovalo ji původně dvacet kaplí, na jejichž stavbu přispěla řada nejvýznamnějších lidí Království českého té doby. Na území Prahy již cesta z velké části zanikla, dochovaly se jen některé kaple, někdy otočené „zády“ k dnešním ulicím. Od Bílé Hory vedla poutní cesta přibližně po nynější karlovarské silnici a v Hostivici se odklonila do Litovic. Až po křižovatku u železniční trati Hostivice – Rudná dnes tvoří cestu silnice, většinou velmi rušné. Za tratí se cesta používala pouze do areálu Osevy, ke zřícené kapli č. 18 zůstala zarostlá a zbývající úsek byl rozorán.

Za této situace se v roce 1998 ujal místní spolek Hostivít obnovy posledních poutních kaplí (č. 19 a 20) u Hájku, kterým kvůli špatnému stavu hrozilo zřícení. Současně s tím začal Hostivít pomýšlet na obnovu zaniklé cesty. Na jaře 1999 se členové našeho oddílu Kajky podíleli na vyřezávání náletů v zarostlém úseku organizovaném Hostivítem. Spolek Hostivít zajistil geodetické vyměření zaniklého úseku a získal dotaci, za kterou nechal vysadit alej 150 lip. O rok později dobrovolný svazek obcí Poutní cesta do Hájku, který tvořilo město Hostivice a obce Jeneč, Chýně a Červený Újezd, vybudoval povrch cesty, bohužel ne v nejlepší kvalitě. Během těchto dvou let se podařilo opravit obě kaple, zásluhu na tom má především sochař pan Turský.

V roce 2003 na dřívější práce navázala naše organizace a zorganizovali jsme důkladný úklid cesty a nejbližšího okolí. Sebraný odpad zaplnil dva velkoobjemové kontejnery, největší díl tvořily laminátové desky z nějaké zrušené zemědělské stavby. Úklid připravil podmínky pro pokračování výsadeb na této cestě. Na podzim firma Arnika pro město Hostivice vysadila dalších 75 lip, tentokrát především v úseku, který byl dříve zarostlý nálety.

V roce 2004 byla obnovená cesta vyznačena jako součást dálkové cyklistické trasy č. 201 Praha – Rakovník. Cesta byla zařazena v roce 2005 mezi udržované plochy městské zeleně, takže od tohoto roku zajišťují Technické služby Hostivice dvakrát ročně její sekání. Na původní společnou iniciativu města a občanských sdružení tak navázalo s průběžnou péčí město jako vlastník pozemků.

Lípy vysazené v roce 1999 měly často olámané terminály, protože stromy jsou v širším okolí jedinými vyvýšenými místy, na která mohou sedat dravci. Proto jsme v květnu 2004 začali provádět výchovné řezy těchto stromů. Toto ošetření bylo dokončeno na jaře 2005. Na této práci se významně podíleli arboristé Klára Petříková a Matyáš Macourek. Obdobně jsme v roce 2009 odstranili původní ochranné pletivo, které již někde zarůstalo do sílících kmenů, a ořezali výmladky od země a arboristé Klára Petříková a Matyáš Macourek provedli výchovný řez v korunách stromů.

 

Mapa cesty

 

(z mapy KČT č. 36, vyznačena červenými tečkami, bez nejvýchodnější části v Praze)

 

Popis: Popis: image007

 

Fotogalerie

 

Poutní kaple a cesta do roku 2001:

Popis: Popis: image026

Popis: Popis: image024

Popis: Popis: image028

Kaple č. 20
růže na pravém sloupku před obarvením

Kaple č. 20
v r. 1999, před opravou

Kaple č. 20
oprava v srpnu 2000

Popis: Popis: image032

Popis: Popis: image030

Popis: Popis: image034

Kaple č. 19
v r. 2000,
před vybudováním cesty

Kaple č. 20
po opravě,
v září 2000

Kaple č. 19
v dubnu 2001,
po vybudování cesty

 

Cesta v květnu 2002 (a lednu 2003):

Popis: Popis: image036

Popis: Popis: image038

Popis: Popis: image040

Popis: Popis: image042

Popis: Popis: image044

Popis: Popis: image046

 

Úklidová brigáda na cestě 29. března 2003:

Popis: Popis: image048

Popis: Popis: image050

Popis: Popis: image052

Popis: Popis: image054

 

Práce v roce 2004:

Popis: Popis: image005

Popis: Popis: image006

Popis: Popis: image008

Brigáda příznivců dopravní komise
v březnu 2004

Výchovný řez starších výsadeb v květnu 2004

 

Brigáda dopravní komise na úklid a úpravu cesty 16. dubna 2005:

Popis: Popis: image009

Popis: Popis: image011

Popis: Popis: image013

 

Výchovný řez stromů v aleji kolem cesty 17. dubna 2005:

Popis: Popis: image015

Popis: Popis: image017

Popis: Popis: image019

 

Samostatná fotogalerie na stránkách Kajek:

Práce v roce 2009

 

Poslední aktualizace stránky 21. ledna 2012

 

Úvod -> Ochrana přírody -> Poutní cesta do Hájku