Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Pozorovatelna -> Pravidelní hosté

 

Ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka

 

Pravidelní hosté

 

Na Litovický rybník pravidelně přilétají, obvykle v období jarního či podzimního tahu, kormorán velký, volavka popelavá, kopřivka obecná, čírka obecná, čírka modrá, kulík říční, pisík obecný, racek chechtavý a ledňáček říční.

 

 

 

Kormorán velký

Foto Jan Svatoš

 

 

 

Volavka popelavá

Foto Jan Svatoš

 

 

 

Čírka modrá

Foto Jan Svatoš

 

 

 

Kulík říční

Foto Jan Svatoš

 

Úvod -> Pozorovatelna -> Pravidelní hosté