Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vycházka s kulturní komisí 2005

 

Vycházka k Hostivickým rybníkům s komisí kultury a sportu 18. června 2005

 

Na podnět komise kultury a sportu města Hostivice jsme v sobotu 18. června 2005 uspořádali společně vycházku k Hostivickým rybníkům. Prošli jsme celou trasu naučné stezky a ukazovali zajímavosti tohoto území. Účastníky nejvíce zaujalo poutavé vyprávění ornitologa Oty Vorla a pozorování ptáků na hladině rybníků dalekohledem.

 

V zářijovém čísle Hostivického měsíčníku o této akci napsal její účastník pan Jaroslav Stehlík:

„Dne 18.6.2005 uspořádala komise kultury a sportu s místní organizací Českého svazu ochránců přírody naučnou vycházku přírodní památkou Hostivické rybníky. Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům, zvláště pak těm, kteří se postarali o odborné výklady o tvorech žijících na našich krásných rybnících a jejich okolí, panu Otu Vorlovi a pí. Mgr. Janě Vojtové (Vodolánové) i panu Ing. Jiřímu Kučerovi, který doplňoval vycházku o historii okolí a místopis. Děkuji! Stálo to za to.“

 

Přestože vycházka nebyla určena k soustavnému pozorování ptáků, vznikl celkem zajímavý seznam pozorovaných druhů, který uvádíme pod obrázky z akce.

 

Fotogalerie:

 

image021 image023 image025

 

image031 image027

 

image029

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Ochrana

Počet kusů

kachna divoká

 

20

lyska černá

 

80

slípka zelenonohá

 

2 + 2 juv

polák velký

 

40 + 8 juv

polák chocholačka

 

20

potápka černokrká

§

12

potápka roháč

§

4 + 2 juv

potápka malá

§

2

labuť velká

 

6 + 6 juv

volavka popelavá

 

1

vrána šedivka

 

2

sojka obecná

 

9

pěnice černohlavá

 

12

pěnice hnědokřídlá

 

5

pěnice pokřovní

 

1

žluva hajní

§§

2

budníček menší

 

7

straka obecná

 

5

kos černý

 

2

drozd zpěvný

 

3

strnad obecný

 

2

vrabec domácí

 

18

vrabec polní

 

4

rehek domácí

 

2

káně lesní

 

2

poštolka obecná

 

3

holub hřivnáč

 

 

hrdlička zahradní

 

 

sýkora modřinka

 

 

sýkora koňadra

 

 

rákosník velký

§§

2

rákosník obecný

 

7

konipas bílý

 

 

jiřička obecná

 

 

bažant obecný

 

 

pěnkava obecná

 

 

kukačka obecná

 

 

juv – mládě

§ – ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§ – silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vycházka s kulturní komisí 2005