Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2018

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 28. dubna 2018

Text: Jiří Kučera

 

Záznamy v ornitologické databázi AVIF dokládají, že na jaře bylo na Hostivických rybnících pozorováno mnoho zajímavých druhů ptáků, například břehule říční, lžičák pestrý, čírka modrá, hvízdák eurasijský, zrzohlávka rudozobá, potápka roháč či čáp černý. Na tyto druhy jsme při vítání ptačího zpěvu neměli štěstí, snad kvůli velmi teplému počasí v předchozích dnech a tím urychlení tahu, přesto jsme si pozorování užili. Napočítali jsme tentokrát bez pořadatelů 28 účastníků, z toho 6 dětí.

Začali jsme jako obvykle u Litovického rybníka. U břehu hnízdily v pravidelném rozestupu lysky černé. Na starých pyramidálních topolech jsme objevili hnízdo holuba hřivnáče a dvě stračí hnízda vedle sebe. V jednom hnízdila straka, ale druhé obsadily poštolky, které jsme sledovali přímo na hnízdě. Z křovin na hrázi se ozývali slavík obecný, pěnice černokřídlá a pěnice pokřovní (ta křičela dost naštvaně, když jsme stáli u křoví, v němž se skrývalo její hnízdo). Na rybníku byly dva páry labutí – jeden hnízdil v zadní části rybníka a samec asi uprostřed rybníka hlídal, aby labutě z druhého páru u Starých Litovic  nepřipluli příliš blízko k jejich hnízdu. Přímo před námi zakroužila volavka popelavá a někteří účastníci viděli i prolétajícího ledňáčka říčního. Od pozorovatelny jsme viděli kromě poláků velkých, poláků chocholaček a kopřivek obecných také potápky černokrké, které jsou pro řadu ornitologů hlavním lákadlem Hostivických rybníků. Mezi potápkami černokrkými byl pak podrobnějším zkoumáním objeven jeden pár potápky malé.

Na Kale jsme viděli kromě jiného pár potápky malé. Loni jsme v lese pozorovali hnízdo krkavce, které bylo letos prázdné. V javořině u Kaly byl zaznamenán lejsek bělokrký. Lesem také proletěla jedna z pozorovaných kání lesních.

Nad Břevským rybníkem přeletěl jeden z pozorovaných konipasů bílých a na hladině jsme nemohli přehlédnout pár potápky černokrké a pár kopřivky obecné. Pouze zde jsme měli štěstí na slípku zelenonohou.

Ze Břví jsme se vrátili pěšinou do Starých Litovic a teprve zde jsme naše pozorování doplnili o další druhy otevřené krajiny nebo zahrad, jako jsou bažant, pěnice hnědokřídlá, strnad obecný či zvonek zelený.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Celkem

Poznámka

Bažant obecný

2

 

Brhlík lesní

3

 

Budníček menší

10

 

Červenka obecná

5

 

Holub domácí

60

 

Holub hřivnáč

28

 

Hrdlička zahradní

12

 

Jiřička obecná

20

 

Kachna divoká

37

Litovický 17, Kala 12, Břevský 8

Káně lesní

4

 

Konipas bílý

2

 

Kopřivka obecná

7

Litovický 5, Břevský 2

Kos černý

25

 

Labuť velká

6

Litovický 4, Břevský 2

Ledňáček říční

1

Litovický

Lejsek bělokrký

1

les u Kaly

Lyska černá

68

Litovický 40, Kala 20, Břevský 8

Pěnice černohlavá

20

 

Pěnice hnědokřídlá

2

 

Pěnice pokřovní

6

 

Pěnkava obecná

26

 

Polák chocholačka

26

Litovický 22, Kala 2, Břevský 2

Polák velký

4

Litovický 4

Poštolka obecná

2

hnízdící – topoly u Litovického rybníka

Potápka černokrká

14

Litovický 12, Břevský 2

Potápka malá

4

Litovický 2, Kala 2

Racek chechtavý

10

 

Rehek zahradní

4

 

Slavík obecný

2

 

Slípka zelenonohá

1

Břevský

Sojka obecná

8

 

Stehlík obecný

3

 

Straka obecná

5

 

Strakapoud velký

10

 

Strnad obecný

2

 

Střízlík obecný

7

 

Sýkora koňadra

30

 

Sýkora modřinka

20

 

Špaček obecný

18

 

Vlaštovka obecná

45

 

Volavka popelavá

12

Litovický 12

Vrabec domácí

13

 

Vrabec polní

17

 

Vrána černá

2

 

Vrána šedá

2

hnízdící u Litovického rybníka

Zvonek zelený

7

 

Žluna zelená

1

 

Počet zaznamenaných jedinců

614

Počet zaznamenaných druhů

47

 

Výsledky mohou být ovlivněny tím, že nebyli zcela systematicky zkoumáni ptáci na hladině Kaly

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2018