Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2017

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 29. dubna 2017

Text: Jiří Kučera

 

Po deštivém týdnu v sobotu 29. dubna nepršelo, občas se objevilo i slunce, ale hlavně ráno foukal nepříjemný vítr. Na tradiční vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků s výkladem ornitologa Oty Vorla tentokrát dorazilo asi 40 lidí, z toho 10 dětí. Někteří se od nás brzy odpojili a vyrazili do tepla, ale mnozí vydrželi až do konce a nepřišli tak o žádné zajímavé pozorování. Při vycházce jsme letos viděli více než 500 ptáků 51 různých druhů. Z vodních ptáků nám neunikla potápka černokrká, pro kterou jsou Hostivické rybníky v poslední době jednou z nejlepších lokalit či pár potápek roháče na Litovickém rybníce. Lžičáky pestré jsme tentokrát viděli hlavně na Břevském rybníce. Na Litovickém rybníce bylo více lysek černých než obvykle a jejich hnízda se sedícími rodiči či s již plovoucími mláďaty jsme nacházeli v pravidelných rozestupech v pobřežních rákosinách. Po několika letech jsme zase u Litovického rybníka slyšeli rákosníka proužkovaného, nad tímto rybníkem nám zazpíval i skřivan polní a kroužil zde moták pochop. Na jednom místě jsme našli hnízdo krkavce velkého a poblíž něj již vzletné mládě. Pod stromem se našla řada zbytků vypadlých z hnízda. „Starému“ krkavci se naše přítomnost nelíbila, kroužil nad námi a hlasitě se ozýval. V lese u Kaly jsme viděli dva druhy, na něž jsme při našich vycházkách ještě neměli štěstí: kromě běžných strakapoudů velkých nám zapózoval i jeden strakapoud prostřední a objevil se i lejsek černohlavý. Při vycházce jsme objevili i několik hnízd. Děti si mohly prohlédnout loňská hnízda kosa černého a asi pěnice a pozorovali jsme přílety strakapoudů velkých, brhlíků lesních i sýkory modřinky.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii – foto J. Kučera

Odkaz na podrobnější fotogalerii – foto I. Konečný

 

Potápky černokrké

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyska černá na hnízdě

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Celkem

Poznámka

Bažant obecný

2

 

Brhlík lesní

9

nalezena nejméně 2 hnízda

Budníček menší

6

 

Červenka obecná

2

 

Drozd zpěvný

13

Holub hřivnáč

14

 

Hrdlička zahradní

15

 

Jiřička obecná

25

 

Kachna divoká

25

 

Káně lesní

2

kroužení nad polem u Kaly

Konipas bílý

3

 

Kos černý

30

 

Krkavec velký

2

1 dospělý a 1 již vzletné mládě u hnízda

Labuť velká

6

2 páry Litovický rybník, 1 pár na Břevský rybník

Lejsek černohlavý

2

v lese u Kaly

Lyska černá

50

řada hnízd, na více z nich mláďata

Lžičák pestrý

15

1 Litovický rybník, 14 Břevský rybník

Moták pochop

2

kroužení nad Litovickým rybníkem

Pěnice černohlavá

7

 

Pěnice pokřovní

1

 

Pěnkava obecná

15

 

Pěvuška modrá

1

jen jednou krátký zpěv v Sádkách

Polák chocholačka

17

 

Polák velký

19

 

Poštolka obecná

2

 

Potápka černokrká

20

Litovický rybník a Břevský rybník

Potápka malá

4

 

Potápka roháč

2

pár Litovický rybník

Racek chechtavý

1

přelet nad Litovickým rybníkem

Rákosník proužkovaný

2

Litovický rybník

Rehek domácí

3

 

Rehek zahradní

1

 

Rorýs obecný

4

 

Skřivan polní

1

nad Litovickým rybníkem

Slípka zelenonohá

3

Litovický rybník

Sojka obecná

18

 

Stehlík obecný

2

 

Straka obecná

8

 

Strakapoud prostřední

1

v lese u Kaly

Strakapoud velký

6

nalezena 2 hnízda

Strnad obecný

6

 

Střízlík obecný

22

Sýkora koňadra

18

Sýkora modřinka

21

Špaček obecný

35

Vlaštovka obecná

25

Vrabec domácí

14

Vrabec polní

8

 

Vrána obecná černá

11

Vrána obecná šedá

3

Zvonek zelený

2

 

Počet zaznamenaných jedinců

526

Počet zaznamenaných druhů

51

 

Výsledky mohou být ovlivněny tím, že nebyli zcela systematicky zkoumáni ptáci na hladině Kaly

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2017