Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2016

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 30. dubna 2016

Text: Jiří Kučera

 

V sobotu 30. dubna proběhla u Hostivických rybníků za účasti asi 40 zájemců další tradiční akce – vítání ptačího zpěvu. S potěšením mohu konstatovat, že jsme letos pozorovali řadu ptačích druhů, které jsme zde vídali v dřívějších letech, ale při posledních výpravách jsme je nezastihli. I letos jsou u Hostivických rybníků potápky černokrké, které v posledních letech hnízdí jen asi na deseti lokalitách v celé ČR, ale po několika letech na Litovickém rybníku opět zahnízdila potápka roháč. Pozorovali jsme kroužícího motáka pochopa. V lese za Litovickým rybníkem i za Břevským rybníkem se ozývala žluva hajní. Ornitolog Ota Vorel dokonce před zahájením vycházky slyšel i krutihlava obecného. Celkem jsme při akci pozorovali 57 ptačích druhů, což je asi o deset víc než obvykle.

 

Fotogalerie:

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Celkem

Poznámka

Bažant obecný

3

 

Brhlík lesní

12

Břehule říční

1

 

Budníček lesní

3

 

Budníček menší

10

Červenka obecná

7

 

Čírka modrá

1

 

Holub domácí

15

 

Holub hřivnáč

20

 

Hrdlička zahradní

12

 

Jiřička obecná

30

 

Kachna divoká

22

Břevský rybník

Káně lesní

2

 

Konipas bílý

2

 

Kopřivka obecná

2

Břevský rybník

Kormorán velký

1

Břevský rybník, mladý

Kos černý

22

 

Krahujec obecný

1

 

Krkavec obecný

1

 

Krutihlav obecný

1

 

Kukačka obecná

1

 

Labuť velká

5

Břevský rybník 2, Kala 1, Litovický rybník 2

Lyska černá

35

Břevský rybník 10, Kala 10, Litovický rybník 15

Moták pochop

4

 

Pěnice černohlavá

17

 

Pěnice pokřovní

3

 

Pěnkava obecná

26

 

Polák chocholačka

6

Litovický rybník

Polák velký

6

 

Poštolka obecná

2

 

Potápka černokrká

16

Břevský rybník 1, Kala 5, Litovický rybník 10

Potápka malá

5

Kala 2, Litovický rybník 3

Potápka roháč

4

Kala 2, Litovický rybník 2

Racek černohlavý

1

Litovický rybník

Racek chechtavý

4

Břevský rybník 2, Litovický rybník 2

Rehek domácí

4

 

Rehek zahradní

3

 

Rorýs obecný

8

 

Skřivan obecný

2

v polích za Břevským rybníkem k zástavbě Hostivice-jih

Slavík obecný

2

 

Slípka zelenonohá

3

 

Stehlík obecný

12

Strakapoud velký

9

Strnad obecný

9

Střízlík obecný

7

Sýkora koňadra

14

Sýkora modřinka

12

Šoupálek krátkoprstý

2

 

Špaček obecný

27

Vlaštovka obecná

25

Volavka bílá

1

Chobot

Volavka popelavá

1

Břevský rybník

Vrabec domácí

30

Vrána obecná šedá

5

 

Zvonek zelený

9

Zvonohlík zahradní

6

 

Žluva hajní

2

u Břevského rybníka 1, u Litovického rybníka 1

Počet zaznamenaných jedinců

496

Počet zaznamenaných druhů

57

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2016