Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2015

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 26. dubna 2015

Text: Jiří Kučera

 

Tradiční ornitologická akce, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody Hostivice společně s Českou společností ornitologickou, se letos uskutečnila v neděli 26. dubna. Ani dešťové přeháňky neodradily přes 30 zájemců o ptactvo, z nichž asi třetinu tvořily děti. Vycházka byla tentokrát zaměřena na ptáka roku 2015 – potápku černokrkou. Tento druh v České republice významně ubývá, v loňském roce bylo prokázáno hnízdění je na osmi lokalitách – a Litovický rybník patří mezi ně. Týden před vítáním ptačího zpěvu proběhla u Litovického rybníka tisková konference České společnosti ornitologické k ptákovi roku a k měření průhlednosti vody, při které ornitologové napočítali na Litovickém rybníce dokonce 41 potápek černokrkých. Při vítání ptačího zpěvu se nám potápky černokrké ukázaly poměrně zblízka, dalekohledem si je mohl každý pořádně prohlédnout. Hlavní průvodce Ota Vorel ukázal i hnízdění lysky (viděli jsme několik soubojů, protože v době hnízdění si lyska pečlivě hlídá okolí svého hnízda a vyhání nejen jiné lysky, ale i potápky černokrké a další ptáky), v pyramidálních topolech na břehu jsme viděli hnízdění holubů hřivnáčů a před opuštěním rybníka jsme si ještě mohli nádherně prohlédnout potápku roháče.

Ota Vorel nás vedl na Břevský rybník, kde ráno před vycházkou objevil pozoruhodné množství druhů. Je to milé překvapení, protože v minulých letech se ptákům kvalita vody v Břevském rybníce nelíbila. Viděli jsme například lžičáky pestré, čírky modré (Ota Vorel ráno viděl i čírku obecnou, ale při akci jsme na ni neměli štěstí), kopřivky obecné, potápku malou, poláky chocholačky i poláky velké. Lyska vyhnala z rákosí jinak celkem skrytě žijící slípku zelenonohou, takže jsme ji krásně viděli. Protože zrovna přestalo pršet, mohli jsme si ptáky ukázat nejen v dalekohledech, ale i v knížkách. Pořádně jsme nahlédli do hnízda labutě, která hnízdí hned pod hrází rybníka.

Naše další cesta vedla na Kalu. Chvilku se zdálo, že je hladina pustá, ale postupně jsme objevili většinu vodních ptáků, kteří byli k vidění i na ostatních rybnících.

Vycházka skončila opět u Litovického rybníka. Z pozorovatelny jsme sledovali potápky černokrké i druhého roháče. Neužívali jsme si jen pozorování ptáků. V rákosí pod pozorovatelnou se nám předvedla i ondatra pižmová…

Letošní vítání ptačího zpěvu se i přes typicky májové počasí vydařilo. Za výklad děkuji osvědčenému Otovi Vorlovi.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Celkem

Litovický rybník

Rybník Kala

Břevský rybník

Bažant obecný

1

 

 

 

Brhlík lesní

12

Budníček menší

4

Čírka modrá

17

9

2

6

Čírka obecná

1

1

Drozd zpěvný

5

Holub hřivnáč

16

Hrdlička zahradní

8

Jiřička obecná

26

Kachna divoká

40

18

9

13

Konipas bílý

7

Kopřivka obecná

4

2

0

2

Kos černý

22

Krutihlav obecný

1

Labuť velká

6

2

2

2

Lyska černá

72

40

10

22

Lžičák pestrý

12

0

5

7

Pěnice černohlavá

11

Pěnkava obecná

20

Polák chocholačka

18

6

4

8

Polák velký

10

0

3

7

Poštolka obecná

4

Potápka černokrká

20

16

2

2

Potápka malá

7

3

1

3

Potápka roháč

2

2

0

0

Racek chechtavý

2

2

0

0

Rehek domácí

7

Rehek zahradní

3

Slípka zelenonohá

6

3

1

2

Sojka obecná

7

Stehlík obecný

5

Straka obecná

3

Strakapoud velký

6

Strnad obecný

4

Střízlík obecný

14

Sýkora koňadra

27

Sýkora modřinka

12

Špaček obecný

40

Vlaštovka obecná

37

Volavka popelavá

2

2

0

0

Vrabec domácí

30

Vrabec polní

12

Vrána obecná černá

12

Zvonek zelený

12

Počet zaznamenaných jedinců

587

Počet zaznamenaných druhů

44

 

Potápka černokrká

 

Slípka zelenonohá

 

Lyska černá na hnízdě

 

Labuť velká na hnízdě

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2015