Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2013

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 4. května 2013

Text: Jiří Kučera

 

Český svaz ochránců přírody Hostivice ve spolupráci s Českou společností ornitologickou uspořádal v sobotu 4. května 2013 tradiční, již 10. vítání ptačího zpěvu v Hostivici. Tentokrát se na akci vypravilo opravdu hodně posluchačů, nejméně 40, kteří i přes občasný slabý déšť měli co poslouchat a pozorovat. Začali jsme ve Višňovce a v zeleni nad Jenečkem, kolem bývalé střelnice, kde jsme si užívali zpěv slavíka obecného. Někteří účastníci měli štěstí, že slyšeli i cvrčilku zelenou či viděli ťuhýka obecného. Potom už jsme se přesunuli k Hostivickým rybníkům. Na Litovickém rybníce jsme viděli ze zajímavějších druhů nejen obvyklé potápky roháče a potápky černokrké, ale i skupinku 10 vzácnějších kachen lžičáků pestrých a 1 kopřivku obecnou. Překvapivě málo zde bylo rákosníků. Kromě racků chechtavých, kteří se připravovali na hnízdění (ale nakonec nejspíš nezahnízdili), se zde objevil i větší racek bělohlavý. Na dvou místech se ozývala žluva hajní; hnízdí zde pravidelně. Při cestě kolem Chobotu jsme zaslechli i hlas ledňáčka říčního, který se u rybníků objevuje častěji. Na Kale jsme pozorování běžných kachen doplnili o poláka chocholačku, který se zrovna nevyskytoval na Litovickém rybníku. I zde jsme viděli potápku roháče. Celkem jsme na naší vycházce zaznamenali 58 druhů ptáků. Za vedení akce děkuji osvědčenému a skvělému ornitologovi Otu Vorlovi.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Brhlík lesní

2

Budníček menší

1

Čírka obecná

6

Havran polní

1

Holub domácí

40

Holub hřivnáč

2

Chřástal vodní

1

Kachna divoká

134

Kormorán velký

7

Kos černý

2

Krahujec obecný

1

Labuť velká

4

Ledňáček říční

4

Lyska černá

15

Lžičák pestrý

5

Pěnkava obecná

10

Polák chocholačka

3

Potápka malá

9

Potápka roháč

8

Racek chechtavý

4

Rehek domácí

3

Slípka zelenonohá

5

Sojka obecná

26

Straka obecná

2

Strakapoud velký

1

Sýkora koňadra

4

Sýkora modřinka

3

Špaček obecný

7

Volavka popelavá

9

Vrabec polní

4

Vrána obecná černá

2

Žluna zelená

1

Celkem 32 druhů

326

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2013