Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2012

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 5. května 2012

Text: Jiří Kučera

 

Vítání ptačího zpěvu” jsou jarní ornitologické vycházky, které každoročně pořádá Česká společnost ornitologická. V Hostivici uspořádal Český svaz ochránců přírody Hostivice ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vítání ptačího zpěvu v sobotu 5. května od 6 hodin ráno. I přes časnou hodinu se sešlo 19 dospělých a 7 dětí, další účastníci se připojovali cestou. Český rozhlas připravil z této akce vstup do ranního vysílání Radiožurnálu a reportáž.

O odborný výklad se postaral jako obvykle ornitolog Ota Vorel. Kromě představení slyšených a viděných ptáků doporučil účastníkům, jak vybrat vhodný dalekohled a které knihy o ptácích si pořídit. Z hráze Litovického rybníka jsme tentokrát prošli přes staré Litovice a Sádky, kde zpívaly žluvy hajní, na Břve a na Břevském rybníku jsme viděli volavku popelavou. Přes Kalu jsme pokračovali k Litovickému rybníku, který hostil nejvíce druhů vodních ptáků. U rybníka už nás čekal kroužkovatel Jindřich Sedláček, kterému se podařilo chytit a ukázat účastníkům kosy černé, budníčka menšího a mlynaříka dlouhoocasého. Budníček menší byl okroužkován před rokem při vítání ptačího zpěvu na stejném místě, rovněž mlynařík měl kroužek, takže se dozvíme, odkud do Hostivice přilétl. Celkem jsme během vycházky viděli nebo slyšeli 39 ptačích druhů. Škoda, že jsme již neviděli lžičáky pestré, kteří byli při letošním jarním tahu pozorováni na Litovickém rybníku ve větším počtu.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Řád

Druh

Ochrana

Počet

Poznámka

Potápky

Potápka roháč

§

2

Pár na Litovickém rybníku

Potápka černokrká

§

8

4 páry na Litovickém rybníku

Potápka malá

§

4

Na Litovickém rybníku

Veslonozí

Volavka popelavá

 

1

Na Břevském rybníku

Vrubozobí

Kachna divoká

 

10

 

Polák chocholačka

 

1

 

Polák velký

 

6

 

Labuť velká

 

4

 

Dravci

Krahujec obecný

§§

1

 

Krátkokřídlí

Lyska černá

 

23

 

Slípka zelenonohá

 

1

Na Litovickém rybníku

Měkkozobí

Holub hřivnáč

 

10

 

Hrdlička zahradní

 

9

 

Šplhavci

Strakapoud velký

 

4

 

Kukačky

Kukačka obecná

 

1

 

Pěvci

Vlaštovka obecná

§

4

 

Jiřička obecná

 

10

 

Konipas obecný

 

6

 

Rákosník obecný

 

5

 

Pěnice černohlavá

 

8

 

Budníček menší

 

7

1 okroužkovaný

Rehek domácí

 

6

 

Červenka obecná

 

2

 

Kos černý

 

12

3 kroužkováni

Šoupálek krátkoprstý

 

1

 

Sýkora koňadra

 

8

 

Vrabec domácí

 

15

 

Mlynařík dlouhoocasý

 

1

Okroužkovaný

Brhlík lesní

 

2

 

Zvonek zelený

 

7

 

Stehlík obecný

 

1

 

Pěnkava obecná

 

1

 

Strnad obecný

 

5

 

Skřivan polní

 

1

 

Žluva hajní

§§

3

V Sádkách

Sojka obecná

 

3

 

Špaček obecný

 

25

 

Straka obecná

 

3

 

Vrána obecná černá

 

6

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2012