Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2011

 

Vítání ptačího zpěvu ve Višňovce a u Hostivických rybníků 7. a 20. května 2011

Text: Jana Vojtová

 

Označení „Vítání ptačího zpěvu” patří jarním ornitologickým vycházkám, které každoročně pořádá Česká společnost ornitologická a jejímž hlavním smyslem je přiblížit laické veřejnosti „ptačí sousedy” v blízkém okolí. V Hostivici byly ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody uspořádány dvě vycházky.

První v sobotu 7. května od 7 hodin ráno pro širokou veřejnost a druhá v pátek 20. května od 9:30 hodin pro rodiče a jejich malé děti.

Na první brzkou ranní vycházku si přivstalo celkem 18 dospělých a 6 dětí, o odborný výklad se staral pan Ota Vorel. Sraz vycházky byl tentokrát netradičně před hostivickým nádražím, odtud jsme šli do blízkého třešňového sadu historicky nazývaného „Višňovka” a pak přes obec k Litovickému rybníku, kde nás očekával kroužkovatel Jindřich Sedláček. Cestou do Višňovky jsme poslouchali zpěv např. stehlíka obecného a rehka zahradního a pozorovali krahujce obecného. Ve Višňovce nás přivítal táhlý cvrčivý zpěv cvrčilky zelené, který připomíná hlas kobylky zelené (ta se v tuto dobu ještě neozývá, takže záměna není možná). Na nahrávku slavičího zpěvu se nám podařilo přimět ke zpěvu zde hnízdícího slavíka, který dokonce opustil svůj úkryt v křoví, aby se podíval, kdeže je jeho potenciální sok. Cestou přes obec k Litovickému rybníku jsme poslouchali a pozorovali druhy, které jsou časté v zástavbě či přilehlých parcích a zahradách např. rorýse a vlaštovky, zvonohlíky a zvonky. U Litovického rybníka nám velkou radost udělala přítomnost tří ohrožených druhů potápek: jednoho páru potápek roháčů, několika párů potápek černokrkých a potápek malých. Velkým zpestřením vycházky zde byla také ukázka odchytu a kroužkování pěvců. Z blízka jsme si tak mohli prohlédnout slavíka, pěnici černohlavou, kosa, drozda, sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, pěnkavu, budníčka menšího a červenku obecnou. Od Litovického rybníka jsme se vydali k rybníku Kala a dále na Břve a přes Sádky zpět do Litovic, kde jsme kolem poledne vycházku ukončili. Celkem jsme během ní zaznamenali 45 ptačích druhů.

Druhá vycházka pro rodiče a jejich děti vedla „jen” po hrázi Litovického rybníka a zúčastnilo se jí celkem 17 dospělých a 18 dětí. Odborný výklad byl určen hlavně pro rodiče, pro děti bylo na závěr vycházky připraveno zpívání a hraní pod vedením hudebnice Ludmily Spoustové. Cestou po hrázi jsme pozorovali např. potápivé kachny poláka velkého či poláka chocholačku, ukázali si potápku roháče a potápku černokrkou a připomněli si, že labutím ani kachnám nesvědčí „rohlíková dieta”. Místo ní jim můžeme nabídnout např. obyčejnou travičku nebo naklíčené obilí. Během naší krátké výpravy jsme nezapomněli ani na ptačí hlasy a učili jsme se rozeznávat zpěv např. rákosníka obecného a slavíka obecného. Po odborné části vycházky následovalo zpívání a hraní pro děti i rodiče. Děti např. zpívaly, resp. se překřikovaly hlasy různých ptáčků, tak jak je slyšel a zapsal František Halas (např. rrošták – pěnkava, dé na pivo, Ivo – žluva hajní atd.), zpívaly „ornitologické” písničky (např. Žežulička, Čížeček, Vlaštovičky apod.) a hráli „Na křepeličku”.

Věřím, že se obě vycházky líbily. V Hostivici je stále co pozorovat a objevovat. Díky pestré mozaice rybníků, lesů, polí, sadů, ale také i křovin, rumišť a remízů je u nás relativně dost ptačích druhů a to i takových, které z jiných kulturních oblastí již téměř vymizely. Podrobný výčet všech druhů zaznamenaných na obou vycházkách je uvedený v tabulce níže.

 

Fotogalerie:

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Řád

Druh

Ochrana

Potápky

Potápka roháč

§

Potápka černokrká

§

Potápka malá

§

Veslonozí

Volavka popelavá

 

Vrubozobí

Kachna divoká

 

Polák chocholačka

 

Polák velký

 

Labuť velká (pár plus 7 mláďat)

 

Dravci

Moták pochop

§

Krahujec obecný

§§

Poštolka obecná

 

Hrabaví

Bažant obecný

 

Krátkokřídlí

Lyska černá

 

Slípka zelenonohá

 

Měkkozobí

Holub domácí

 

Holub hřivnáč

 

Hrdlička zahradní

 

Šplhavci

Strakapoud velký

 

Žluna zelená

 

Kukačky

Kukačka obecná

 

Svišťouni

Rorýs obecný

§

Pěvci

Vlaštovka obecná

§

Jiřička obecná

 

Konipas obecný

 

Cvrčilka zelená

 

Rákosník obecný

 

Pěnice černohlavá

 

Pěnice slavíková

 

Pěnice pokřovní

 

Budníček větší

 

Budníček menší

 

Rehek zahradní

 

Rehek domácí

 

Červenka obecná

 

Slavík obecný

§

Drozd zpěvný

 

Kos černý

 

Sýkora modřinka

 

Sýkora koňadra

 

Vrabec domácí

 

Vrabec polní

 

Mlynařík dlouhoocasý

 

Brhlík lesní

 

Zvonek zelený

 

Stehlík obecný

 

Žluva hajní

§§

Sojka obecná

 

Špaček obecný

 

Straka obecná

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2011