Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2010

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 1. května 2010

Text: Jana Vojtová

 

Pod názvem Vítání ptačího zpěvu se skrývají ornitologické vycházky spojené s odborným výkladem, které probíhají pravidelně každý rok na jaře po celé České republice. Hlavním organizátorem vycházek je Česká společnost ornitologická (ČSO). ČSO je nevládní organizace zabývající se výzkumem a ochranou ptactva a jeho prostředí. Sdružuje odborníky i laiky, příznivce pozorování ptactva a milovníky přírody.

Ve spolupráci s místní skupinou Českého svazu ochránců přírody proběhlo Vítání ptačího zpěvu u hostivických rybníků v sobotu 1. května 2010. Přestože byl sraz už v 7 hodin ráno, zájem byl velký, přišlo celkem 19 dospělých a 2 děti. Odborný výklad zajišťovali pánové Ota Vorel a Pavel Bergmann.

Vycházka začala u Litovického rybníka, na jehož hladině jsme pozorovali labuť velkou, lysky černé, kachny divoké a potápivé kachny poláky chocholačky. Kromě těchto druhů jsme zde viděli párek ohrožených potápek černokrkých a z rákosiny slyšeli hlas potápky malé, křik slípky zelenonohé a zpěv rákosníka obecného. Cestou lesem směrem k rybníku Kala jsme zaznamenali také řadu lesních druhů pěvců. Krásně melancholicky zde zpívala červenka obecná a svůj zpěv nám předvedli i všechny druhy u nás žijících budníčků: budníček menší, budníček větší i budníček lesní. Budníčci jsou drobní ptáčci olivové barvy, kteří jsou podle vzhledu od sebe velmi špatně rozlišitelní, ale dobře se poznají právě podle zpěvu. Vedle budníčků nás svým krásným libozvučným zpěvem často provázela také pěnice černohlavá. V porovnání s jejím zpěvem byla sojčí písnička, kterou jsme také uslyšeli, příliš krákoravá a jednotvárná. Z dalších ptačích druhů jsme viděli např. volavku popelavou v letu s typicky esovitě prohnutým krkem a ohroženého dravce motáka pochopa nad rákosinou Chobot. U rybníka Kaly jsme zase pozorovali brhlíka lesního u hnízdní dutiny a u Břevského rybníka silně ohrožený druh bahňáka vodouše kropenatého. Na Břvích jsme také obdivovali krásně vybarvený párek žlun zelených, který poskakoval v pampeliškách a hledal svou hlavní potravu: mravence a jejich kukly. Dále nad polem cestou do Litovic prozpěvoval svoje veselé trylky skřivan polní a na křoví u cesty vysedával strnad obecný, který se ozýval se svým typickým hlasem: „ci ci ci ci cíí”. V lese v Sádkách jsme slyšeli také např. zpěv šoupálka krátkoprstého a v Litovicích pozorovali holuba hřivnáče na hnízdě. U Litovického rybníka naše ornitologická výprava skončila. Zaznamenali jsme během ní celkem 44 ptačích druhů.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2010