Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2009

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 23. května 2009

Text: Jiří Kučera

 

V sobotu 23. května se konalo tradiční ranní vítání ptačího zpěvu, i když tentokrát až od 7. hodiny. Dvacítka účastníků prošla trasu naučné stezky a poté jsme se vrátili zpět do Litovic. Hned z hráze Litovického rybníka jsme viděli mláďata lysky černé, kachny divoké i labutě velké. U kaberny nám z porostů pod hrází zazpíval slavík obecný. Z rákosin se ozývali rákosníci. Na Kale jsme viděli jednu volavku popelavou. Za Břevskou rákosinou jsme pozorovali motáka pochopa a na více místech byla slyšet žluva hajní. Největší překvapení nám ale tentokrát nachystal Břevský rybník, nad kterým jsme viděli tři rybáky černé. Tento pták je chráněn jako kriticky ohrožený druh a ve stejné kategorii je zařazen i v červené knize. U Hostivických rybníků jsme ho v poslední době neviděli, k dispozici jsou pouze záznamy Miroslava Dundra, který pozoroval rybáky černé na tahu v letech 1981 až 1983 – nejvíce jich bylo 17. května 1982 na Litovickém rybníce, a to dokonce 25 kusů. V květnu 1997 ho pak pozoroval Petr Vlasák na tahu na rybníku Strnad.

Pro úplnost uvádím přehled všech pozorovaných druhů: bažant obecný, brhlík lesní, budníček menší, červenka obecná, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, kachna divoká, káně lesní, konipas bílý, kos černý, kukačka obecná, labuť velká, lyska černá, moták pochop, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnkava obecná, polák velký, poštolka obecná, rákosník proužkovaný, rehek domácí, rehek zahradní, rorýs obecný, slavík obecný, sojka obecná, straka obecná, strakapoud velký, strnad obecný, střízlík obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, špaček obecný, vlaštovka obecná, volavka popelavá, vrabec domácí, vrána obecná, zvonek zelený, žluva hajní. Kvůli nepříznivým změnám kvality vody bohužel zcela zmizely dříve běžné potápky.

Za poutavý výklad a odborné vedení celé vycházky děkuji Otu Vorlovi z České společnosti ornitologické.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

bažant obecný

moták pochop

strakapoud velký

brhlík lesní

pěnice černohlavá

strnad obecný

budníček menší

pěnice pokřovní

střízlík obecný

červenka obecná

pěnkava obecná

sýkora koňadra

holub hřivnáč

polák velký

sýkora modřinka

hrdlička zahradní

poštolka obecná

špaček obecný

kachna divoká

rákosník proužkovaný

vlaštovka obecná

káně lesní

rehek domácí

volavka popelavá

konipas bílý

rehek zahradní

vrabec domácí

kos černý

rorýs obecný

vrána obecná

kukačka obecná

slavík obecný

zvonek zelený

labuť velká

sojka obecná

žluva hajní

lyska černá

straka obecná

 

 

Celkem 38 druhů

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2009