Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2008

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 3. a 6. května 2008

Text: Jana Vojtová

 

Pod názvem „Vítání ptačího zpěvu“ se skrývá jarní ornitologická akce, jejímž cílem je přiblížit laické veřejnosti „ptačí sousedy“ v blízkém okolí. Obvykle se jedná o velmi brzkou ranní vycházku, a to z toho důvodu, aby si všichni zúčastnění mohli plně vychutnat koncert nejrůznějších ptačích hlasů. Taková vycházka proběhla v sobotu 3. května od 6 hodin ráno a přivstalo si na ni celkem 18 lidí, z toho 5 dětí. Kromě této ranní vycházky jsme 6. května pořádali rovněž vycházku „dopolední“, jež byla určena především pro maminky s malými dětmi a přišlo na ni 7 maminek s dětmi a 1 tatínek.

Ranní vycházka začala u Litovického rybníka, na jehož hladině jsme pozorovali dva samce čírky modré ve svatebním šatě. O ornitologický výklad se staral jako obvykle pan Ota Vorel z České společnosti ornitologické, který hned zpočátku zpestřil své povídání demonstrací loňského hnízda rákosníka, jež před zraky přítomných vytáhl z blízké rákosiny. Vycházka pokračovala přes Litovice do Sádek, kde jsme slyšeli volání žluny zelené a poslouchali zpěv např. slavíka obecného, drozda zpěvného, pěnkavy obecné, pěnice černohlavé, budníčka menšího a sýkory koňadry. Cestou na Břve jsme viděli přelétávat dva motáky pochopy a slyšeli zpívat např. strnada obecného, skřivana obecného a rehka domácího i rehka zahradního. Nad Břevským rybníkem jsme mezi poletujícími vlaštovkami a jiřičkami našli i jednu břehuli říční. V Břevské rákosině se ozýval flétnovitý hlas žluvy hajní a u přepadu z Kaly jsme pozorovali pisíka obecného. Na Kale bylo několik potápivých kachen poláků velkých a párek potápek černokrkých. U Chobotu jsme vyplašili volavku popelavou a z rákosiny na břehu Litovického rybníka jsme slyšeli rákosníka obecného, potápku malou a slípku zelenonohou. Na hladině jsme pozorovali párek čírek modrých, poláky chocholačky a byli jsme svědky námluv potápek roháčů. U Litovického rybníka několikahodinová vycházka končila, celkem bylo během ní pozorováno 54 ptačích druhů.

Na rozdíl od výše popsané vycházky byla vycházka určená pro maminky s dětmi „skromnější“ a vedla pouze po hrázi Litovického rybníka. Přesto jsme na ní viděli či slyšeli celkem 22 ptačích druhů. U severního břehu jsme našli 3 hnízda lysky černé a na pyramidálních topolech zase několik hnízd straky obecné. V blízkosti topolů kroužila poštolka obecná a je velmi pravděpodobné, že v některém starém stračím hnízdě zahnízdila, protože si ho sama postavit neumí. Na hladině rybníka jsme pozorovali labuť velkou, kachny divoké neboli březňačky a v jižní části rybníka poláky velké. Z topolů kanadských se ozývaly skřípavé hlasy špačků obecných, kteří zde s oblibou hnízdí v hojných dutinách. Z křovin se často ozýval líbezný zpěv pěnice černohlavé a také se nám předvedl slavík obecný se svým typickým tlukotem „ťoťoťoťo“. Provázelo nás rovněž několik sýkor koňader, které na sebe upozorňovaly hlasitým zpěvem „cici-bé cicibé“. Z křoví na nás také na chvilku vykouknul hezký ptáček s červenou náprsenkou červenka obecná. Maminkám se velmi líbil nepřehlédnutelný holub hřivnáč, a to především proto, že dostatečně dlouho pózoval na větvi. Směrem od březového hájku pod rybníkem se ozýval bažant obecný a vytrvale na nás pokřikoval budníček menší svým charakteristickým hlasem „cilp-calp-cilp-calp“. U rákosiny jsme poslouchali rákosníka obecného a slyšeli hlas potápky malé. Ve Stromečkách zpívala pěnkava obecná, kos černý a ozvala se také např. žluna zelená. Poté, co jsme došli na konec hráze, „odborná“ část vycházky skončila, maminky si zasoutěžily v poznávání ptačích druhů a pod vedením hudebnice Ludmily Spoustové jsme si společně s dětmi zazpívali známé i méně známé písničky o ptáčcích. Dětem se tato část velmi líbila, zpěv doprovázely chrastěním na nejrůznější druhy hrkadel a velmi zpozorněly, když se ozval doprovodný zvuk flétny.

Myslím, že není troufalé napsat, že obě vycházky byly úspěšné a že se líbily. Za pořádající organizace Český svaz ochránců přírody Hostivice a Českou společnost ornitologickou vám přeji mnoho dalších ornitologických zážitků.

 

Fotogalerie:

 

Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image006.jpg Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image004.jpg

Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image005.jpg Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image008.jpg

Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image009.jpg Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacizpev_soubory\image007.jpg

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

čírka modrá

vrána obecná

polák velký

sýkora koňadra

rehek zahradní

potápka černokrká

rákosník zpěvný

vrabec domácí

brhlík lesní

hrdlička zahradní

rehek domácí

volavka popelavá

pěnkava obecná

rorýs obecný

kormorán

kos černý

labuť velká

slípka zelenonohá

kachna divoká

vlaštovka obecná

potápka roháč

žluna zelená

jiřička obecná

polák chocholačka

zvonek zelený

břehule říční

pěnice hnědokřídlá

slavík obecný

zvonohlík zahradní

kukačka obecná

drozd zpěvný

holub hřivnáč

budníček větší

budníček menší

konipas bílý

rákosník obecný

bažant obecný

žluva hajní

budníček lesní

racek chechtavý

střízlík obecný

potápka malá

pěnice černohlavá

strakapoud velký

mlynařík dlouhoocasý

moták pochop

sýkora modřinka

káně lesní

strnad obecný

sojka obecná

špaček obecný

skřivan polní

pisík obecný

poštolka obecná

 

Celkem 54 druhů

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2008