Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2005

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 14. května 2005

Text: Jiří Kučera

 

V sobotu 14. května uspořádal ČSOP Hostivice v úzké spolupráci s Českou společností ornitologickou již druhé vítání ptačího zpěvu u hostivických rybníků. I přes brzkou hodinu (5:30) se na srazu na hrázi Litovického rybníka sešlo kromě pořadatelů 13 zájemců o místní ptactvo.

Poslechli jsme si zpívající špačky, kteří hnízdí v topolech na hrázi rybníka, a pak už jsme se pozorně věnovali ptákům na vodní hladině. Viděli jsme potápku roháče, potápku černokrkou, jednu potápku malou, poláka velkého, poláka chocholačku, kopřivku obecnou a samozřejmě kachnu divokou, lysku černou a labuť velkou. Na stromech na protějším břehu seděli čtyři kormoráni velcí, které jsme později viděli kroužit nad Litovicemi. V jedné chvíli také nad rybníkem zakroužil pár motáka pochopa.

Ve Stromečkách k nim přibyly hlasy lesních ptáků – brhlíka lesního, sýkory koňadry i modřinky a dalších. Cestou kolem rybníka jsme pak poslouchali i hlasité pěnice černohlavé či rákosníka obecného. Po upozornění jedné účastnice jsme na cestě našli kachní vajíčko s vybraným obsahem.

Na hladině Kaly se nechali vidět z hráze polák velký i chocholačka, kachna divoká, lyska černá a potápka roháč. I zde nad rákosinou kroužil pár motáka pochopa.

Břevský rybník nebyl tak bohatě osídlen vodními ptáky, ale viděli jsme jednoho na našich rybnících méně častého bahňáka – pisíka obecného. Prolétl od přepadu a pak se procházel u břehu před rozpadající se budovou bývalých šaten. Jedna labuť velká zde zahnízdila v rákosí přímo u hlavní silnice ta, že jí zvědaví pozorovatelé vidí přímo do hnízda. Nad tímto rybníkem i jinde poletovali rorýsi obecní.

V Břevské rákosině jsme toužili po zpěvu strnada rákosního. Zřejmě se ozval, ale pouze krátce a slabě, takže ho nebylo možné prokázat a nepočítáme ho ani mezi zaznamenané druhy. V rákosině se vyskytují dva páry motáka pochopa, jeden pár jsme sledovali zřejmě při stavbě hnízda.

Dále jsme pokračovali ze Břvů cestou do starých Litovic. Loni jsme zde pozorovali ťuhýka obecného a poslouchali cvrčilku zelenou. Oba tyto zážitky jsme si zopakovali, navíc jsme slyšeli pěnici hnědokřídlou a další druhy otevřené krajiny.

I při průchodu starými Litovicemi jsme si užili nové druhy – zvonka zeleného, zvonohlíka zahradního (seděl na akátu v ulici K Rybníku) a další. Zde jsme ornitologickou výpravu kolem 10. hodiny ukončili.

Celkem jsme během akce pozorovali 47 druhů ptáků, jejich seznam včetně odhadu počtů (u menšího počtu přesné údaje) uvádíme níže. Devět druhů je chráněno podle zákona jako ohrožené, jeden (pisík) jako silně ohrožený.

Většina účastníků vydržela až do závěru vycházky. Věřím, že se jim líbila a byli spokojeni i s množstvím pozorovaných druhů. Poděkování za úspěch akce zaslouží především ornitolog Ota Vorel, který ptáky nejen ukazoval a určoval, ale výklad doplnil i řadou svých příhod s pozorovanými druhy.

 

Fotogalerie:

 

Labuť velká na hnízdě na Břevském rybníku

 

Popis: Popis: Popis: image005 Popis: Popis: Popis: image007 Popis: Popis: Popis: image009

 

Popis: Popis: Popis: image011 Popis: Popis: Popis: image013 Popis: Popis: Popis: image015

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Poř. č.

Druh

Ochrana

Počet

Poznámka

1

bažant obecný

 

cca 10

 

2

brhlík lesní

 

cca 5

 

3

budníček menší

 

cca 20

 

4

cvrčilka zelená

 

1

v Sádkách (za starými Litovicemi)

5

drozd zpěvný

 

1

mezi Chobotem a Litovickým rybníkem

6

holub hřivnáč

 

cca 8

 

7

hrdlička zahradní

 

cca 10

 

8

jiřička obecná

 

5

 

9

kachna divoká

 

cca 30

 

10

káně lesní

 

3

 

11

konipas bílý

 

4

jeden na Litovickém rybníce, ostatní na Břevském

12

kopřivka obecná

§

3

na Litovickém rybníce

13

kormorán velký

§

4

na Litovickém rybníce

14

kos černý

 

cca 30

 

15

kukačka obecná

 

2

 

16

labuť velká

 

6

po jednom páru na každém rybníce

17

lyska černá

 

cca 45

asi 15 hnízd

18

moták pochop

§

8

jeden pár nad Litovickým rybníkem, 1 nad Kalou a dva v Břevské rákosině

19

pěnice černohlavá

 

cca 40

 

20

pěnice hnědokřídlá

 

cca 5

v Sádkách (za starými Litovicemi)

21

pěnkava obecná

 

cca 15

 

22

pisík obecný

§§

1

Břevský rybník

23

polák chocholačka

 

cca 10

 

24

polák velký

 

cca 15

 

25

potápka černokrká

§

6

tři páry na Litovickém rybníce

26

potápka malá

§

1

na Litovickém rybníce

27

potápka roháč

§

4

tři na Litovickém rybníce, jedna na Kale

28

racek chechtavý

 

cca 10

 

29

rákosník obecný

 

cca 20

 

30

rehek domácí

 

cca 7

 

31

rorýs obecný

§

cca 20

 

32

sojka obecná

 

cca 15

 

33

stehlík obecný

 

4

 

34

straka obecná

 

cca 15

 

35

strakapoud velký

 

8

 

36

strnad obecný

 

cca 5

 

37

střízlík obecný

 

cca 10

 

38

sýkora koňadra

 

cca 15

 

39

sýkora modřinka

 

cca 15

 

40

špaček obecný

 

cca 70

 

41

ťuhýk obecný

§

1

v keřích mezi Břvemi a starými Litovicemi

42

vlaštovka obecná

§

8

 

43

vrabec domácí

 

cca 25

 

44

vrabec polní

 

cca 10

 

45

vrána obecná šedá

 

2

mezi Břvemi a starými Litovicemi

46

zvonek zelený

 

cca 10

ve starých Litovicích

47

zvonohlík zahradní

 

1

akát v ulici K Rybníku

 

§ - ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§ - silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2005