Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2004

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků 21. a 22. května 2004

Text: Ota Vorel, Česká společnost ornitologická

 

Ve dnech 21. a 22. května 2004 proběhla u hostivických rybníků ornitologická akce „Vítání ptačího zpěvu“. Během dvou dnů byly naplánovány tři vycházky. První z nich se uskutečnila v pátek v podvečer a měla seznámit účastníky s ptáky břehových porostů a přilehlých lesů. Bohužel odpolední změna počasí doprovázená bouřkou a přeháňkami umlčela většinu ptačích zpěváků. I přes tuto skutečnost se v pátečním deštivém podvečeru sešlo osmnáct zájemců, z toho devět dětí. Ti všichni mohli pozorovat běžné druhy ptáků (kos, drozd, bažant, lyska, labuť, březňačka, atd.). Mezi nejzajímavější zážitky patřilo pozorování souboje lysky s labutí při obraně svého hnízda a poslech hlasu rákosníka obecného.

Druhého dne ráno v šest hodin začala další vycházka. Opět poprchávalo a ochladilo se. Ani tohoto dne se šestnáct zájemců včetně šesti dětí nedalo odradit a vydalo se po hrázi Litovického rybníka do intravilánu obce a pak do přilehlých polí. Určovali jsme ptáky podle vzhledu i podle hlasových projevů. Díky zlepšujícímu se počasí bylo možné pozorovat větší množství ptáků různých druhů.

Za příklad uveďme pět exemplářů potápky černokrké, přeletující labutě, v zástavbě pak stehlíky, vlaštovky, jiřičky, rorýse, rehka domácího a strakapouda velkého. V polích za vsí čekalo na účastníky milé překvapení  v podobě krásně vybarveného samce ťuhýka obecného, který dlouhou dobu krásně „pózoval“ na suché vegetaci. Druhým překvapením byla cvrčilka zelená, jež se sice neukázala, ale z rákosí se ozývala charakteristickým hlasem „sirrrr“, který připomíná vrzání kobylky zelené.

Krátce po desáté hodině dopolední začala pod vedením odborníka na vodní ptactvo Pavla Bergmanna třetí vycházka. Účastnilo se dvanáct zájemců včetně pěti dětí. Všichni měli možnost podívat se na vodní opeřence velkým stativovým dalekohledem. Pozorování Pavel Bergmann doplnil zajímavým výkladem, například o tom, jak určit kvalitu vody podle ptáků obývajících lokalitu.

Na hladině Litovického rybníka bylo možné spatřit potápku roháče, poláka chocholačku i poláka velkého, lysky, potápky černokrké i potápky malé, labutě, letící volavky a dravce motáka pochopa. Krátce po obědě ornitologická akce skončila.

Závěrem je nutno poděkovat všem, kdo se zúčastnili, a to jak zájemcům o přírodu, tak ornitologům a hlavně přírodovědnému oddílu Kajky z Hostivice za poskytnutí klubovny pro potřeby této akce.

 

Fotogalerie:

 

Kachna divoká se sedmi mláďaty na Litovickém rybníku

 

Večerní vycházka

 

Popis: Popis: Popis: image024 Popis: Popis: Popis: image026

 

Ranní vycházka

 

Popis: Popis: Popis: image032 Popis: Popis: Popis: image034

 

Dopolední vycházka s pozorováním vodních ptáků dalekohledy

 

Popis: Popis: Popis: image040 Popis: Popis: Popis: image042 Popis: Popis: Popis: image044 Popis: Popis: Popis: image046

 

Popis: Popis: Popis: image048 Popis: Popis: Popis: image050 Popis: Popis: Popis: image052 Popis: Popis: Popis: image056

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Vítání ptačího zpěvu 2004