Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2010

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 2. října 2010

Text: Jana Vojtová

 

V sobotu 2. října 2010 proběhla u Hostivických rybníků tradiční podzimní vycházka zaměřená na pozorování ptactva. Vycházky tohoto typu každoročně organizuje Česká společnost ornitologická a pod názvem Ptačí festival probíhají na mnoha místech po celé České republice. V Hostivici vycházka začala u Litovického rybníka, kde jsme měli možnost z blízkosti pozorovat slípku zelenonohou se dvěma odrostlými mláďaty. Na hladině rybníka byli vedle známých kachen divokých a lysek černých k vidění také poláci chocholačky, poláci velcí a potápky malé. Od Litovického rybníka jsme se vydali dále pres lesopark Stromečky ke Kale a odtud k Břevskému rybníku. Cestou jsme pozorovali např. kormorána velkého, poštolku obecnou, vránu černou i vránu šedivku a radu lesních druhu jako např. brhlíka lesního, střízlíka obecného, sýkory koňadry i modřinky, červenku obecnou, sojku obecnou a žlunu zelenou. Kromě ptačích druhů jsme obdivovali i různé druhy hub, na které je podzimní příroda velmi bohatá. Od Břevského rybníka, kde jsme najednou pozorovali sedm volavek popelavých, jsme se vydali pres Břve a Sádky zpět k Litovickému rybníku. Na zpáteční cestě jsme viděli např. rehka obecného, pěnkavu obecnou, straku obecnou, káni lesní a bažanta obecného. Celkem jsme během vycházky zaznamenali 27 ptačích druhů. Na závěr bych ráda podekovala našemu průvodci panu Otovi Vorlovi z České společnosti ornitologické za velmi poutavý výklad, kterým naši výpravu doprovázel. Jemu i všem ostatním přeji mnoho pěkných nejen ornitologických zážitku v podzimní přírodě a těším se na viděnou při jarní vycházce.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2010