Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2009

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 3. října 2009

Text: Jana Vojtová

 

Festival ptactva je již tradiční podzimní akce, kterou pro všechny zájemce z řad dospělých i dětí pořádá Český svaz ochránců přírody Hostivice a Česká společnost ornitologická, a to obvykle během prvního říjnového víkendu. Jedná se o vycházku kolem hostivických rybníků, která je spojená s pozorováním a určováním všech druhů ptáků, na které máme v tu chvíli štěstí. Podobné vycházky probíhají na různých místech po celé České republice i v zahraničí. Výsledky všech pozorování jsou následně zpracovány centrálou mezinárodní společnosti BirdLife International, jež vede kampaň na ochranu ptáků a jejich biotopů.

V letošním roce se nás v sobotu 3. října sešlo na hrázi Litovického rybníka celkem 20 dospělých a 6 dětí a pod vedením ornitologů Oty Vorla a Pavla Bergmanna jsme se vydali na „lov“. Na vodní hladině jsme pozorovali nejen kachny divoké a lysky černé, kterých bylo nejvíce, ale i potápivé kachny poláky velké a černobílé poláky chocholačky, kteří mají na hlavě slušivou „chocholku“ z dlouhých pírek. Z dalších vodních ptáků jsme pozorovali např. labutě velké a letící volavku popelavou s ladným esovitě prohnutým krkem, jenž volavky spolehlivě odlišuje od čápa. Velkým úlovkem bylo dále přeletující hejno 15 kormoránů velkých seskupené do písmene V, podobně jako to dělají např. husy. Podle bílého bříška jsme mezi kormorány navíc určili tři mladé letošní jedince. Jelikož jsou rybníky z velké části obklopeny lesem, pozorovali jsme i řadu lesních druhů ptáků jako strakapouda velkého, sojku obecnou, červenku obecnou, sýkoru koňadru, brhlíka lesního, budníčka menšího, holuba hřivnáče a kosa černého. V případě kosa černého jsme měli možnost i detailně probádat jeho hnízdo, které si postavil na velmi neobvyklém místě, a sice v rákosí. Kromě lesních druhů jsme zaznamenali i několik druhů kulturní krajiny, a to káně lesní, straku obecnou a skřivany polní a stehlíky obecné na tahu. Na tahu jsme rovněž pozorovali hejno špačků obecných (odhadem 100 kusů). A z druhů žijících v těsném sousedství lidí jsme zaznamenali vrabce domácí a holuby domácí tzv. věžáky. Celkem jsme pozorovali 22 druhů ptáků a dohromady napočítali 458 jedinců.

Pro děti, i když nejen pro ně, byla během zastávky u Kaly připravena soutěž v poznávání ptáků podle obrázků. Děti si také zahrály na sojky, které hledají skrýše a schovávají si tam žaludy na zimu.

Vedle ptáků jsme pozorovali i jiné živočichy – u rybníka Kaly to byla užovka obojková, jež se snadno pozná od ostatních hadů podle jasně žlutých skvrn za hlavou. A díky slunnému počasí jsme ještě během cesty ze Břví do Litovic viděli tři druhy motýlů – babočku paví oko, babočku admirál a babočku bodlákovou.

 

Fotogalerie:

 

Odkaz na podrobnější fotogalerii

 

 

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2009