Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2008

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 12. října 2008

Text: Jana Vojtová

 

V přírodní památce Hostivické rybníky proběhla v neděli 12. října 2008 ornitologická vycházka, kterou pořádal Český svaz ochránců přírody Hostivice ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. Vycházka byla součástí podzimní akce nazvané Ptačí festival, jejímž hlavním cílem bylo seznámit širokou veřejnost s ptačími druhy, které se vyskytují v blízkém okolí. Přišlo celkem 25 lidí, z toho 5 dětí, a řada z nich byla přespolní. Ornitologický výklad zajišťoval již tradičně zkušený ornitolog a poutavý vypravěč pan Ota Vorel. Vycházka začala na hrázi Litovického rybníka, kde jsme pozorovali 22 volavek popelavých, dále čírky, poláky chocholačky, lysky černé a kachny divoké. Poté jsme vyrazili přes staré Litovice do Sádek a na Břve. Cestou jsme si představili pěnkavovité ptáky a sýkory, které teď můžeme pozorovat v zahradách, pověděli jsme si o významu luhů, křovin a zarostlých mezí pro ptactvo, učili se poznávat plachtící káně lesní podle siluety a také např. rozeznávat vrabce domácího od vrabce polního. Na Břvích jsme pozorovali několik rehků domácích, již spolehlivě rozlišovali mezi samcem a samicí sýkory koňadry a naslouchali volání žluny zelené. V Břevské rákosině proběhla soutěž pro děti a ostatní odvážlivce v určování ptačích druhů. Vycházka dále pokračovala k rybníku Kala a odtud zpět k Litovickému rybníku. Cestou jsme pozorovali např. konipasa bílého, strakapouda velkého, brhlíka lesního, střízlíka obecného a červenku obecnou.

Vycházka trvala téměř tři hodiny a celkem jsme během ní viděli či slyšeli 27 ptačích druhů. Vzhledem k tomu, že většina lidí zůstala do konce, si myslím, že se také líbila.

 

Fotogalerie:

 

 

 

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Počet

lyska černá

70

straka obecná 

2

sýkora modřinka

7

střízlík obecný

1

káně lesní

4

rehek domácí

9

volavka popelavá

22

čírka obecná

2

čížek obecný

13

kachna divoká

80

sojka obecná

7

sýkora koňadra

12

vrabec polní

9

strnad obecný

2

strakapoud velký

6

konipas bílý

1

polák chocholačka

7

pěnkava obecná

6

hrdlička zahradní

4

holub domácí

24

brhlík lesní

7

vrabec domácí 

25

zvonek zelený

6

žluna zelená

2

kos černý 

1

červenka obecná

2

labuť velká

(na přeletu)

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2008