Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2007

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 14. října 2007

Text: Jiří Kučera

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků se tentokrát uskutečnil v neděli 14. října a navštívilo 10 zájemců o ornitologii, kteří se dočkali tradičně zajímavého výkladu od ornitologa Oty Vorla. Na rybnících jsme viděli obvyklé druhy ptáků, kromě kachen divokých, lysek a labutí i poláky chocholačku a velkého, potápku roháče, volavku popelavou či slípku zelenonohou. K největším překvapením patřilo pozorování kachničky mandarínské na Kale. Tento pták u nás přirozeně nežije, nepochybně uletěl některému chovateli. Na topolu přímo nad námi jsme pozorovali strakapouda velkého, před očima nám proletělo hejnko asi 50 čížků lesních a pozorovali jsme i 6 kání, které využívaly stoupající proud teplého vzduchu. Celkem jsme viděli 29 druhů ptáků.

 

Fotogalerie:

 

Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacifestival_soubory\image006.jpg Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacifestival_soubory\image007.jpg

Popis: E:\KAJKY\0www.kajky.cz\foto0708\ptacifestival_soubory\image014.jpg

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Počet

kachna divoká

70

lyska černá

50

polák chocholačka

11

labuť velká

9

potápka roháč

3

slípka zelenonohá

3

polák velký

3

volavka popelavá

3

potápka malá

1

kachnička mandarinská

1

čížek lesní

50

sýkora koňadra

40

holub domácí – věžák

30

brhlík lesní

30

stehlík obecný

25

sýkora modřinka

20

straka obecná

20

sojka lesní

15

kos černý

15

drozd zpěvný

13

strakapoud velký

10

káně lesní

8

žluna zelená

8

červenka obecná

5

vrabec polní

5

vrána černá

5

budníček menší

4

konipas bílý

4

skřivan polní

2

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2007