Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2006

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 8. října 2006

Text: Jiří Kučera

 

V neděli 8. října 2006 proběhla již tradiční podzimní akce u Hostivických rybníků – světový festival ptactva, který uspořádal opět Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Hostivice ve spolupráci s Českou ornitologickou společností (ČSO). Podobné akce se uskutečnily na řadě dalších míst v ČR i v zahraničí.

Ptačího festivalu se zúčastnilo 46 lidí, z toho 15 dětí. Protože pozvánku zveřejnila i ČSO na svých webových stránkách, mezi dospělými účastníky skoro převládali mimohostivičtí. Odborný výklad a určování pozorovaných ptáků zajistili zkušení ornitologové z ČSO Ota Vorel, Martin Brejška a Pavel Bergmann a svými znalostmi přispěla i Zuzana Stanová, která zpracovává diplomovou práci o přírodě Hostivických rybníků. Slunné podzimní počasí této ornitologické vycházce přálo.

Na Litovickém rybníce jsme zahájili pozorováním lysek černých a slípek zelenonohých. Zrovna když jsme mezi lyskami, kachnami, poláky a potápkami objevili dva hvízdáky eurasijské (samce a samici), zakroužil nad našimi hlavami kriticky ohrožený dravec orlovec říční, který bývá u Hostivických rybníků pozorován jen výjimečně.

Pozorování na Kale nejprve ztěžovalo protisvětlo, ale když jsme našli vhodné místo, rozeznali jsme mezi ptáky na hladině velké množství lysek, labutě, poláky velké a chocholačky, potápky malé či potápku černokrkou. Potápky roháči vodili tři asi měsíc stará mláďata a zaznamenali jsme další pár hvízdáka eurasijského, který později přeletěl na Litovický rybník. Při kroužení si účastníci mohli prohlédnout krahujce obecného.

K Břevskému rybníku, kde se nacházelo nejméně ptáků, už s námi zamířili jen vytrvalejší účastníci. Při zpáteční cestě byli odměněni pozorováním několika mlynaříků dlouhoocasých na jabloni v zahradě u bývalého mlýna na hrázi Litovického rybníka.

Čistě odborný program jsme doplnili soutěží pro děti – poznávačkou ptáků. Všechny soutěžící děti si právem zasloužily ptačí samolepku.

Děkuji všem ornitologům za účast na této akci a věřím, že založená tradice bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

 

Fotogalerie:

 

Popis: Popis: image006 Popis: Popis: image008

Popis: Popis: image012 Popis: Popis: image010

Popis: Popis: image016 Popis: Popis: image014

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Druh

Ochrana

Počet

lyska černá

 

asi 300

kachna divoká

 

asi 200

pěnkava obecná

 

asi 60

holub domácí

 

asi 50

holub hřivnáč

 

asi 50

sýkora koňadra

 

20

racek chechtavý

 

20

potápka malá

§

20

vrabec domácí

 

20

sýkora modřinka

 

15

labuť velká

 

14 (7 juv)

králíček obecný

 

12

polák chocholačka

 

12

mlynařík dlouhoocasý

 

10

potápka roháč

§

9 (3 juv)

sojka obecná

 

8

polák velký

 

6

brhlík lesní

 

5

střízlík obecný

 

5

červenka obecná

 

5

bažant obecný

 

4

straka obecná

 

4

potápka černokrká

§

4

káně lesní

 

4

hvízdák euroasijský

 

4

slípka zelenonohá

 

3

volavka popelavá

 

3

konipas horský

 

3

strakapoud velký

 

2

žluna zelená

 

2

vrána šedá

 

2

šoupálek krátkoprstý

 

2

konipas bílý

 

1

krahujec obecný

§§

1

poštolka obecná

 

1

orlovec říční

§§§

1

juv – mládě

§ – ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§ – silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§§ – kriticky ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 

Mimo vlastní akci zaznamenali ornitologové v Hostivici u Husova náměstí špačka, chocholouše a budníčka menšího.

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2006