Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2005

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 22. října 2005

Text: Jana Vojtová

 

Dne 22. října 2005 uspořádal Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Hostivice ve spolupráci s Českou ornitologickou společností (ČSO) vycházku k hostivickým rybníkům. Vycházka byla součástí podzimní akce nazvané Ptačí festival, jejímž hlavním cílem bylo seznámit neornitologickou veřejnost s ptačími druhy, které se vyskytují v okolí. V říjnu se podobné akce uskutečnily na řadě míst v ČR i v zahraničí.

Nás se sešlo celkem 45, z toho bylo 17 dětí. O odborný výklad se starali dva zkušení ornitologové z ČSO pan Ota Vorel a pan Martin Brejška, který měl s sebou také vybavení na odchyt a kroužkování ptáků. Naše pozorování jsme začali na hrázi Litovického rybníka, pak jsme pokračovali k rybníku Kala, Břevskému rybníku a poté zpět přes Litovice k Litovickému rybníku. Měli jsme štěstí, protože byl krásný podzimní den, ale především jsme viděli nebo alespoň slyšeli celkem 39 ptačích druhů (viz tabulka). Na dně vypuštěného Litovického rybníka jsme pozorovali volavky popelavé a vodouše kropenatého. Na rybníce Kala jsme měli velkou radost z poláka malého, což je potápivá kachna, jež patří mezi kriticky ohrožené druhy (tedy do kategorie s nejpřísnější ochranou). Na vodní hladině jsme pozorovali také např. kormorána, potápku roháče, potápky malé, lysky, kachny divoké, poláky velké a poláky chocholačky. Z dravců jsme viděli poštolky, samici krahujce a několik kání. Zážitkem bylo rovněž pozorování přeletujícího velkého hejna čejek chocholatých, ve kterém byli přimíšeni špačkové. Podařilo se nám rovněž chytit a okroužkovat střízlíka obecného, což ocenily především děti.

Ornitologická vycházka byla tedy velmi úspěšná a myslím, že se přítomným zájemcům o ptactvo líbila. V příštím roce na podzim ji budeme pořádat znovu. Předtím se ale uskuteční ještě jedna ornitologická akce, kterou je Vítání ptačího zpěvu. Tato akce je pověstná tím, že si zájemci o ni musí trochu přivstat, protože se obvykle začíná velmi brzy ráno, aby se nepropásl ranní ptačí koncert, který za to určitě stojí. Vítání ptačího zpěvu jsme naplánovali na sobotu 13. května 2006 a jeho začátek na 6 hodin ráno.

 

Fotogalerie:

 

Pro děti bylo největším zážitkem asi kroužkování střízlíka obecného, kterého se podařilo chytit do sítě

 

Popis: Popis: Popis: image004 Popis: Popis: Popis: image011

Popis: Popis: Popis: image015 Popis: Popis: Popis: image029

Popis: Popis: Popis: image031 Popis: Popis: Popis: image035

Popis: Popis: Popis: image037 Popis: Popis: Popis: image041

Popis: Popis: Popis: image018 Popis: Popis: Popis: image033 Popis: Popis: Popis: image039

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

Řád

Druh

Ochrana

Počet kusů

Potápky

Potápka roháč

§

2

Potápka černokrká

§

1

Potápka malá

§

2

Veslonozí

Kormorán velký

§

2

Volavka popelavá

 

21

Vrubozobí

Kachna divoká

 

100

Čírka obecná

§

3

Polák chocholačka

 

7

Polák velký

 

5

Polák malý

§§§

1

Labuť velká

 

17 (10 juv)

Dravci

Káně lesní

 

5

Krahujec obecný

§§

1

Poštolka obecná

 

3

Hrabaví

Bažant obecný

 

1

Krátkokřídlí

Lyska černá

 

200

Dlouhokřídlí

Čejka chocholatá

 

100

Vodouš kropenatý

§§

1

Racek chechtavý

 

20

Měkkozobí

Holub domácí

 

10

Šplhavci

Strakapoud velký

 

2

Žluna zelená

 

3

Pěvci

Střízlík obecný

 

4

Králíček obecný

 

20

Červenka obecná

 

3

Drozd kvíčala

 

14

Kos černý

 

5

Sýkora modřinka

 

5

Sýkora koňadra

 

5

Brhlík lesní

 

3

Šoupálek dlouhoprstý

 

3

Šoupálek krátkoprstý

 

2

Zvonek zelený

 

10

Stehlík obecný

 

1

Sojka obecná

 

13

Špaček obecný

 

70

Kavka obecná

§§

3

Havran polní

 

30

Straka obecná

 

3

juv – mládě

§ – ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§ – silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

§§§ – kriticky ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 

Dále jsme našli mrtvého (uloveného) křečka polního a viděli jsme neurčenou vážku, která přistála panu Brejškovi na svetru.

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2005