Přírodní památka Hostivické rybníky

 

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2004

 

Ptačí festival u Hostivických rybníků 17. října 2004

Text: Jiří Kučera

 

V neděli 17. října 2004 uspořádal Český svaz ochránců přírody Hostivice ve spolupráci s Českou společností ornitologickou u hostivických rybníků ornitologickou akci „Světový festival ptactva“. Vycházky kolem rybníků se zúčastnilo 15 dospělých a 6 dětí, odborný výklad přednesli ornitologové Ota Vorel a Pavel Bergmann. Po předchozím deštivém dnu se vyčasilo, pozorování rušil jen studený vítr.

Na vypuštěný Litovický rybník se stáhly volavky popelavé, kterých jsme napočítali 20 a později, když na tento rybník přeletěly volavky vyplašené na Chobotu, dokonce 50. Až v průběhu pozorování na Litovický rybník přiletěla vzácnější volavka bílá, která vedle volavek popelavých zářivě svítila. Obnažené dno využili k hledání potravy také straky obecné a racci chechtaví. Na zbývající hladině jsme kromě dalších ptáků pozorovali jednu samici poláka chocholačky, jednu potápku černokrkou v nenápadném zimním šatu a jednu potápku malou.

Při pokusu pozorovat hladinu na mokřadu Chobot jsme vyplašili asi 30 volavek popelavých a asi 20 čírek obecných. Rybník Kala hostil další druh – sledovali jsme tři samce poláka velkého dovádějící poblíž hráze. Na Břevském rybníku se ptáci kvůli větru stáhli z hladiny, viděli jsme pouze kachny divoké a lysky černé kolem břehů. Všechny pozorované ptáky a jejich počty shrnuje tabulka.

Děkujeme všem účastníkům a hlavně oběma ornitologům, kteří nám pomohli určit sledované druhy.

 

Fotogalerie:

 

Volavky popelavé a uprostřed vzácnější volavka bílá na vypuštěném Litovickém rybníku. Foto A. Kučerová

 

   

 

 

 

Přehled pozorovaných druhů:

 

ptačí druh

počet pozorovaných jedinců

kachna divoká

cca 120

racek chechtavý

cca 110

volavka popelavá

cca 50

lyska černá

31

čírka obecná

cca 20

kavka obecná

cca 20

káně lesní

10

straka obecná

7

mlynařík dlouhoocasý

cca 6

sojka obecná

6

červenka obecná

4

konipas horský

4

labuť velká

4

kos černý

3

polák velký

3

bažant obecný

2

sýkora modřinka

2

pěnice černohlavá

1

polák chocholačka

1

potápka černokrká

1

potápka malá

1

poštolka obecná

1

strakapoud

1

volavka bílá

1

celkem 24 druhů

celkem 409

 

Úvod -> Akce pro veřejnost -> Ptačí festival 2004